КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 051 Економіка
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми Економічна кібернетика
Кваліфікація бакалавр з економіки (економічна кібернетика)
   
Гарант освітньої програми:
Квіта Галина Миколаївна, к.е.н., доцент,
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну 
Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Геселева Наталія Валеріївна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

Раллє Наталія Вікторівна, к.е.н.,

доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну

Синенко Павло Олександрович, студент,

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка

Завідувач випускової кафедри Економічної кібернетики та маркетингу

Чубукова Ольга Юріївна, д.е.н., професор

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 051 Економіка