КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми МЕНЕДЖМЕНТ
Кваліфікація бакалавр з менеджменту
Гарант освітньої програми:
Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)
Бугас Василь Валерієвич, к.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
Діденко Євген Олександрович,  к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Бабич Юлія Андріївна, студент факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Завідувач випускової кафедри менеджменту Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор  Перелік факультативних програм для спеціальності 073 Менеджмент рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми МЕНЕДЖМЕНТ