КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 081 Право
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 08 Право
Спеціальність 081 Право Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «магіcтр» освітньо-професійної програми ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кваліфікація магістр з права
  Гарант освітньої програми:
Шморгун Олександр Семенович, к.ю.н., завідувач кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну
Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» факультету підприємництва та права (ДВСПП)
  Члени проектної групи:
Удовик Микола Семенович, к.ю.н., доц.,доцент кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну
Коваль Ольга Миколаївна, к.ю.н., доц.,доцент кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 081 Право
Кулак Наталія Валеріївна, к.держ.упр., доц,  доцент кафедри господарського права Київського національного університету технологій та дизайну Тарнопольська Ілона Павлівна, студенткафакультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну Інформація про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 081 Право
Завідувач випускової кафедри господарського права  Шморгун Олександр Семенович, к.ю.н., доцент.     Перелік факультативних програм для спеціальності 081 Право рівня вищої освіти другого (магістерського) освітньої програми ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ