КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Спеціальність: Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація: 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Освітня програма Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Освітній ступінь бакалавр, магістр

 Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Телефони для довідок: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail: [email protected]

 Телефони та контакти приймальної комісії:

+38044-256-29-75

e-mail:

Зарахування на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» або «магістр» здійснюється відповідно до «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну»

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти, на базі ОКР «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр» зі скороченим терміном навчання), магістр.

 

Освітня програма Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) на першому бакалаврському рівні освіти має такі терміни підготовки:

денна форма – 3 роки 10 місяців;

заочна – 3 роки 10 місяців;

 

Після закінчення випускники отримують кваліфікацію – бакалавр з професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості).

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Компетентності випускників бакалаврату:

Студенти знатимуть методи і способи проектування проєктування і конструювання швейних виробів; типові методики виготовлення швейних виробів; властивості матеріалів та методи їх експертної оцінки; технології виробництва товарів; системи управління якістю виробництв та закладів освіти; принципи, форми і методи організації освітнього процесу з дисциплін швейного профілю у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, коледжах, спеціалізованих або приватних школах крою та шиття.

Студенти навчаться проєктувати та виготовляти сучасний одяг різного призначення, орієнтуватися у властивостях матеріалів та використовувати ці знання при проєктуванні одягу, організовувати та керувати освітнім процесом у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, коледжах, спеціальних школах тощо.

Крім фундаментальної підготовки, студенти опановують такі професійно-орієнтовані дисципліни:

Технології виробів легкої промисловості, Технічне забезпечення професійної діяльності, Проєктування та конструювання виробів, Матеріалознавство, Квалітологія швейного виробництва, Комп'ютерний дизайн виробів.

Психологія професійної діяльності, Професійна педагогіка, Методика професійного навчання, Іміджелогія, Основи інженерно-педагогічної творчості, Риторика та мистецтво презентації, Комунікативні процеси у педагогічній діяльності.

 

На другому магістерському рівні освіти Освітня програма Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) має єдиний термін підготовки для денної та заочної форм навчання – 1 рік 4 місяці.

Після успішного завершення навчання випускники магістратури отримують диплом встановленого державного зразка з присвоєнням кваліфікації магістр з професійної освіти (Технологія виробів легкої промисловості).

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Компетентності випускників магістратури

Після завершення навчання магістри готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

 

Перспективи щодо працевлаштування

Під час навчання на першому (бакалаврському) рівні студенти проходять три технологічні практики у лабораторіях і майстернях КНУТД, на підприємствах легкої промисловості та у будинках моди. Четверту практику студенти проходять у провідних закладах професійно-технічної освіти м. Києва: Київському професійному коледжі мистецтва та технологій сервісу і Київському професійному коледжі технологій та дизайну одягу.

Навчання у магістратурі передбачає проходження виробничої практики на базі факультету мистецтв і моди КНУТД, а також переддипломної практики на базах Київському професійному коледжі мистецтва та технологій сервісу і Київському професійному коледжі технологій та дизайну одягу.

Частину студентів залучають до роботи у вищезазначених закладах освіти ще під час навчання. 

Професіонал із повною вищою освітою за спеціальністю 015.36 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) може працювати на посаді викладача, майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та установах позашкільної освіти. 

На факультеті мистецтв і моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Студенти кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну мають можливість пройти навчання в аспірантурі за цією спеціальністю, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь доктора філософії.

Є можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військову спеціальність та отримати військове звання офіцера запасу.

Усім студентам університету, які проживають поза межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.