КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «магістр»

 освітньо-професійної програми

МЕНЕДЖМЕНТ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Ділова іноземна мова

2

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

Управління змінами

4

Управління проектами

5

Ділове та публічне адміністрування

6

Фінансовий моніторинг

7

Виробнича практика

2 курс

8

Переддипломна практика