КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ. Digital Art

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма «Digital Art»

Освітній ступень «бакалавр»

 

КАФЕДРА ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0814

Телефони для довідок: +38044-256-84-19

 e-mail:

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

Навчання здійснюється за кошти фізичних чи юридичних осіб. Форма навчання: денна та заочна.

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

У 2022 році в КНУТД створена кафедра цифрового мистецтва, метою якої є підготовка майбутніх фахівців для сучасної сфери образотворчого мистецтва. Студентів готують до роботи в індустрії творчих технологій, надають  фундаментальну художню освіту,  не тільки базову класичну, а й розвивають навички створення художніх творів за допомогою  сучасних цифрових  технологій. Навчання наповнене персональними арт проектами, що розвивають талант кожного студента в потрібному саме йому напряму . Отримані знання  допоможуть не тільки навчитись малювати, створювати концептуальні проекти, а й створити портфоліо та закласти основу для подальшого розвитку творчості в цифровій арт у індустрії.

В ході навчання на кафедрі цифрового мистецтва студенти оволодівають знаннями стровення образів  та проєктування віртуального предметів, герів коміксів,  персонажів для комп’ютерних ігор,  ілюстрацій  та середовища у жанрі фантастики та фентезі, вивчають фундаментальні складові образотворчого мистецтва, формоутворення, колористики, композиції, стилізації тощо. Студенти знайомляться з досягненнями як традиційного мистецтва такими як основи олійного живопису, основ реставрації, академічного рисунку, з  техніками акварелі, акрилу  та іншими, а також в галузі digital арту, який створююся в програмах 3D моделювання та за  допомогою сучасних графічних планшетах в графічних редакторах піксельної та векторної графіки в сучасному комьютерному класі, також  спробують себе  в  наукових дослідженнях. В процесі викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін активно застосовуються сучасні методи навчання, з урахуванням творчих розробок відомих концепт-художників та ілюстраторів, студенти приймають участь у творчих конкурсах, фестивалях та тендерах, проводять заняття в музеях, проходять практику на виробництві, беруть участь у конференціях та тематичних круглих слолах. Студенти  навчаючись за освітньою програмою Digital Art отримують знання, як в рамках загально-університетських циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки фахівців різних напрямів мистецької діяльності. Майбутні фахівці, digital-художники, можуть бути залучені до створення концепт-арту у великих проектах. Отримані навички можна застосовувати у різних галузях, а саме у створенні комп'ютерних ігор та кіноіндустрії, створювати власні художні  проекти, виставляти свої творчі доробки в галереях, робити вагомий внесок  у сучасну культуру України і світу.

Стрімкий злет цифрових технологій формує нові умови існування сучасного суспільства, де віртуальний простір виявляється одним з найбільш значущих чинників впливу на характер і якість його розвитку. Гармонійне поєднання естетичних та технічних компонентів у створенні візуального контенту відбувається шляхом синтезу образотворчих принципів та новітніх технологічних досягнень. Розуміння сучасної світоглядної парадигми диктує вектори розвитку кафедри, що допомагає розуміти актуальні тренди і активно реагувати на запити в сфері мистецької освіти.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту у галузі знань 02 - Культура і мистецтво за спеціальністю 023 -  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, освітня програма Digital Art із присвоєнням освітньої кваліфікації:

Термін навчання – 8 семестрів (3 роки 10 місяців) форма навчання - денна або заочна.

Місцем професійної діяльності  художника цифрового мистецтва є:

Випускники здатні виконувати професійну роботу художника в системі візуального мистецтва, гейм індустрії, арт(художніх)студіях та галереях, кіновиробництві, ТБ, ЗМІ, малих підприємствах, що працюють в галузі цифрового виробництва, візуально-комунікативного дизайну та відпочинку.

 

Фахівець може обіймати такі посади: концепт-художник, 2D і  3D, ілюстратор, художник-виконавець тощо.

 

Студенти кафедри Digital Art під час здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайнуякий проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

 

Усім студентам факультету мистецтва і моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечене проживання у гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

 

 

 

 

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

DIGITAL ART

  https://www.facebook.com/digitalartknutd

  @d_art22