КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Комп’ютерний дизайн в індустрії моди

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Спеціальність: «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»

Освітній ступінь «бакалавр»

 

КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ

 Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4, аудиторії 4-0302, 4-0305 а, 4-0318

Телефон для довідок: +38044-256-21-14

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної, дистанційної  або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

  

Освітня програма  «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»  спрямована на підготовку фахівця, який здатен створювати сучасні конкурентоспроможні вироби індустрії моди з широким застосуванням комп’ютерних технологій, базуючись на знаннях основ дизайну,  конструювання та новітніх технологій виробництва.

Може працювати на промислових підприємствах, в організаціях різних форм власності, які займаються дизайном, виробництвом і реалізацією послуг з розробки виробів індустрії моди.

Студенти набувають знання про основи комп’ютерного ескізування та 3д моделювання, сучасні прогресивні технології в індустрії моди, історію мистецтва, моди та фешн-індустрії, основи конструювання та технології виробів модної індустрії, графічний та комп’ютерний дизайн костюму, взуття та аксесуарів, особливості використання різних графічних комп’ютерних програм тощо.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти проекти  з дизайну елементів костюму, взуття та галантерейних виробів за допомогою сучасного програмного забезпечення, приймати участь у міжнародних конкурсах та виставках.

В результаті навчання за Освітньою програмою «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»  студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Випускники кафедри конструювання та технології виробів із шкіри здатні працювати:

  

  

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»!