КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

22 Охорона здоровя

Спеціальність

226 Фармація, промислова фармація

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Кваліфікація

бакалавр

Гарант освітньої програми:

Моспанова Олена Володимирівна, к.фарм.н., доцент,

доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету хімічних та біофармацевтичних технологій (ДВСПП)

Бессарабов Володимир Іванович , к.х.н., доцент,

доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Пальчевська Тетяна Андріївна, к.х.н., доцент,

доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Тернова Олена Миколаївна, к.фарм.н., доцент,

доцент кафедри промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну

Петруненко Ірина Віталіївна, студент

факультету хімічних та біофармацевтичних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Завідувач випускової кафедри промислової фармації

Страшний Владислав Володимирович, д.фарм.н., професор