КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

освітньо-професійної програми

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Іноземна мова

3

Ділова українська мова

4

Філософія, політологія та соціологія

5

Економічна теорія

6

Вища та прикладна математика

7

Економічна інформатика

8

Макроекономіка

9

Мікроекономіка

10

Інформаційні системи та технології в економіці

11

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

12

Навчальна практика

13

Фізичне виховання

2 курс

14

Теорія ймовірності та математична статистика

15

Економіка підприємства

16

Менеджмент

17

Маркетинг

18

Бухгалтерський облік

19

Гроші і кредит

20

Фінанси

21

Статистика

22

Аналіз господарської діяльності

23

Прогнозування соціально-економічних процесів

24

Навчальна практика

25

Фізичне виховання

3 курс

26

Іноземна мова фахового спрямування

27

Економіко-математичні методи та моделі

28

Економіка праці та соціально-трудові відносини

29

Державне та регіональне управління

30

Економічна кібернетика

31

Технології легкої промисловості та сфери обслуговування

32

Виробнича практика

4 курс

33

Іноземна мова фахового спрямування

34

Кібер-безпека

35

Управління проектами інформатизації

36

Моделювання економіки

37

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

38

Комплексна курсова робота

39

Атестація за фахом

40

Атестація з економічної теорії

41

Виробнича практика