КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

182 Технології легкої промисловості

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

Кваліфікація

бакалавр з технологій легкої промисловості

Гарант освітньої програми:

Редько Яна Володимирівна, к.т.н., доцент,

доцент кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету індустрії моди (ДВСПП)

Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., професор,

професор кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Слізков Андрій Миколайович, д.т.н., професор,

професор кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київського національного університету технологій та дизайну

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 182 Технології легкої промисловості

Гірна Тетяна Володимирівна, студент

факультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів

Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., професор

Перелік факультативних програм для спеціальності 182 Технології легкої промисловості рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ