КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 2018

МАШИНОБУДУВАННЯ

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми МАШИНОБУДУВАННЯ
Кваліфікація бакалавр з галузевого машинобудування
Гарант освітньої програми:
Дворжак Володимир Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)
Місяць Володимир Петрович, д.т.н., професор,професор кафедри прикладної механіки та машин Київського національного університету технологій та дизайну
Березін Леонід Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри прикладної механіки та машин  Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Хоменко Ольга Миколаївна, студент факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри прикладної механіки та машин 

Манойленко Олександр Петрович, к.т.н., доцент   

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування