КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Конструювання та технології швейних виробів

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Галузь знань: 18 – Виробництво та технології 

Спеціальність: 182 – Технології легкої промисловості

Ступінь: «БАКАЛАВР»

Освітня програма «Конструювання та технології швейних виробів»

Кафедра технології та конструювання швейних виробів

 

Загальна інформація 

Шановні студенти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Під час навчання за освітньою програмою «Конструювання та технології швейних виробів» студенти опановують методи, способи та засоби проектування, розроблення, конструювання та виготовлення швейних виробів, навчаються користуватися різними нормативними документами, у тому числі, з проектування потоків та малих підприємств, системами контролю та управління якістю, ознайомлюються з основами експертизи якості технологічних процесів виготовлення швейних виробів та самих швейних виробів, поглиблено вивчають властивості матеріалів з яких виготовляють швейні вироби та оформлюють мотивовані висновки.

Студенти активно залучаються до вирішення складних науково-технічних задач. Вже з 3-го курсу навчання вони беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати з наукових питань, роблять доповіді на конференціях та наукових семінарах.

Кафедра постійно працює над вдосконаленням практичної підготовки студентів. Згідно навчального плану, студенти проходять три види практик: навчальну, виробничу та переддипломну. Навчальна практика проводиться на власній лабораторній базі. Виробнича та переддипломна практики проходять на підприємствах галузі.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Конструювання та технології швейних виробів» беруть активну участь та виборюють призові місця у щорічних вечорах-оглядах студентських робіт, міжнародних та всеукраїнських конкурсах «Чарівна голка», «Альта-мода», «Печерські каштани», «Сузір’я «Каштан»» та інших.

Майбутній випускник навчиться самостійно проектувати, розробляти, конструювати, виготовляти та ремонтувати одяг різного призначення, проектувати технологічні процеси швейного виробництва, визначати властивості матеріалів, ниток та використовувати ці знання в процесі проектування і виготовлення одягу.

Наші випускники, завдяки набутим знанням є затребуваними фахівцями ринку праці. Сьогодні вони працюють на державних та комерційних підприємствах з виготовлення сучасного одягу в Україні та за кордоном, керують власними підприємствами з виробництва та ремонту швейних виробів, обіймають посади президентів фірм, директорів, головних інженерів, інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, інженерів з якості, експертів митної служби.

Випускниками кафедри є найбільш відомі українські модельєри: Михаїл Воронін, Андре Тан, О. Гапчук, Лілія Пустовіт, Крістіна Бобкова, Айна Гассе, Діана Дорожкіна, Альона Сереброва, директори ЗАТ «Вікторія» Матуляк О.С., ВАТ «Елегант» Вільшанська Н.І., генеральний директор Черкаського виробничого швейного об'єднання Бойко К.В., голова правління Чернівецького АТВТ «Трембіта» Станкевич С.О., голова АТ «Смірнова-Ласточкіна» Чуренова Е.П., директор будинку моделей Корсуненко Г.І., заступник голови Київської міської державної адміністрації та Радник Прем'єр-міністра України Денисюк Л.В., головний технолог ВАТ «Каштан» Константиненко Т. І..

 

Відбір студентів для зарахування на 1 курс бакалаврата здійснюється на конкурсній основі.

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Конструювання та технології швейних виробів

Кваліфікація:

Бакалавр  з конструювання та технологій швейних виробів

Термін навчання:

 

Денна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Заочна форма навчання

8 семестрів (4р.)

Кредити ECTS   

240  

240

Мова навчання

Українська/ Англійська

Ціль програми: 

 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі виробництва швейних виробів із широким доступом до працевлаштування, що спрямовані на здобуття студентом теоретичних знань та оволодіння практичними навичками та уміннями щодо проектування конкурентоспроможних швейних виробів та високоефективних сучасних виробничих процесів їх виготовлення та можливості подальшого навчання.

Програмні результати навчання:

1. Здатність продемонструвати знання сутності  процесів ниткових, клейових та зварних з’єднувань деталей та вузлів швейних виробів; основи волого-теплового оброблення та сучасних методів хімізації при оздоблені одягу, основні фактори впливу та закони їх взаємодії.

2. Володіння навичками проведення експериментальних досліджень якості швів та операцій ВТО з метою встановлення раціональних режимів обробки.

3. Здатність продемонструвати знання термінології та основних понять з матеріалознавства, конструювання, технології, технологічних процесів виготовлення одяг, номенклатури показників якості.

4. Здатність продемонструвати вміння виконувати розробку нових моделей одягу для впровадження у виробництво із застосуванням САПР одягу.

5. Володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою для розв’язання виробничих завдань.

6. Володіти навичками, що мають забезпечити кваліфіковану участь у вирішенні виробничих питань, які пов’язані з забезпеченням необхідного рівня якості виготовлення швейних виробів.

7. Знати термінологію та визначення основних понять з матеріалознавства, конструювання, технології, технологічних процесів виготовлення одяг, номенклатури показників якості рідною та іноземною мовами.

8. Здатність продемонструвати процес створення технічних рисунків та використання отриманих результатів: друк та передачу малюнків для використання в сумісних комп’ютерних програмах для створення технологічної документації та презентації технологічних рішень.

9. Здатність продемонструвати використання стандартизованих методики проведення аналізу сировинного складу  матеріалів для швейних виробів; вміння розрізняти матеріали різного сировинного складу, способи їх виготовлення та призначення; визначати властивості волокон за їх природою і структурою; визначати вплив різних факторів (концентрації хімікатів, барвників, температури та інш.) на технологічний процес; визначати вміст формальдегіду в текстильних матеріалах, обирати оптимальні методи оцінки волокнистого складу текстильних матеріалів.

10. Володіти навичками визначати антропоскопічну характеристику фігури людини для цілей проектування одягу; прийому перевірки правильності побудови креслеників деталей конструкції товарів різного призначення структуру існуючого процесу розробки нових моделей одягу;роботи в середовищі сучасних САПРо.

11. Здатність продемонструвати вміння правильно обирати тип швейного обладнання в залежності від особливостей та властивостей матеріалів, видів одягу.

12. Здатність продемонструвати знання основних інформаційних потоків та структурні особливості виробничої документації швейних підприємств; шляхи і методи автоматизації процесів переробки інформації на основі використання комп’ютерної техніки; технологічні можливості комп’ютерних програмно-технічних комплексів, спеціалізованих для швейного виробництва; принцип роботи з технологічним обладнанням, що містить комп’ютерні системи керування; вимоги до оформлення різних видів конструкторсько – технологічної документації.

13. Здатність продемонструвати вміння розробляти та оформлювати кресленик загального виду моделі одягу, розпланування основних виробничих процесів виготовлення швейних виробів.

14.  Здатність продемонструвати вміння виготовляти швейні вироби різної складності.

 

 

Документи, які необхідні для вступу:

 

Термін прийому документів:

на денне та заочне відділення з 10 липня по 1 серпня (12.00) 2017 року 

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0263

Завідувач кафедри: 

доктор технічних наук, професор БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–21–86,

приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри технології та конструювання швейних виробів

e-mail: ktkshv@knutd.edu.ua

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Конструювання та технології швейних виробів»