КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

КОНСТРУЮВАННЯ  ТА  ТЕХНОЛОГІЇ  ШВЕЙНИХ  ВИРОБІВ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 182  Технології  легкої  промисловості
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 18  Виробництво  та  технології 
Спеціальність 182  Технології  легкої  промисловості
Кваліфікація магістр з  технологій легкої промисловості
  Гарант освітньої програми: Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми КОНСТРУЮВАННЯ  ТА  ТЕХНОЛОГІЇ  ШВЕЙНИХ  ВИРОБІВ
Арабулі Арсеній Тарелевич, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету індустрії моди (ДВСПП)
Водзінська Оксана Іванівна, к.т.н., доцент,доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну
Донченко Світлана Вікторівна,  к.т.н., доцент,доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну
Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182  Технології  легкої  промисловості
Новосад Андріана Орестівна, студентфакультету індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 182  Технології  легкої  промисловості
Завідувач випускової кафедри технології та конструювання швейних виробів Березненко Сергій Миколайович, д.т.н., професор