КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

 

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 152 Метрологія та вимірювальна техніка

Ступінь вищої освіти

магістр

Галузь знань

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність

152 Метрологія та вимірювальна техніка

Кваліфікація

магістр з метрології та вимірювальної техніки

Перелік обов'язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми Метрологія та вимірювальна техніка

 

Гарант освітньої програми

Зубрецька Наталія Анатоліївна, д.т.н., професор,
професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Члени проектної групи

Каталог дисциплін вільного вибору студентів освітнього ступеня «магістр» факультету мехатроніки та комп'ютерних технологій (ДВСПП)

Войченко Геннадій Іванович, к.т.н., доцент,
доцент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 152 Метрологія та вимірювальна техніка

Козелло Надія Леонідівна, к.т.н., доцент,
доцент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

Здоренко Валерій Георгійович, д.т.н., професор

Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 152 Метрологія та вимірювальна техніка