КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

БІОТЕХНОЛОГІЯ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Іноземна мова

3

Ділова українська мова

4

Філософія, політологія та соціологія

5

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

6

Вища  математика

7

Фізика

8

Загальна та неорганічна хімія

9

Виробнича практика

10

Фізичне виховання

2 курс

11

Іноземна мова

12

Органічна хімія

13

Основи екології

14

Інформаційні системи та технології

15

Якісний та кількісний аналіз

16

Фізична та колоїдна хімія

17

Навчальна практика

18

Фізичне виховання

3 курс

19

Іноземна мова фахового спрямування

20

Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

21

Професійні комунікації

22

Біологічна хімія

23

Загальна біотехнологія

24

Загальна мікробіологія та вірусологія

25

Фахова курсова робота

26

Навчальна практика

4 курс

27

Іноземна мова фахового спрямування

28

Виробничий менеджмент

29

Контроль та керування біотехнологічними процесами

30

Комплексний екзамен з фаху

31

Виробнича практика