КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Каталог

дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій  (ДВСПП)

Шифр блоку дисциплін

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр кафедри, яка викладає дисципліну

ДВСПП 1

(5сем.)

ВК Б1

Механізми роботів

ПММ

ВК Б2

Індустріальний дизайн та інноваційні технології

ПММ

ВК Б3

Автоматизовані системи управління контентом сайту

КІТВТ

ВК Б4

Інформаційно-вимірювальні технології

КІТВТ

ВК Б5

WEB технології

КНТ

ДВСПП 2

(6 сем.)

ВК Б6

Реінжиніринг та моделювання технологічних процесів

ПММ

ВК Б7

Комп'ютерні системи 3D моделювання

ПММ

ВК Б8

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації

КІТВТ

ВК Б9

Статистичні методи контролю якості продукції

КІТВТ

ВК Б10

СAD/CAM/CAE системи легкої промисловості

КНТ

ДВСПП 3

(7 сем.)

ВК Б11

Технологічна логістика

ПММ

ВК Б12

Мехатроніка в галузевому машинобудуванні

ПММ

ВК Б13

Основи системного аналізу

КІТВТ

ВК Б14

Сучасні системи технічного регулювання

КІТВТ

ВК Б15

Моделювання систем

КНТ

ДВСПП 4

(7 сем.)

ВК Б16

CAD/CAE-технології в механічній інженерії

ПММ

ВК Б17

Механічна технологія та обладнання підприємств легкої промисловості

ПММ

ВК Б18

Ідентифікація, моделювання і оптимізація технологічних об’єктів та систем керування

КІТВТ

ВК Б19

Надійність засобів вимірювальної техніки

КІТВТ

ВК Б20

Технології розробки програмних продуктів

КНТ

ДВСПП 5

(8 сем.)

ВК Б21

Інформаційні пристрої робототехнічних систем

ПММ

ВК Б23

Проектування систем автоматизації

КІТВТ

ВК Б24

Управління якістю

КІТВТ

ВК Б25

Управління ІТ-проектами

КНТ

ДВСПП 6

(8 сем.)

ВК Б26

Експлуатація та обслуговування машин

ПММ

ВК Б27

Надійність машин

ПММ

ВК Б28

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

КІТВТ

ВК Б29

Системи якості випробувальних лабораторій

КІТВТ

ВК Б30

Геометричні моделі в САПР

КНТ