КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність

162 Біотехнології та біоінженерія

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми БІОТЕХНОЛОГІЯ

Кваліфікація

бакалавр з біотехнологій та біоінженерії

Гарант освітньої програми:

Жолобак Надія Михайлівна, к.б.н., доцент,

доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Савчук Олексій Миколайович, д.б.н., доцент,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Мокроусова Олена Романівна, д.т.н., професор,

професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Качан Роман Васильович, к.т.н., доцент,

Доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Атаманова Анна Анатоліївна, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Завідувач випускової кафедри біотехнології, шкіри та хутра

Мокроусова Олена Романівна, д.т.н., професор