КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

ІНДУСТРІЯ МОДИ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

182 Технології легкої промисловості

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ІНДУСТРІЯ МОДИ

Кваліфікація

бакалавр з технологій легкої промисловості

Гарант освітньої програми:

Кернеш Вікторія Пилипівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

Первая Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

Білоцька Лариса Борисівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів

Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Колле Софія Михайлівна, студентка

факультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Завідувач випускової кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри

Гаркавенко Світлана Степанівна, д.т.н., професор