КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ДОКТОРАНТУРА

Загальна інформація

В університеті діє докторантура за 9 спеціальностями:

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Найменування

Код

Найменування

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво та торгівля

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

16

Хімічна інженерія та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

18

Виробництво та технології

182

Технології легкої промисловості

 

Нормативний строк  підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

  • в докторантурі університету за очною (денною) формою навчання;
  • шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.

 

Атестаційний лист докторанта

Докторські спеціалізовані вчені ради КНУТД

Перелік наукових фахових видань України 

 

Вступ 2023

Вступ 2022