КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 Каталог

дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки 

здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій (ДВСПП)

 

Шифр блоку дисциплін

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр кафедри, яка викладає дисципліну

ДВСПП 1

(2 сем.)

ВК Б.1

Управління мехатронними системами

ПММ

ВК Б.2

CAM-технології комп'ютерно-інтегрованого обладнання

ПММ

ВК Б.3

Моделювання і прогнозування якості

КІТВТ

ВК Б.4

Системи управління вимірюваннями

КІТВТ

ВК Б.5

Автоматизоване проектування систем керування

КІТВТ

ВК Б.6

Логічні основи побудови та функціонування САПР

ІТП

ДВСПП 2

(2 сем.)

ВК Б.7

Комп'ютерне проектування механічних систем

ПММ

ВК Б.8

Автоматизація проектування обладнання

ПММ

ВК Б.9

Оцінка відповідності продукції, послуг, персоналу

КІТВТ

ВК Б.10

Методи та засоби обробки результатів вимірювань, випробувань та контролю

КІТВТ

ВК Б.11

Комп’ютеризація інформаційних процесів галузі

КІТВТ

ВК Б.12

Комплексні системи проектування виробів легкої промисловості

ІТП

ДВСПП 3

(2 сем.)

ВК Б.13

Формоутворення  і композиція обладнання

ПММ

ВК Б.14

Проектування взуттєвого обладнання

ПММ

ВК Б.15

Ринковий нагляд та захист прав споживача

КІТВТ

ВК Б.16

Випробувальне обладнання та його метрологічна атестація

КІТВТ

ВК Б.17

Обладнання та автоматизація технологічних процесів галузі

КІТВТ

ВК Б.18

Сучасні засоби керування технологічними процесами виробництва

КІТВТ

ВК Б.19

Математичне моделювання об’єктів макро і мікрорівня

ІТП

ДВСПП 4

(2 сем.)

ВК Б.20

Працездатність та надійність технічних систем в механічній інженерії

ПММ

ВК Б.21

Монтаж, експлуатація та ремонт машин легкої промисловості

ПММ

ВК Б.22

Підтримка якості технічних систем

КІТВТ

ВК Б.23

Нормативно-організаційні засади метрологічного забезпечення

КІТВТ

ВК Б.24

Монтаж, налагодження і експлуатація засобів автоматизації

КІТВТ

ВК Б.25

Алгоритмічне і програмне забезпечення комп'ютерних систем галузі

КІТВТ

ВК Б.26

Автоматизоване проектування виробничих процесів

ІТП