КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Ділова українська мова

3

Філософія, політологія та соціологія

4

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

5

Іноземна мова

6

Вища математика

7

Фізика

8

Загальна та неорганічна хімія

9

Аналітична хімія

10

Навчальна ознайомча практика

11

Фізичне виховання

2 курс

12

Іноземна мова

13

Аналітична хімія

14

Органічна хімія

15

Фізична та колоїдна хімія

16

Інформаційні системи та технології

17

Біохімія та фармацевтична хімія

18

Навчальна польова практика з ботаніки

19

Фізичне виховання

3 курс

20

Іноземна мова фахового спрямування

21

Біохімія та фармацевтична хімія

22

Технології фармацевтичних препаратів

23

Професійні комунікації

24

Навчальна інженерна практика

4 курс

25

Іноземна мова фахового спрямування

26

Біохімія та фармацевтична хімія

27

Технології фармацевтичних препаратів

28

Належні практики у фармацевтичній галузі

29

Виробничий менеджмент

30

Виробнича технологічна практика

31

Фаховий курсовий проект