КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

182 Технології легкої промисловості

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кваліфікація

бакалавр з технологій легкої промисловості

Гарант освітньої програми:

Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., доцент,

доцент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Колосніченко Марина Вікторівна, д.т.н., професор,

декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету дизайну (ДВСПП)

Полька Тетяна Олексіївна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ісаєв Олександр Анатолійович, студент

факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Завідувач випускової кафедри ергономіки і проектування одягу

Остапенко Наталія Валентинівна, д.т.н., доцент

Перелік факультативних програм для спеціальності 182 Технології легкої промисловості рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ