КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

 Каталог

дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки

здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету дизайну (ДВСПП)

Шифр блоку дисциплін (семестр, кількість кредитів)

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр кафедри, яка викладає дисципліну

1

2

3

4

ДВСПП 1

(2 сем.)

9,0 кр.

ВК Б 1

Теорія моди і фешн-індустрія

ЕПО

ВК Б 2

Дизайн у виставкових технологіях

Дзн

ВК Б 3

Композиція в дизайн-проекті

РЖ

ДВСПП 2

(2 сем.)

9,0 кр.

ВК Б 4

Комп’ютерне дизайн-проектування

ДІМ

ВК Б 5

Індустрія моди

ХМК

ВК Б 6

Сучасні методи дизайн-проектування аксесуарів та ювелірних виробів

ЕПО

ДВСПП 3

(2 сем.)

6,0 кр.

ВК Б 7

Дизайн-проектування костюма

ХМК

ВК Б 8

Мультимедіа та web-дизайн

Дзн

ВК Б 9

Сучасні технології в інтер’єрі

ДІМ

ДВСПП 4

2 сем.

(6 кр.)

ВК Б 10

Психологія вищої школи

ПОСТД

ВК Б 11

Менеджмент

Мн

ВК Б 12

Маркетинг

ЕкМр

ДВСПП 5

2 сем.

(12 кр.)

ВК Б 13

Системно-структурне проектування виробів різного призначення

ЕПО

ВК Б 14

Сучасні техніка та технології сервісу та моди

ТКШВ

ВК Б 15

Спеціальні технології виготовлення швейних виробів із шкіри та хутра

ТКШВ

ДВСПП 6

2 сем.

(12 кр.)

ВК Б 16

Сучасні методи дизайн-проектування одягу

ЕПО

ВК Б 17

Промисловий дизайн виробів

ЕПО

ВК Б 18

Прогнозувальна діяльність у сфері експертизи текстильних матеріалів та виробів

МЕТМ

ВК Б 19

Художнє проектування швейних виробів зі шкіри та хутра

ТКШВ

ВК Б 20

Конструювання швейних виробів зі шкіри та хутра

ТКШВ