КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

ПЕРЕДМОВА

Університети існують для того, щоб відповідати на важливі суспільні виклики – і немає більш значущого питання, як виховання нового покоління здатного свідомо та професійно будувати стійку екологічно-безпечну планету. Для нас, як науково-освітнього закладу із баченням щодо підтримки парадигми: «Лідерство знань для відтворення кращого світу», сталий розвиток є одним із ключових дороговказів виконання місії Університету. Це наше мобілізаційне завдання в період війни – через якісну підготовку висококваліфікованих фахівців дбати про відновлення і сталу розбудову України, брати активну участь в особистісному розвитку молоді, її патріотичному і духовному вихованні, удосконаленні здібностей і довічному прагненні до щасливого життя. Ми маємо стати еталонним взірцем для всього співтовариства, спрямовуючи поведінку інших суб'єктів інституційного, соціального та економічного світу, і значною мірою впливаючи на формування системи цінностей у суспільстві. Безумовно Університет, як і будь-яка інша організація, має операційну структуру, діяльність якої впливає на економіку, суспільство та довкілля. Отже, наша інституційна роль має подвійне зобов'язання – самим розвиватися за принципами сталого розвитку та впевнено просувати ці принципи у суспільство.

Ці амбітні завдання, що стоять сьогодні перед Університетом, потребують інтеграції принципів сталого розвитку у модель його функціонування. У цій ситуації на перший план виходить пошук способів упровадження принципів концепції сталого розвитку у стратегію розвитку та функціонування КНУТД.

Наразі, спільно зі студентами, викладачами, дослідниками, бізнес-партнерами та зацікавленими сторонами ми розробили нову Стратегію сталого розвитку Університету з метою подолання всіх викликів, які у ці тяжкі для України часи російської збройної агресії постали перед нами і всім суспільством. Академічний досвід КНУТД у сфері сталого розвитку є досить значним і потужним. Саме тому ми прагнемо стати лідером у цій галузі та реалізувати власне бачення обнадійливого майбутнього для України та планети загалом, майбутнього, де ми прагнемо бути одним із найбільш прогресивних університетів, що розвиваються на засадах сталого розвитку в Україні.

Натхненні цим баченням, ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма зацікавленими сторонами для створенням сталого університету для кращого світу – місця надії на майбутнє та післявоєнного відродження нашої країни.

Іван ГРИЩЕНКО
ректор КНУТД

 

Стратегія сталого розвитку КНУТД до 2030 р.

 

      

     

     

 

ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ

СТУДЕНТСЬКЕ КАФЕ

ЦЕНТР ПРАЦІ ТА КАРЄРИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ


СТУДЕНТСЬКИЙ ЦЕНТР МОДИ,
КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ ТА ТВОРЧОСТІ

  

  

  

 

Онлайн-семінар «Відновлювані джерела енергії та
сталий розвиток для українских громад»

Студентський науковий гурток «Чисте довкілля –
майбутнє країни»

Дизайнерські розробки на виставці «EXPO
SHOES’2-2021»

Проєкт «Реформи в сфері енергоефективності»

Календар подій центру енергоефективності

Баварсько-Український міжгалузевий онлайн-форум

"Kyiv National University of Technologies and Design" sustainability