КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

015 Професійна освіта (Дизайн)

Кваліфікація

магістр професійної освіти

(інженер-дизайнер, викладач спеціальних дисциплін в галузі дизайну)

Гарант освітньої програми:

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми Професійна освіта (ДИЗАЙН)

Дудорова Людмила Іванівна, д. п. н., доцент,

завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи:

Деркач Тетяна Михайлівна, д. пед. н., доцент,

завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету індустрія моди (ДВСПП)

Внукова Ольга Миколаївна, к. пед. н., доцент,

доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання Київського національного університету технологій та дизайну

Пашкевич Калина Лівіанівна, д. техн. н., доцент,

доцент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Струмінська Тетяна Володимирівна, к. техн. н., доцент,

доцент кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)

Завідувач випускової кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Деркач Тетяна Михайлівна, д. пед. н., доцент

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн)