КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

ІНДУСТРІЯ МОДИ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Ділова українська мова

3

Філософія, політологія та соціологія

4

Іноземна мова

5

Фізичне виховання

6

Вища  математика

7

Фізика

8

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

9

Інженерна і комп’ютерна графіка

10

Ескізна графіка костюма

11

Основи fashion-індустрії

12

Навчальна практика

2 курс

13

Іноземна мова

14

Фізичне виховання

15

Хімія

16

Інформаційні системи та технології

17

Матеріалознавство виробів

    17.1

Матеріалознавство швейних виробів

    17.2

Матеріалознавство взуттєвих та шкіргалантерейних виробів

18

2D та 3D технології у fashion-індустрії

19

Антропометрія і основи біомеханіки

20

Проектування складових елементів костюма

21

Навчальна практика

3 курс

22

Іноземна мова фахового спрямування

23

Професійні комунікації

24

Проектування складових елементів костюма

25

Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва

26

Виробнича практика

4 курс

27

Іноземна мова фахового спрямування

28

Підприємницький бізнес

29

Сучасна техніка та технології на підприємствах індустрії моди

30

Формування конкурентоспроможності товарів в процесі проектування та виготовлення виробів

31

Виробнича практика