КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «магістр»

 освітньо-професійної програми

КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

2

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

Ділова іноземна мова

4

Інноваційні технології  (за галузями)

5

Конкурентоспроможність швейних виробів

6

Курсовий проект

7

Науково-дослідна практика

2 курс

  8

Переддипломна практика

  9

Виконання дипломного проекту (роботи)