КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Університети існують для того, щоб відповідати на важливі суспільні виклики – і немає більш значущого питання, як виховання нового покоління здатного свідомо та професійно будувати стійку екологічно-безпечну планету. Для нас, як науково-освітнього закладу із баченням щодо підтримки парадигми: «Лідерство знань для відтворення кращого світу», стійкість є одним з ключових дороговказів виконання місії нашого Університету. Це наше мобілізаційне завдання в період війни – через якісну підготовку висококваліфікованих фахівців дбати про відновлення і сталу розбудову України, приймати активну участь в особистому розвитку кожної людини, її патріотичному і духовному вихованні, удосконаленні здібностей і довічному прагненні до щасливого життя. Ми повинні прагнути бути еталонним взірцем для всього співтовариства, спрямовуючи поведінку інших суб'єктів інституційного, соціального та економічного світу, і значною мірою впливаючи на формування системи цінностей у суспільстві.  Безумовно наш університет, як і будь-яка інша організація, має операційну структуру, діяльність якої впливає на економіку, суспільство та довкілля. Таким чином, з нашою інституційною роллю пов'язане подвійне зобов'язання: самим розвиватися за принципами сталого розвитку та впевнено просувати ці принципи у співтовариство.

Ці амбітні завдання, що стоять перед нашим університетом, потребують інтеграції принципів сталого розвитку на модель їхнього функціонування.  В цій ситуації на перший план виходить пошук способів запровадження принципів концепції сталого розвитку на стратегію розвитку та функціонування КНУТД.

Наразі, спільно зі студентами, дослідниками, викладачами, професійним персоналом, партнерами та зацікавленими сторонами ми опрацьовуємо нову стратегію сталого розвитку університету.

Це найбільший виклик, який стоїть перед нашим університетом, в ці тяжкі для нашої Батьківщини часи російської збройної агресії, і ця стратегія ставить питання сталого розвитку в центр усього, що ми робимо для участі у відновлені країни та належному вихованні прийдешніх поколінь.

Наш академічний досвід у цій галузі вже є значним і потужним. Зараз ми прагнемо стати лідером у цій галузі в усіх сферах нашої діяльності.

Усі вони були об’єднані нашою командою сталого розвитку, щоб викласти наше бачення більш обнадійливої та стійкої планети: майбутнього, де ми прагнемо бути одним із найбільш стійких університетів в Україні.

Натхненні цим баченням, ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма зацікавленими сторонами  для створенням сталого університету для кращого світу – місця надії на майбутнє, де ми є одним із достойних стійких університетів світу.

 

Іван ГРИЩЕНКО

Ректор КНУТД

Цілі сталого розвитку , або Глобальні цілі, є закликом до дій усіх країн для сприяння процвітанню, одночасно захищаючи планету. Вони визнають, що подолання бідності має йти рука об руку зі стратегіями, які сприяють економічному зростанню та вирішують низку соціальних потреб, включаючи освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та можливості працевлаштування, водночас борючись із зміною клімату та захистом навколишнього середовища.

ЯКІСНА ОСВІТА

Ми узгоджуємо наш План сталого розвитку навколишнього середовища з глобальними цілями, відображаючи кожну сферу з відповідними цілями.

Ми гарантуємо, що всі ми готові стати лідерами змін, здатними вживати заходів щодо найактуальніших глобальних проблем, зокрема сталого розвитку та зміни клімату. Озброїти студентів практичними знаннями про заходи сталого розвитку.

СТАЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ми будємо стійку наукову платформу для дослідженні сталого розвитку, розвиваючи міждисциплінарне розуміння та вирішуючи ключові локальні, регіональні та глобальні проблеми сталого розвитку.

Ми будемо керувати нашими операціями з нерухомістю, викладацькою, дослідницькою та іншою діяльністю, так щоб викиди вуглецю мали мінімальний внесок у зміну клімату та дозволяли нам справлятися з майбутніми наслідками.

КЛІМАТИЧНІ ДІЇ

Ми будемо керувати нашими операціями з нерухомістю, викладацькою, дослідницькою та іншою діяльністю, так щоб викиди вуглецю мали мінімальний внесок у зміну клімату та дозволяли нам справлятися з майбутніми наслідками. Зведемо до мінімуму вплив нашої діяльності на зміну клімату, ставши вуглецево-нейтральною в усіх наших видах діяльності. Створимо територію кампусу та управління, яке є ефективним і гнучким, щоб ефективно адаптуватися до зміни клімату.

Ми зосередимо наші дослідження, викладання, ресурси, знання та мережі, щоб допомогти створити стале майбутнє, яке відповідає суспільним потребам і сприяє громадській активності. Ми використовуватимемо свій розмір і вплив для просування програми сталого розвитку; здійснення інвестицій із позитивним впливом, залучення постачальників та їх виклик, а також зменшення нашого впливу на навколишнє середовище.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ

Ми використовуватимемо свій розмір і вплив для просування програми сталого розвитку; здійснення інвестицій із позитивним впливом, залучення постачальників та їх виклик, а також зменшення нашого впливу на навколишнє середовище. Зведемо до мінімуму кількість, яку ми споживаємо, одночасно зменшуючи вплив від утворення відходів.

Наші співробітники та студенти отримають користь від здорового духу та тіла; через взаємодію з нашими програмами добробуту, ініціативами щодо природних ландшафтів і будівлями, розробленими для здоров’я та добробуту мешканців.
ЗДОРОВ'Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Наші співробітники та студенти отримають користь від здорового духу та тіла; через взаємодію з нашими програмами добробуту, ініціативами щодо природних ландшафтів і будівлями, розробленими для здоров’я та добробуту мешканців.

Сприятимемо та заохочуватимемо здоров’я та благополуччя учнів. Запропонуємо нові, доступні підходи до здоров’я та добробуту персоналу на робочому місці.

Створимо кампус, який підтримує здоров’я та благополуччя своїх користувачів за допомогою природи та активного відпочинку.
ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 

Виховувати наступне покоління сучасних промисловців, новаторів, творців, підприємців і лідерів

Розвивати навички та знання, необхідні для отримання капіталу від наступної промислової революції

Працювати у співпраці з партнерами з державного та приватного секторів для вирішення локальних і глобальних економічних і суспільних проблем

Ми усвідомлюємо глобальну кліматичну кризу та те, що зміна клімату є одним із найбільших викликів, з якими стикається наше суспільство в усьому світі. Як постачальник вищої освіти ми відіграємо важливу роль у тому, щоб надати нашим студентам і співробітникам можливість позитивно реагувати на глобальні виклики через навчання, роботу та життя.

 

Стратегія зосереджена на таких десяти пріоритетних сферах:

Стратегія підкріплюється наступними чотирма «чинниками»: