КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

 

Наукові керівники: доктор філософських наук, професор Колісник Олександра Володимирівна

кандидат мистецтвознавства, доцент Чернявський Костянтин Володимирович

 

Навчально-наукова лабораторія «Графічний дизайн»

 

КОМАНДА

професор Гула Євген Петрович

професор Павленко Анатолій Федорович

доцент Дубрівна Антоніна Петрівна

доцент Кугай Тетяна Анатоліївна,

доцент Мазніченко Оксана Володимирівна

доцент Басанець Олександра Петрівна

доцент Осипчук Микола Володимирович

кандидат історичних наук, доцент Ніконенко Тамара Миколаївна

АНОТАЦІЯ

Дизайн як проектна діяльність, міцно поєднує в собі художнє та утилітарно-технічне. Завдяки дизайну відбувається наближення мистецтва до реалій буття, що призвело до художньої концептуалізації світу, створення ментального простору мистецтва у нашому повсякденні, де образ стає символом, знаковим концептом. Художній образ у мистецтві постмодернізму, на відміну від принципу мімесису класичного мистецтва, ґрунтується на принципі конструювання різних сенсів, тенденцій, певній еклектиці філософії, психології, соціології, художньо-проектної діяльності та синтезу мистецтв, виступаючи складовим елементом  людської життєдіяльності. Утворене в результаті синтезу художнє ціле є якісно новим художнім явищем, здатним до самоактивізації. Дане явище потребує ґрунтовного наукового методологічного дослідження, концептуалізації теоретичних та практичних рис інноваційних тенденцій, які починають впливати й загалом формувати наш соціальний простір, з метою виокремлення позитивного для розвитку суспільства - справді мистецького, креативного, етико та естетико-розвиваючого й передбачення соціальних ризиків.