КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
Кваліфікація магістр з менеджменту Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
 Гарант освітньої програми:
Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну
 Члени проектної групи: Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)
Щербак Валерія Геннадіївна, д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну
Крахмальова Ніна Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну Шкода Мар’яна Сергіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну Пашко Оксана Валеріївна, студентфакультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент
Завідувач випускової кафедри підприємництва та бізнесу Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна, д.е.н., доцент   Перелік факультативних програм для спеціальності 073 Менеджмент  рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ