КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Спеціальність:  «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

Освітня програма «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»

Освітній ступінь «магістр»

 Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Телефони для довідок: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail: [email protected]

 

Правила прийому

Телефони та контакти приймальної комісії

 

Рівні освіти на які проводиться набір вступників:

Бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти, на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі скороченим терміном навчання), магістр.

 

Освітня програма Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) на першому бакалаврському рівні освіти має такі терміни підготовки:

денна форма – 3 роки 10 місяців;

заочна, заочно-дистанційна – 3 роки 10 місяців;

денна форма зі скороченим терміном навчання (базі ОКР "молодший спеціаліст") – 1 рік 10 місяців;

заочна зі скороченим терміном навчання (на базі ОКР "молодший спеціаліст") – 1 рік 10 місяців.

 

Після закінчення випускники отримують кваліфікацію – бакалавр професійної освіти.

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Вміння та знання випускників бакалаврату:

Студенти знатимуть методи і способи проектування і конструювання швейних виробів; типові методики виготовлення швейних виробів; властивості матеріалів та методи їх експертної оцінки; технології виробництва товарів; системи управління якістю виробництв та закладів освіти; принципи, форми і методи організації навчально-виховної роботи з дисциплін швейного профілю у закладах професійно-технічної освіти, коледжах, спеціалізованих або приватних школах крою та шиття.

Студенти навчаться проєктувати та виготовляти сучасний одяг різного призначення, орієнтуватися у властивостях матеріалів та використовувати ці знання при проєктуванні одягу, організовувати та керувати навчально-виховним процесом з дисциплін швейного профілю у закладах професійно-технічної освіти, коледжах, технікумах, спеціальних школах тощо.

Крім потужної фундаментальної підготовки студенти опановують такі професійно-орієнтовані дисципліни.

Блок підготовки технолога-конструктора: Технології виробів легкої промисловості, Технічне забезпечення професійної діяльності, Проєктування та конструювання виробів, Матеріалознавство, Квалітологія швейного виробництва, Комп'ютерний дизайн виробів.

Блок підготовки викладача професійної освіти: Психологія професійної діяльності, Професійна педагогіка, Методика професійного навчання, Іміджелогія, Основи інженерно-педагогічної творчості, Риторика та мистецтво презентації, Комунікативні процеси у педагогічній діяльності.

 

На другому магістерському рівні освіти Освітня програма Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) має єдиний термін підготовки для денної та заочної форм навчання – 1 рік 4 місяці.

Після успішного завершення навчання випускники магістратури отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка з присвоєнням кваліфікації магістр професійної освіти (інженер-технолог, викладач спеціальних дисциплін в галузі легкої промисловості).

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Вміння та знання випускників магістратури

Після завершення навчання, молоді фахівці інженери-технологи, викладачі спеціальних дисциплін в галузі легкої промисловості текстильного виробництва готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

Студенти освітньої програми постійно беруть участь у Всеукраїнській конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», міжнародних та всеукраїнських  виставках та конкурсах.

 

Перспективи щодо працевлаштування

Під час навчання у бакалавратурі студенти проходять три технологічні практики на кафедрі технології та конструювання швейних виробів у лабораторіях і майстернях КНУТД, на підприємствах легкої промисловості та у будинках моди. Четверту, педагогічну практику студенти проходять у провідних закладах професійно-технічної освіти м. Києва: Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва та Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу.

Навчання у магістратурі передбачає проходження виробничої практики на базі кафедри технології та конструювання швейних виробів факультету індустрії моди або ергономіки та проектування одягу факультету дизайну КНУТД (чотири тижні), а також виробничої переддипломної практики на базі кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну КНУТД та Фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД (шість тижнів).

Велику частину студентів залучають до роботи на названих підприємствах та у закладах освіти ще під час навчання. Випускники також мають можливість продовжити навчання або отримати роботу за кордоном.

Фахівець із повною вищою освітою за спеціальністю 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) може працювати згідно зі спеціалізацією «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» на таких посадах:

При факультеті індустрії моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості. Студенти кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну мають можливість пройти навчання в аспірантурі за цією спеціальністю, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук.

 

Є можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військову спеціальність та отримати військове звання офіцера запасу.

Усім студентам факультету індустрії моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.