КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ І МЕБЛІВ

САФРОНОВА Олена Олексіївна

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0398

Телефони для довідок: +38044-256-21-59

e-mail

Сторінка у   https://www.facebook.com/KDiMKNUTD/

Про кафедру
Історія

28 травня 2003 року з метою підготовки фахівців за новою спеціалізацією: «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів» на факультеті дизайну було створено кафедру дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ).

Вперше в Україні в одній спеціалізації об'єднані два раніш самостійні фахові напрямки — дизайн інтер'єру і дизайн меблів. Це було викликано, насамперед, гострою потребою у таких фахівцях. До того ж, випускники цієї спеціалізації вміють не тільки користуватись комп'ютером для формування проектної документації, а й застосовувати сучасні комп'ютерні технології проектування як основне знаряддя творчого пошуку.

Засновником кафедри ДІМ був д.т.н., професор, академік Академії будівництва України Сазонов Костянтин Олександрович зі своїми колегами, першими викладачами: доц. Сафроновою О.О., доц. Вишневською О.В., ст. викл. Донець К.В., доц. Щегловим С.П., доц. Євсеєнко Л.Н. та доц. Чебикіною М.В.

За період з 2003 року кафедрою комп’ютерного дизайну інтер’єру та меблів підготовлено понад 400 спеціалістів в галузі проектування інтер’єрного середовища та меблів.

Студенти та випускники кафедри отримують високий рівень фахової підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

 


Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів за спеціальністю веде кваліфікований науково-педагогічний склад кафедри ДІМ. Підготовка студентів на першому-третьому курсах ведеться на 8 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету.

Невеликий, проте високопрофесійний, науково-педагогічний склад кафедри здійснює навчання студентів за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн».

З моменту заснування кафедри її співробітникам вдалося швидко розробити навчальні плани та програми фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також оцінити ефективність наявного комп’ютерного програмного забезпечення, що використовується дизайнерами, його адаптації та впровадження в освітній процес. Об’єднавши свої наукові здібності, організаторський талант, мобілізувавши всі матеріальні та інтелектуальні ресурси, їм вдалося зробити цю спеціальність високо престижною та затребуваною на ринку праці.

На сьогодні на кафедрі працюють 12 викладачів, серед яких 2 професори, 6 доцентів, 1 старший викладач та 3 асистенти. 

Більшість викладачів кафедри, крім науково-педагогічної діяльності, працюють творчо в архітектурних бюро та дизайнерських фірмах за фахом дизайну інтер’єру і меблів.

Доцент Булгакова Т.В. є членом Спілки дизайнерів України. Професор Абизов Вадим Адільєвич, Заслужений архітектор України, є членом правління Національної спілки архітекторів України.  

САФРОНОВА Олена Олексіївна, завідувач кафедри ДІМ, кандидат технічних наук, доцент.

Освіта: КПІ, інженер-технолог. Автор більше 100 наукових праць (наукові, статті, методичні матеріали, 2 посібника з грифом КНУТД). Педагогічний стаж — більше 20 років. Викладала в КНУБА (Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури) курс інформатики і комп'ютерної графіки для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво». Співавтор дизайну журналів «Метр» і «Дивись кіно».

Напрям наукової діяльності: актуальні проблеми дизайну архітектурного середовища, сучасні технології дизайн-діяльності. Проводить консультації та здійснює керівництво дипломними проектами і роботами магістрів. Здійснює наукове керівництво аспірантами.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка», «Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)», «Науково-дослідна практика», «Основи 2-D графіки в дизайні», «Технічна естетика».

 

АБИЗОВ Вадим Адільєвич, доктор архітектури, професор кафедри ДІМ

Заслужений архітектор України, член правління Національної спілки архітекторів України. Автор винаходів та близько 100 публікацій в галузі теорії та історії архітектури та дизайну, менеджменту містобудування, охорони та розвитку історичних територій, серед яких 5 монографій, зокрема «Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем» (2009 р.). Практична та наукова діяльність пов’язана з роботою в Київському зональному науково-дослідному інституті експериментального проектування (КиївЗНДІЕП) і Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ), який В. А. Абизов очолював в 2002– 2006 рр. Офіційно представляв Україну на міжнародних нарадах, сесіях, семінарах, конференціях, асамблеях ООН/ЕЕК/Хабітат, ЮНЕСКО, Європейської комісії ТАСИС, Міжнародної федерації житла і містобудування, Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних поселень (ICOMOS/UNESCO). Нагороджений «Золотою каріатидою» Української академії архітектури, Подякою та орденом «Знак пошани» Київського міського голови, Почесними грамотами Держбуду та Мінрегіонбуду України, Мінкультури та Академії педагогічних наук України, НСАУ, золотою медаллю Національної премії з дизайну «Квітуча Україна», Подякою Кабінету Міністрів України та іншими нагородами.

Викладає дисципліни: «Проектування інтер’єру і меблів», «Переддипломна практика»,  «Дизайн інтер’єру», «Комплексне дизайн-проектування», «Проектна графіка інтер’єру і меблів», «Виробнича практика».

 

МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри ДІМ

Захистила кандидатську дисертацію «Художня культура Південно-Західної Русі Х – першої пол. ХІV ст. (за матеріалами декоративно-прикладного мистецтва)» (канд. історичних наук, 1994 р.) та докторську дисертацію «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2009 р.). Понад 25 років працювала у наукових установах, зокрема в Інституті археології та Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Має понад 250 наукових праць. Автор монографії «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2007 р.). Науковий редактор І тому «Історії українського мистецтва» (2008 р.). Експерт творів мистецтва, рецензент дисертаційних досліджень, монографій. Член Спілки художників України (секція «Мистецтвознавство»). В оглядах сучасного мистецтва виступає як критик-експерт. Досліджує теоретико-мистецтвознавчі й історичні аспекти стародавньої та середньовічної художньої культури з метою історичної реконструкції художніх процесів в Україні, виявлення витоків її мистецьких традицій, значення в історії національної, а також європейської та світової художньої культури; в системі міждисциплінарних досліджень вивчає зміст образного навантаження творів архітектури, образотворчого та прикладного мистецтва; істотну увагу приділяє питанням систематизації, класифікації, типології мистецтва, аналізу художніх явищ як частини соціальних та політичних процесів.

Викладає дисципліни: «Художня і матеріальна культура», «Навчальна практика».

 

ВИШНЕВСЬКА Олена Вячеславівна, доцент кафедри кафедри ДІМ.

Освіта: ОПІ, інженер-технолог, спеціальність «Автоматика і телемеханіка». Професійний викладач, педагогічний стаж — 30 років. Є однією з засновників кафедри і її традицій. До утворення кафедри ДІМ викладала нарисну геометрію і комп'ютерну графіку на кафедрі інженерної і машинної графіки КНУБА. Співавтор підручника «Креслення» для підготовки абітурієнтів архітектурного факультету, співавтор посібника «Комп'ютерний дизайн корпусних меблів», автор багатьох методичних видань кафедри.

Викладає дисципліни: «Основи проектування, формоутворення та колористики в дизайні середовища», «Дизайн-графіка», «Навчальна практика».

 

БУЛГАКОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: Українська Академія мистецтв (НАОМА), архітектор-художник. Закінчила аспірантуру при НІІТАГ. З 1997 займається викладацькою діяльністю (курси дизайну інтер'єра при Інституті Дизайну України). Переможець конкурсу (І місце) з дизайну інтер’єру номеру готелю в стилі “hi-tech”, що проводила фірма  «Енран-Акрос» в 2000 році. З 2006 р. — член спілки дизайнерів України, з серпня того ж року — директор дизайн-бюро «Атриум». Автор великої кількості реалізованих проектів  з дизайну інтер'єру, серед яких — проект реконструкції інтер'єрів готелю «Дніпро». Керівник дизайн-бюро з розробки інтер’єру і меблів на базі КНУТД.

Викладає дисципліни: «Дизайн інтер’єру», «Проектування інтер'єру і меблів», «Сучасні технології в інтер’єрі», «Виробнича практика».

 

АНТОНЕНКО Ігор Володимирович, старший викладач кафедри ДІМ.

Освіта: КІБІ (КНУБА), архітектор. З 1987 р. працює в Київ ЗНДІЕП (лабораторія монументально-декоративного мистецтва), співпрацює з об’єднанням «УКРРЕКЛАМА». В 1992 р. проектує інтер’єр салону компанії «DIO». У 1997 - 2002 р.р. - дизайнер інтер’єра ПБ ЗАО «Енран» (аеропорт «Бориспіль», термінал «В»; ювелірний магазин «УКРЗОЛОТО»; офісні приміщення компанії «УКРТЕЛЕКОМ»; інтер’єри туристичної фірми «САМ» та ін.) В 2003 р.  - виставковий стенд для фірми «СТИЛЬ-СЕРВІС», за який на Всеукраїнській меблевій виставці отримав приз «За творчу індивідуальність». З 2004р. співпрацює з архітектурною майстернею «АРТЕКС». В 2007 р. проектує виставковий стенд для фірми «СНАЙТ», за що нагороджений відзнакою «За кращі меблі для кабінету».

Викладає дисципліни: «Основи проектування і графічного дизайну», «Дизайн інтер’єру», «Виробнича практика», «Комплексне дизайн-проектування».

 

КОСЕНКО Данило Юрійович, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КІБІ (тепер КНУБА), 1993 р., спеціальність - архітектура. Працював в архітектурно-проектних та дизайнерських установах. Директор проектної фірми «Метаформ». В 1998-2005 рр. викладав в КДІДПМД ім. Бойчука, з 2004 р. - В КНУТД.

Викладає дисципліни: «Дизайн меблів», «Дизайн малих архітектурних форм», «Дизайн ландшафту», «Виробнича практика». 

 

КИСІЛЬ Світлана Сергіївна, канд. арх., доцент кафедри ДІМ.

Освіта: НАУ, магістр архітектури. У 2015 р. закінчила аспірантуру при ПАТ «КиївЗДНІЕП» і 3.06.2016 захистила дисертацію за темою: «Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок (на прикладі найкрупніших міст України)» на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спец. 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд». З 2006 р. архітектор в: ДП «УКРНДІПРОЦИВІЛЬБУД», ГО «Українська академія архітектури», ПП «Творча майстерня «С. Юнаков». У 2013  2015 рр. займала посаду м.н.с. ПАТ «КиївЗДНІЕП». З 2016 н. р. – доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД. 2009 р. – як переможець конкурсу отримала сертифікат дійсного члена «Гільдії Ландшафтних підприємців України». Учасниця конференцій, тренінгів та автор презентацій щодо впровадження «Універсального Дизайну» в Україні. Автор біля 40 наукових статей у вітчизняних (ВАК) та міжнародних виданнях, таких як «AMIT» –  Московського арх. Інституту (РИНЦ). Автор розроблених програм, методичних рекомендацій до виконання курсового проекту: «Проектування багатоповерхової перехоплюючої автостоянки у зоні транспортно-пересадкового вузла найзначнішого міста» при КНУБіА для студентів IV курсу за напрямком підготовки 6.060102 «Архітектура» (2015).

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка», «Комплексне дизайн-проектування», «Комп’ютерне дизайн-проектування», «Дизайн інтер'єру», «Виробнича практика».

 

АГЛІУЛЛІН Руслан Марсельєвич,  асистент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Аспірант кафедри ДІМ за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Ще студентом, переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26-29 травня 2005 р. Учасник та фіналіст багатьох студентських конкурсів та олімпіад.  З 2006 р. займається проектуванням інтер'єрів житлових та громадських приміщень, проектує корпусні меблі і меблі з деревини. 2007-2008 рр. позаштатний працівник газета «Сегодня» та журналу «Перепланировка квартир». Співавтор багатьох статей і майстер-класів з дизайну і декорування. З 2008 р. асистент кафедри ДІМ, виклачє дисциплін «Технологія декорування інтер’єру» і «Дизайн меблів». 2009-2011 р. працював дизайнером меблів в компанії «Эліо-Україна». З 2012 р. провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture».

Викладає дисципліни: «Дизайн меблів».

 

ПОЛЯКОВА Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. 21.12.2018 р. захистила дисертацію за темою: «Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керованого житлового середовища» на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Фіналістка конкурсів Maniglia Nuova 2018 і 2019 рр. та Ukrainian Wood Fashion 2017 р. Учасниця 20-го огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2011 рік (диплом II ступеня). Переможець I ступеня МАН України за спеціальністю «Інформаційні технології» 2006 року. З 2011 р. займається проектуванням інтер'єрів житлових та громадських приміщень. У 2009-2010 рр.  працювала в ООО «Софтліст» технічним спеціалістом напрямку САПР (AutoCAD, ArchiCAD, ZWCAD). У 2011-2012 рр. працювала в ООО "ASP-Ексклюзив" дизайнером та візуалізатором. Педагогічний стаж – 6 років.

Викладає дисципліни: «Основи композиції та кольорознавства».

 

ШМЕЛЬОВА Олександра Євгеніївна, асистент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Аспірант кафедри ДІМ за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Голова інформаційно-організаційного комітету КНУТД. Учасниця XXIII-XXIV огляду-конкурсу архітектурних та дизайнерських дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2015 рік (диплом II ступеня). Наукові інтереси: принципи формування інтер'єру освітнього середовища вищих навчальних закладів; методи педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу; фактори психологічного комфорту та особливості їх впливу на формування композиційно-просторової, функціональної та естетичної складових інтер'єру навчального середовища.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка», "Дизайн меблів".

 

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів має широке коло навчально-творчих майстерень та лабораторій для якомога якіснішої підготовки фахівців у галузі дизайну. Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано необхідну базу наочно-методичного оснащення таких дизайн-студій:

1-0397 – Студія дизайну інтер’єру і меблів;

1-0396 – Навчальна аудиторія з формоутворення та графічного дизайну;

1-0395 – Лабораторія-майстерня колористики, формоутворення і дизайну середовища;

1-0393а – Навчальна аудиторія проектування та проектної графіки;

1-0193 – Мультимедійний лекторій з проектування та конструювання меблів;

1-0278 – Навчальна аудиторія дизайну середовища та проектної графіки.

В студії 1-0397  студенти проводять дослідження історіографії форм меблів, орнаментів та інтер’єрів, їх зміни та розвитку в різні часи розвитку людства  (керівник – професор Михайлова Р. Д.).

В навчальній аудиторії з формоутворення та графічного дизайну 1-0396 під керівництвом доцента Булгакової Т.В. та асистента Агліулліна Р.М., студенти проводять дослідження основних принципів проектування сучасних меблів та творчі розробки моделей меблів різноманітного функціонального призначення.

Відпрацювання навичок організації простору середовища, принципів формоутворення та вивчення нових засобів графічного дизайну студенти кафедри мають можливість здійснювати в лабораторії-майстерні колористики, формоутворення і дизайну середовища 1-0395  (керівники – доцент Косенко Д.Ю.,  доцент Полякова О.В.).

В навчальній аудиторії проектування та проектної графіки 1-0393а  студенти кафедри займаються вдосконаленням знань з сучасних засобів проектного аналізу і проектної графіки, оволодівають навичками графічних архітектурних технік.

Для всебічної підготовки фахівців з комп’ютерного дизайну інтер’єру і меблів, на кафедрі  широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. Для навчання використовується просторий комп’ютерний клас з сучасними комп’ютерами та ліцензійним прикладним програмним забезпеченням. 

Викладання лекційних курсів з навчальних дисциплін кафедри здійснюється за допомогою мультимедійних засобів, а практичні заняття, особливо з фахово-орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в мультимедійних лекторії 1-0193 і студії 1-0397 та комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану (керівники – доцент Сафронова О.О., доцент Вишневська О.В.).

В навчальній аудиторії дизайну середовища та проектної графіки 1-0278 студенти проводять дослідження основних принципів формування предметно-просторового середовища та інтер’єрів різного функціонального призначення, ландшафтного дизайну.

Наукова діяльність

Вдосконалення програм фахових дисциплін кафедри відбувається на основі системних наукових досліджень, що проводяться викладачами кафедри у напрямку дизайну середовища, а також вимог ринку праці до фахових компетентностей випускників кафедри. До досліджень залучаються магістранти та аспіранти кафедри. Апробацією результатів досліджень є наукові статті у фахових виданнях, успішно захищені магістерські роботи наших випускників. За період існування кафедри захищено більше 150 магістерських дисертацій.

Наукові дослідження викладачами кафедри проводиться за науковими темами, які очолюють професори кафедри Абизов В.А. і Михайлова Р.Д.  У наукових дослідженнях задіяний весь викладацький склад кафедри.

Наукові теми кафедри:

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну середовища. Науковий керівник: Абизов Вадим Адільєвич, доктор архітектури, професор.

Мета наукової і методичної роботи: визначення стану та змін, що відбуваються у структурі сучасного українського дизайну, основних тенденцій процесу оптимізації часово-просторової структури життєзабезпечення людини, ґрунтуючись на результатах системного аналізу проведених в Україні і світі культурологічних, соціологічних, екопсихологічних  досліджень у напрямку естетики і дизайну середовища; формування відповідних професійних орієнтацій; впровадження результатів досліджень в навчальний процес і дипломне магістерське проектування; вдосконалення методології викладання фахових дисциплін кафедри

2. Культурологічні і мистецтвознавчі аспекти в дизайні. Науковий керівник: Михайлова Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор.

Мета наукової і методичної роботи: сучасний культурологічний та мистецтвознавчий аналіз формування та функціонування простору-середовища, як важливої частини творчої практики, що  є проявом цивілізаційного рівня людства.

Результати наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри доповідались на конференціях різного рівня (за останні 5 років – більше 30), семінарах, засіданнях круглих столів, в тому числі на World Multidisciplinary Civil Engineering – Urban Planning Symposium WMCAUS 2017, 12-16 червня 2017 р., Прага; Міжнародній науково-проктичній конференції: «SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS», 1 грудня 2017 р., Сент-Ендрюс, Шотландія; International scientific conference «The Modern trends in the development of business social responsibility»,19 травня 2017 р., «Universidade Nova», Лісабон; IV Міжнародній науково-проктичній конференції «Теорія та практика дизайну», 18-19 квітня 2017 року, Київ, НАУ; IV Міжнародному конгресі «ЕТНОДИЗАЙН»:  Пошуки українського національного стилю (Полтава – Петриківка), травень 2017 р., Полтава – Петриківка; ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання., 24 листопада 2017 р., КНУБА,  м. Київ.;  "ХХІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 31 жовтня 2017 р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, Переяслав-Хмельницький; Науково-практичній конференції «Проектування сучасних загальноосвітніх шкіл», 17 жовтня 2017 р., м. Київ, "КиївЗДНІЕП"; ХVІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», 27-28 кіт. 2017 р., Київ: КНУТД, II Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) «Регіональний дизайн і освіта: потенціал сучасності», присвячена 15-річчю кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету; 26-27 квіт. 2017 р., ЧДТУ; Черкаси; Всеукраїнській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука та освіта в умовах трансформації суспільства», 21 вересня 2017 р., Київ: КНУТД, 2017;  ХVІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді, тощо

Загальна кількість надрукованих за останні 5 років наукових статей – більше 100, надруковано тез - 113 , в тому числі за матеріалами міжнародних конференцій.

Всі викладачі  задіяні також в  наукових та методичних семінарах, до яких залучаються студенти і представники  студій дизайну і виробників меблів, з якими кафедра має договори про співпрацю («Лана Со. LTD», ТОВ «ДиКонцепт», ДП «ЕкспоЛайн» та інші). Такі семінари проводяться як на базі КНУТД, так і на базі виробничих компаній, міжнародних виставок меблів. На сьогодні підписані договори про співпрацю з провідними виробниками меблів і відомими дизайн  - студіями ТОВ «Меблі «Арт-Класік», ДП «ЭкспоЛайн» дочірнім підприємством польської фірми «ЕкспоЛайн», ТОВ «Торговельно-Інформаційний Сервіс», ТОВ «ДИ КОНЦЕПТ», ООО «ELIO Україна», Науково-дослідним інженерно-технічним центром «КиївЗНДІЕП» та ін., де студенти мають можливість пройти виробничу практику і взяти участь у проектуванні реальних об’єктів. Кафедра підтримує тісні науково-творчі стосунки з кафедрою інформаційних технологій архітектурного факультету КНУБА, що є лідером в Україні з розвитку параметричного дизайну. Тільки у 2016-2017 році на цій кафедрі пройшли стажування 3 викладача кафедри ДІМ.

Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів (підсекція «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів»), вузівських та міжвузівських олімпіадах з дизайну, республіканських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт.

На основі проведених наукових досліджень кафедрою виконано розробку цілого ряду комплексних дизайн-проектів інтер'єрів готелів, ресторанів, телестудій, театрів та інших закладів та організацій.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 1. Дизайн інтер'єру (ДВСПП1)
 2. Дизайн ландшафту (ДВСПП1)
 3. Дизайн меблів (ДВСПП2)
 4. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 5. Комп'ютерне дизайн-проектування (ДВСПП1)
 6. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 7. Обладнання та озеленення ландшафту (ДВСПП2)
 8. Озеленення територій та будівель (ДВСПП1)
 9. Основи 2D-графіки в дизайні (ДВРЗК 2)
 10. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 11. Основи проектування в дизайні середовища (ДВСПП3)
 12. Передпроектний і проектний аналіз (за видами дизайну)
 13. Проектна графіка інтер'єру і меблів
 14. Проектна графіка ландшафту
 15. Проектування інтер'єру і меблів
 16. Проектування ландшафту
 17. Сучасні тенденції в дизайні архітектурного середовища (ДВСПП3)
 18. Сучасні технології в інтер’єрі (ДВСПП2)
 19. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)
 20. Сучасні технології проектування територій та МАФ (ДВСПП2)
 21. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри, на яких базується професійна підготовка студентів у сфері дизайну інтер’єру і меблів, ґрунтується на таких засадах:

 • введення у навчальну практику комплексу заходів із створення нових якісно удосконалених навчальних програм;
 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних навчальних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) відповідно до вимог вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та навчальний процес;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню.

Для навчання студентів на кафедрі використовується комп’ютерний клас, оснащений ліцензійним прикладним програмним забезпеченням, зокрема – системами AUTODESK AutoCad, 3DsMAX. Актуальність навчання цим системам підтверджується тим, що вони домінують серед спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення підприємств меблевого та інтер’єрного напрямів в Україні.

Викладаються також базові програми комп’ютерної графіки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано більше 100 науково-методичних видань, 23 конспекти лекцій та навчально-методичних матеріалів та посібників (в тому числі на електронних носіях). Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними матеріалами, розробленими співробітниками кафедри та представленими в Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД.

Освітні програми

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів є випускаючою за освітньою програмою 022 Дизайн (за видами), спеціалізацій «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «Ландшафтний дизайн».

Бакалаврська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн (за видами)»

Науковий ступінь: «Бакалавр»

ФакультетДизайну

Освітня програма: 

«Дизайн (за видами

Науковий ступінь:

Бакалавр з мистецтва

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

 

Кредити ECTS:

240

 

Мова навчання:

українська / англійська

Ціль програми:

Формування та розвиток загальний і професійних компетентностей в галузі дизайну (з різними об'єктами професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом: знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’ємно-просторового виробу, комплексного об'єкту дизайну або дизайн-проекту

Програмні результати навчання:

1. Базові уявлення про конфекціювання та маркетинг як основу споживчої потреби на об'єкти та предмети дизайну

2. Базові уявлення про основні та додаткові складові проектування

3. Базові уявлення про системність проектування об'єктів дизайну, особливості дизайн-проектування окремих об'єктів та їх комплексів

4. Вільне володіння прийомами академічного рисунку, законами, правилами та прийомами зображення об'ємно-просторової форми у реальній та віртуальній площинах

5. Вільне володіння прийомами представлення просторової пластики у віртуальній та реальній площинах

6. Володіння базовими знаннями та методами організації проектно-графічного середовища, характеристиками матеріалів та інструментів, а також особливостями різних графічних засобів

7. Володіння засобами аналізу історичних тенденцій та сучасних проблем розвитку дизайну, прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження проектних новацій

8. Володіння методами аналізу факторів впливу на формування художніх та проектних напрямів та течій

9. Володіння сучасними системами та технологіями дизайну

10. Здійснення оптимального вибору інструментів та пристосувань для виконання різних видів проектних робіт, враховуючи індивідуальні аспекти проектного завдання

11. Забезпечення культури процесів проектування (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо)

12. Здатність використання графічно-просторової мови, яка сформувалась на основі всього проектного досвіду людства та останніх здобутків комп'ютерних технологій в художньому проектуванні та проектній графіці

13. Здатність до визначення факторів впливу властивостей різних матеріалів на роботу з формою

14. Здатність до впровадження методики трансформування образів культурного надбання людства у творчі дизайнерські задуми

15. Знання вимог до розробки знакових систем, комбінаторних методів формоутворення з метою розробки візуально-інформаційних проектів

16.Сучасні уявлення про естетичні вимоги дизайну

17.Сучасні уявлення про методи моделювання в системі дизайну

18.Сучасні уявлення про предметно-просторове середовище як художню систему; структуру, різновиди елементів та зв'язків у цій системі

19.Формування навичок розробки проектної концепції; розгляд системи проектної культури дизайну

20.Швидке і чітке виконання проектного завдання за допомогою різноманітних комп'ютерних технологій

  

Магістерська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн (за видами)»

Науковий ступінь: «Магістр»

ФакультетДизайну

Освітня програма:

«Дизайн (за видами)»

Науковий ступінь:

Магістр з дизайну

Період навчання:

3 семестри (1 рік 6 місяців)

4 семестри (2 роки)

Кредити ECTS:

90

120

Мова навчання:

українська / англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальний і професійних компетентностей в галузі дизайну (з різними об'єктами професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом: здатності володіти методами змістового та соціального наповнення проекту проектними методиками теоретичної та практичної роботи, сутністю евристичних методів творчості, змістом етапів ескізної та проектної діяльності, вимогами до проектування багаторівневих комплексів

Програмні результати навчання:

1. Вміння аналізувати ефективність використаних прийомів та засобів розробки, художні якості завершеного завдання

2. Вміння здійснювати технологічний аналіз на основі дослідження матеріалів для презентації дизайн-продукту

3. Вміння контролювати дотримання обраної технології реалізації авторського оригіналу

4. Вміння обґрунтовувати теоретичну доцільність та практичну ефективність впровадження результатів проектного аналізу в розробці дизайн-проектів та комплексних об'єктів дизайну

5. Вміння розробити технологічну концепцію дизайнерського процесу, обумовлену проектним завданням

6. Володіння науково-практичними методами реалізації творчої інформації в дизайнерській діяльності

7. Здатність володіти прогресивними методиками та прийомами проектування, що враховують психологічні особливості

8. Здатність до організації дослідно-методичного аналізу типології та асоціативності в тектоніці побудови форми

9. Здатність добирати і застосовувати різноманітні типи наукових методів обробки інформації, здійснювати обробку та аналітичну інтерпретацію інформації, узагальнювати результати дослідження проектної діяльності

10. Здатність застосовувати комплексний підхід при вирішенні концептуальних задач проектування

11. Здатність орієнтуватися в сучасних тенденціях та потребах суспільства з метою їх використання в галузі сучасного дизайну

12. Здатність розробки проектного завдання і мети, та їх експлікації, як ряду проектних завдань у створенні нових об'єктів дизайну

13. Знання основ прогнозування розвитку перспективних форм об'єктів дизайну

14. Знання типології та методів організації дизайн-проектів

15. Знання та здатність раціонального використання в професійній діяльності базові уявлення про існуючі матеріали та інструменти для дизайну, сучасних інформаційних технологій тощо

16. Синтез проектних рішень на основі впровадження результатів передпроектного аналізу

17. Створення оригінал-макетів синтетичних об'єктів дизайну як кінцевого дизайнерського продукту

18. Сучасні уявлення про формування процесу дизайн-проектування, головні проектні етапи та методики виконання їх складових, що забезпечують послідовне та якісне виконання проекту

19. Участь в організації, проведенні та впровадженні результатів дослідного процесу

20. Формування естетичного та художнього смаку, соціальних поглядів населення

 

 

Студенти

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів навчається біля 250 студентів денної форми навчання (за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн»).

Навчаючись на кафедрі, студенти виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах дизайнерів предметного середовища, де постійно виборюють призові нагороди. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів (підсекція «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів»), вузівських та міжвузівських олімпіадах з дизайну, республіканських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт.

Сміливі проекти неодноразово демонструвались і на Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт на кращий проект дизайну інтер’єру, меблів, що регулярно проходять в рамках виставок меблів, на міжвузівських олімпіадах тощо.

У жовтні 2015 р. випускники кафедри отримали нагороди різного рівня на  ХХІІІ – ХХІV огляді-конкурсі архітектурних та дизайнерських проектів в КНУБА. А також взяли участь у VIII міжнародному форумі «Дизайн освіта 2015» в м. Харків, в рамках якого відбувся огляд-конкурс дипломних проектів дизайнерських шкіл та конкурс з дизайну у різних номінаціях.

 

У березні 2018 р. студенти кафедри Ірина Гаврилюк, Ірина Ващук та Завгородня Валерія увійшли в фінал всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів «Get me 2 the Top Ukraine», організованого SBID (Society of British & International Design). А студентка Марія Кукоба стала переможницею у категорії «Private space».

   

У 2017 році переможницею конкурсу молодих дизайнерів «Get me 2 the Top Ukraine» стала також випускниця кафедри ДІМ Люба Кушнір.

 

 

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 1. Всеукраїнська  наукова конференція молодих вчених та студентів.
 2. Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів.
 3. Всеукраїнський конкурс «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts».
 4. Всеукраїнський конкурс «Ukrainian Design: The Very Best Of»
 5. Щорічний конкурс архітектури і дизайну інтер’єрів від виробника керамічної плитки Porcelanosa, Іспанія.
 6. Щорічний всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Get me 2 the Top Ukraine», організований SBID (Society of British & International Design).
Перспективи для студентів

Під час навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів студенти, під керівництвом викладачів, виконують науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалів, аналізу, узагальнення, обґрунтування наукових та творчих проектних висновків – тобто розвивають своє аналітичне мислення. Ці знання їм необхідні не лише як майбутнім науковцям чи фахівцям, а й у спілкуванні, коли виникне потреба по-діловому висловлювати думки, переконувати замовника у доцільності того чи іншого рішення.

Поєднання отриманих знань з практичним застосуванням, активна участь у престижних конкурсах дає можливість студентами втілювати у життя найсміливіші ідеї та дизайнерські рішення, вдосконалювати мистецтво презентації проектів та постійно знаходитися в творчому пошуку. Важливою є загальна ідея середовища, яка закладається на початку процесу проектування. І якщо дизайнер бачить цілісну картину: один стиль, цікава ідея - від проектування складних поверхонь до освітлення середовища, наповнення меблями та іншими речами побутового вжитку, - тоді проект буде якісним, а його втілення принесе задоволення і виконавцю, і замовнику.

В ході навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів, за освітніми програмами «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн» студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, дизайну ландшафту, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну малих архітектурних форм, дизайну меблів, дизайну середовищя, реклами, комп’ютерної графіки, ландшафтного формоутворення та колористики, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру,  і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

В процесі викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін активно застосовуються сучасні методи навчання, з урахуванням творчих розробок відомих дизайнерів, найновіших зразків меблевого обладнання провідних фірм світу, використовується комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри отримують знання як в рамках загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів різних напрямів проектної діяльності.

 

Після закінчення навчання випускник знатиме:

 • Методи і способи дизайну і конструювання меблів;
 • Принципи розробки ландшафтних дизайн-проектів;
 • Технології дизайну інтер'єру;
 • Нормативні документи з проектування;
 • Технології виробництва меблів;
 • Порядок і правила використання систем автоматизованого проектування (САПР);
 • Основи менеджменту і маркетингу.

 

Після закінчення навчання дизайнер вмітиме:

 • Користуватись відомими методами конструювання і проектування меблів;
 • Користуватись типовими методиками виготовлення меблів та розробляти нові;
 • Користуватись технологіями дизайну та побудови інтер'єру та ландшафтного простору;
 • Проектувати системами комп'ютерного дизайну інтер'єру і меблів.

 

В ході навчання за фаховим спрямуванням «ландшафтний  дизайн» студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики об’єктів дизайну, реклами, комп’ютерної графіки, сучасних технологій і засобів фітодизайну і ландшафтного дизайну у відповідності з світовими тенденціями і модою, дизайну малих архітектурних форм, меблів, дендрології і інженерного проектування ландшафту, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д., оволодівають основами наукових досліджень в галузі дизайну.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 • розробка дизайн-проектів інтер’єру різного призначення та стильового вирішення з елементами флористики, дизайн-проектів зимового саду в житлових, громадських та промислових будівлях;
 • створення садів на плоских дахах і терасах;
 • порядок і правила використання систем автоматизованого проектування (САПР);
 • грамотне застосування відомих методів конструювання і проектування малих архітектурних форм;
 • визначати вимоги стосовно формування об'єктів ландшафтного дизайну в міському середовищі;
 • конструювання меблів з використанням сучасних інноваційних матеріалів та технологій;
 • створення гармонійного декорування інтер’єру різними засобами.

 

Отримання диплому дизайнера меблів та інтер'єру дасть можливість:

 • працювати в державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну і — виготовлення меблів і інтер'єру;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» за освітніми програмами «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» чи «ландшафтний дизайн» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за відповідними освітніми програмами магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» чи «ландшафтний дизайн», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну».

Диплом дизайнера інтер’єру і меблів або ландшафтного дизайнера дає можливість працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з дизайну інтер’єру і виготовлення меблів, розробляти комплексні ландшафтні дизайн-проекти; відкривати свою справу за цими напрямами проектної діяльності; викладати у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах профільного спрямування.

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (перелік спеціальностей 2015 р.). 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Студентські гуртки

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовано та успішно діють студентські наукові гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

Серед найбільш значущих напрямів діяльності студентів у науково-творчих гуртках необхідно виділити такі з них:

 1. Сучасні науково-обгрунтовані підходи до дизайну інтер'єрів громадського призначення (керівник: доцент Сафронова О.О.)
 2. Сучасні комп'ютерні технології в дизайні середовища (керівник: доцент Вишневська О.В.)
 3. Перспективні напрямки науково-практичної діяльності в сучасному дизайні середовища (керівник: професор Абизов В.А.)
 4. Постмодернізм у світовій та українській художній культурі (керівник: професор Михайлова Р.Д.)
 5. Використання сучасних технологій в інтер'єрі (керівник: доцент Булгакова Т. В.)
 6. Сучасні дизайн-технології формування інтер'єрів реновованих нефункціонуючих промислових будівель під громадську та житлову функції (керівник: доцент Кисіль С.С.)
 7. Сучасні тенденції проектування освітнього середовища (керівник: доцент Косенко Д.Ю.)
Випускники

Серед випускників кафедри комп’ютерного дизайну інтер’єру та меблів молоді та перспективні дизайнери у галузі проектування середовища та моделювання предметів інтер’єру, зокрема:

 • Жуменко Катерина та Колесник Анастасія - дизайнери інтер'єру і меблів, засновники лабораторії зі створення інтер'єрів «I2Lab». Випускниці 2009 року. Регулярно беруть участь у різних міжнародних та всеукраїнських конкурсах, конференціях, а також лекціях в сфері дизайну інтер'єру, меблів і промислового дизайну. 2012 рік - перемога в конкурсі предметного дизайну «ЗаЗеркаlli» за створення дзеркала "Wire" (Росія, Москва). 2011 рік - 1місце за роботу "Move" у другому турі конкурсу "Велопарковка 2011" (Україна, Київ). 2010 рік - участь у конкурсі "Інтер'єр року 2010", журналу "Дім та Інтер'єр", номінація молодіжний проект (Україна, Київ). 2010 рік - приз за краще рішення за результатами он-лайн голосування за роботу "Батарея", Велопарковка 2010 (Україна, Київ).

 • Глухов Дмитро – дизайнер інтер’єру та меблів, промисловий дизайнер, архітектор. Випускник 2010 року. Учасник багатьох конкурсів з розробки освітлювальних приладів. Розробки виставляються в арт-просторі «Creative Space 12», м. Київ. Приймав участь у проектуванні фасаду та декоративних інтер’єрних конструкцій ТРЦ «Океан плаза», м. Київ.
 • Агліуллін Руслан - провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture». Випускник 2008 року. Займається проектуванням виробів з деревини. Переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26-29 травня 2005 р. викладач кафедри ДІМ дисциплін «Технології декорування інтер’єру», «Дизайн меблів». 

 

 •  Полякова Ольга – дизайнер інтер’єру та меблів. Випускниця 2011 року. Займається проектуванням інтер’єрів житлових та громадських приміщень. Фіналістка конкурсу «Ukrainian Wood Fashion 2017». Учасниця виставки «Interior-Mebel 2012», в м. Києві. Учасниця ХХ огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2011 рік (диплом II ступеня). Переможець I ступеня МАН України за спеціальністю «Інформаційні технології» 2006 року. Аспірант кафедри ДІМ КНУТД та викладач дисципліни «Основи композиції та кольорознавства».

 

 • Сингаєвска Ольга – старший дизайнер у Лондонській компанії «Clive Christian Harrods», що спеціалізується на дизайні інтер'єру і меблів для розкішних житлових приміщень.

 • Черній Ірина - дизайнер інтер’єру у Київському дизайн- бюро Вікторії Файнблат.

 

 •  Бабанін Дмитро – дизайнер, директор компанії «IQOSA», Ряжко Микита та Філь Володимир – дизайнери, співзасновники компанії «IQOSA», що надає послуги професійного проектування, дизайну та візуалізації. Понад 10 випускників кафедри працюють у команді «IQOSA».

  

 • Друмова Оксана – створила з сестрою власний бренд жіночого одягу
 
 • Тетьяна Рогоза і Рукавишніков В'ячеслав – дизайн-студия «Rogoza Design» отримали найвищу нагороду міжнародної премії European Property Awards за свій проект "Beauty salon Maxim Kulikov", який став кращим в категорії Leisure Interior Design 2017-2018.

  

 • Катасонова Валерія – засновниця інтер’єрної дизайн-студії «KATASONOVA».

 

 • Тарабанова Анна – дизайнер інтер’єру в « Yo dezeen» - архітектурно дизайнерській студії з великим досвідом роботи в сфері проектування та дизайну інтер’єрів громадських та житлових об’єктів.