КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Індустрія моди (магістр)

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Спеціальність:  «Технології легкої промисловості»

Освітня програма «Індустрія моди»

Освітній ступінь «магістр»

 Кафедра технології моди

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 4, аудиторії 4-0302, 4-0305 а, 4-0318

Телефон для довідок: +38044-256-21-14

e-mail: 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання вступники подають документи про освіту, мотиваційний лист та складають вступний іспит за фахом і тест «ЗНО (ЄВІ).

Навчання провадиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр»  здійснюється відповідно до «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. . Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

За результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти абітурієнти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки «Індустрія моди» й отримати освітню кваліфікацію магістр з технологій легкої промисловості.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості»:

 

 

Освітня програма «Індустрія моди» спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі fashion-індустрії та виробництва виробів легкої промисловості, та передбачає здобуття студентом знань, умінь, навичок та здатностей до науково-дослідної діяльності в дизайні та проєктуванні асортименту виробів та інших споживчих товарів масового та індивідуального виробництва і спеціального призначення.

Основними завданнями програми є: формування і розвиток професійних, наукових та комунікативних компетентностей у науково-практичній діяльності в сфері розробки та просування товарів індустрії моди та технологій їх виготовлення, конкурентоспроможних на зарубіжному та внутрішньому ринку.

Студентів забезпечено сучасною навчально-методичною літературою та інформацією про новітні технології в індустрії моди, сучасною комп'ютерною технікою, є можливість оволодіти сучасними дизайнерськими програмами, розробляти процеси проєктування виробів індустрії моди за допомогою сучасного програмного забезпечення, брати участь у міжнародних конкурсах і виставках.

У результаті навчання за фаховим спрямуванням «Індустрія моди» студенти здобудуть такі знання та навички професійної діяльності, як:

Випускники кафедри технології моди здатні працювати у таких організаціях, як:

 

 

Інформація про можливість здобуття військової спеціальності, наявності гуртожитків

На Факультеті мистецтв і моди КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості». Студенти кафедри технології моди мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь доктора філософії.

  

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Індустрія моди»!