КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

 Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну

 Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Освітньо-наукова програма: Професійна освіта 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня доктор філософії проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Форма навчання: очна (денна) або заочна.

Термін навчання: 4 роки.

Телефони та контакти Міжнародного інституту аспірантури і докторантури

 Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, к. 333

Тел./факс.: +38044-256-29-53

e-mail: 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на здобуття освітнього ступеня доктор філософії денної, вечірньої або заочної форм навчання вступники складають:

Освітньо-наукова програма передбачає підготовку кадрів вищої кваліфікації для здійснення науково-дослідницької та проєктної діяльності, науково-обґрунтованого консультування у сфері професійної освіти, а також науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти з підготовки педагогів для системи професійної освіти.

 

Основний фокус програми та спеціалізації

Акцент робиться на формуванні та розвитку компетентностей у сфері професійної освіти, зокрема, на організації та проведенні наукових досліджень у сфері професійної освіти, опануванні інноваційних методів педагогічної діяльності, методик проєктної діяльності та здійснення педагогічного супроводу розвитку здобувачів освіти, а також умінь втілювати у свою наукову та науково-педагогічну діяльність ідеї сталого розвитку суспільства.

Після успішного опанування освітньої складової атестація випускників освітньої програми проводиться у формі публічного захисту дисертації. Здобувачі отримують диплом про присудження ступеня доктора філософії із присвоєнням кваліфікації:

 

Після завершення навчання доктори філософії з професійної освіти здатні працювати:

 

 

ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітньо-наукову програму «Професійна освіта»