КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ДИЗАЙН (за видами)

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 022 Дизайн

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Спеціальність

022 Дизайн

Кваліфікація

бакалавр з дизайну

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ДИЗАЙН (за видами)

 

Гарант освітньої програми:

Чупріна Наталія Владиславівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університета технологій та дизайну

 

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Струмінська Тетяна Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Колосніченко Олена Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університета технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету дизайну (ДВСПП)

Харченко Анна Сергіївна, студент

кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри:

·       кафедра художнього моделювання костюмак.т.н., професор Ніколаєва Тетяна Вадимівна

·       кафедра рисунку та живописук.мист., доцент Чернявський Костянтин Володимирович

·       кафедра дизайнук.т.н., доцент Овчарек Володимир Євгенович

·       кафедра дизайну інтер’єру і меблівк.т.н., професор Сафронова Олена Олексіївна

·       кафедра ергономіки і проектування одягуд.т.н., доцент Остапенко Наталія Валентинівна

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 022 Дизайн

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 022 Дизайн