КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

182 Технології легкої промисловості

Кваліфікація

магістр з технологій легкої промисловості

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Гарант освітньої програми:

Остапенко Наталія Валентинівна, д.т.н., доцент,

завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету дизайну (ДВСПП)

Колосніченко Марина Вікторівна, д.т.н., професор,

декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Пашкевич Калина Лівіанівна, д.т.н., доцент,

доцент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ісаєв Олександр Анатолійович, студент

факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Завідувач випускової кафедри ергономіки і проектування одягу

Остапенко Наталія Валентинівна, д.т.н., доцент

Перелік факультативних програм для спеціальності 182 Технології легкої промисловості рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ