КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Спеціалізація: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Освітня програма: Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні інформаційними системами)

Освітній ступінь: бакалавр

 Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0320, 4-0322

Телефони для довідок: +38044-256-84-10, +38044-256-21-70

e-mail: 

Правила прийому

Телефони та контакти приймальної комісії

 

Рівні освіти на які проводиться набір вступників:

Бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти).

Освітня програма Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні інформаційними системами) на першому бакалаврському рівні освіти має такі терміни підготовки:

денна форма – 3 роки 10 місяців;

заочна – 3 роки 10 місяців.

Після закінчення випускники отримують кваліфікацію – бакалавр з професійної освіти (Цифрові технології).

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

 

Компетентності випускників бакалаврату:

Крім фундаментальної підготовки, студенти опановують такі професійно-орієнтовані дисципліни:

Створення та розвиток ІТ-продуктів, Інформаційні системи та технології, Комп'ютерні технології та програмування, Технології мультимедіа, Проєктування інтерфейсу користувача, Аналіз вимог до програмного забезпечення, Об’єктно-орієнтоване програмування, Якість та тестування програмного забезпечення, Вбудовані системи та Інтернет речей.

Психологія професійної діяльності, Професійна педагогіка, Методика професійного навчання, Іміджелогія, Основи інженерно-педагогічної творчості, Риторика та мистецтво презентації, Комунікативні процеси у педагогічній діяльності.

 

Перспективи щодо працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування у закладах профільної середньої та позашкільної освіти, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти з підготовки технічних фахівців та кваліфікованих робітників – операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, операторів комп’ютерного набору, комп’ютерної верстки, на посадах майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання, керівника творчих гуртків, а також на підприємствах, в організаціях та установах за спеціалізацією.

 

Є можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військову спеціальність та отримати військове звання офіцера запасу.

Усім студентам факультету мистецтв і моди, які проживають за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів Університету.

 

ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні інформаційними системами)»