КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «магістр»

 освітньо-професійної програми

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Ділова іноземна мова

2

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

3

Сучасні методології обробки експериментальних даних

4

Розподілені комп’ютерні системи та мережі

5

Охорона праці в галузі та цивільний захист

6

Дослідження операцій

7

Науково-дослідна практика

2 курс

8

Переддипломна практика

9

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи

10

Захист випускної роботи