КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

МЕНЕДЖМЕНТ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Кваліфікація магістр  менеджменту Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми МЕНЕДЖМЕНТ
Гарант освітньої програми:
Павленко Ірина Анатоліївна, д.е.н., проф.професор кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)
Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор  Зав. кафедри кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
Харченко Тетяна Олександрівна, к.е.н.,доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Бут С.С.,  студент факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Завідувач випускової кафедри менеджменту Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор  Перелік факультативних програм для спеціальності 073 Менеджмент рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньо-професійної програми МЕНЕДЖМЕНТ