КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кваліфікація

магістр з менеджменту

Гарант освітньої програми:

Цимбаленко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент,

доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Члени проектної групи:

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., проф.,

професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Вергун Антоніна Миколаївна, к.е.н., доц.,

доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент

Асташов Віталій Вікторович, студент

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Перелік факультативних програм для спеціальності 073 Менеджмент рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Завідувач випускової кафедри обліку і аудиту

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор