КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

освітньо-професійної програми

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Іноземна мова

2

Українська та зарубіжна культура

3

Філософія, політологія та соціологія

4

Фізичне виховання

5

Вища математика

6

Фізика

7

Інженерна та комп’ютерна графіка

8

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

9

Основи екології

10

Навчальна практика

2 курс

11

Ділова українська мова

12

Іноземна мова

13

Фізичне виховання

14

Інформатика

15

Електротехніка та електроніка

16

Теорія ймовірності та математична статистика

17

Теоретична механіка

18

Теорія механізмів і машин

19

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

20

Навчальна практика

3 курс

21

Основи охорони праці

22

Опір матеріалів

23

Деталі машин

24

Іноземна мова фахового спрямування

25

Теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних систем

26

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

27

Виробнича практика

4 курс

28

Іноземна мова фахового спрямування

29

Підприємництво та бізнес

30

Теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних систем

31

Технологія галузевого машинобудування

32

Виробнича практика