КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Комп’ютерний дизайн в індустрії моди

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Спеціальність: «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»

Освітній ступінь «бакалавр»

 

КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ

 Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 4, аудиторії 4-0302, 4-0305 а, 4-0318

Телефон для довідок: +38044-256-21-14

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

  

Освітня програма  «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»  спрямована на підготовку фахівця, який здатен створювати сучасні конкурентоспроможні вироби індустрії моди з широким застосуванням комп’ютерних технологій, базуючись на знаннях основ дизайну,  конструювання та новітніх технологій виробництва.

Може працювати на промислових підприємствах, в організаціях різних форм власності, які займаються дизайном, виробництвом і реалізацією послуг з розробки виробів індустрії моди.

Студенти набувають знання про основи комп’ютерного ескізування та 3д моделювання, сучасні прогресивні технології в індустрії моди, історію мистецтва, моди та фешн-індустрії, основи конструювання та технології виробів модної індустрії, графічний та комп’ютерний дизайн костюму, взуття та аксесуарів, особливості використання різних графічних комп’ютерних програм тощо.

Студенти забезпечуються сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп’ютерною технікою, мають нагоду оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти проекти  з дизайну елементів костюму, взуття та галантерейних виробів за допомогою сучасного програмного забезпечення, приймати участь у міжнародних конкурсах та виставках.

В результаті навчання за Освітньою програмою «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»  студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Випускники кафедри конструювання та технології виробів із шкіри здатні працювати:

  

  

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Комп’ютерний дизайн в індустрії моди»!