КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ПІДПРИЄМНИЦТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа
Ступінь вищої освіти бакалавр
Галузь знань 24 Сфера обслуговування
Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ПІДПРИЄМНИЦТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Кваліфікація бакалавр з готельно-ресторанної справи
  Гарант освітньої програми:

Ніфатова Олена Михайлівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)
  Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)

Крахмальова Ніна Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Шкода Мар’яна Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа
Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа
Пашко Оксана Валеріївна, студент факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну
Перелік факультативних програм для спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа рівня вищої освіти першого (бакалаврського) освітньої програми ПІДПРИЄМНИЦТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Завідувач випускової кафедри підприємництва та бізнесу  Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор