КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРУ І МЕБЛІВ

КОСЕНКО Данило Юрійович

завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0398

Контактний телефон: +38044-256-21-59

e-mail

Сторінка у   https://www.facebook.com/KDiMKNUTD/

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри


Про кафедру

Місія кафедри дизайну інтер'єру і меблів – формування творчої, всебічно розвинутої особистості, фахівця з дизайну середовища, діяльність якого буде направлена на підвищення рівня та якості життя людей на засадах сталого розвитку та захисту інтересів майбутніх поколінь.

Мета освітнього процесу: сформувати та розвинути у студентів загальні та професійні компетентності у сфері сучасних технологій дизайну середовища (дизайн інтер’єру і меблів, ландшафтний дизайн); надати знання, вміння і навички проектування і створення об’єктів дизайну на засадах формування соціально-культурної ідентифікації, врахування екологічного, діяльнісного, культурологічного, аксіологічного аспектів, впровадження принципів інклюзивного дизайну, забезпечення зв’язку з професійною спільнотою як в Україні так і за її межами.

Історія

28 травня 2003 року з метою підготовки фахівців за новою спеціалізацією: «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів» на факультеті дизайну було створено кафедру дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ). Вперше в Україні в одній спеціалізації об'єднані два раніш самостійні фахові напрями — дизайн інтер'єру і дизайн меблів. Це було викликано, насамперед, гострою потребою у таких фахівцях. 

Засновником кафедри ДІМ був д.т.н., професор, академік Академії будівництва України Костянтин Олександрович Сазонов з колегами, першими викладачами: к.т.н., доц. О.О. Сафроновою, доц. О.В. Вишневською, ст. викл. К.В. Донець, доц. С.П. Щегловим, доц. Л.Н. Євсеєнко та доц. М.В. Чебикіною.

З 2013 по 2022 роки кафедру очолювала к.т.н., доц. Олена Олексіївна Сафронова.

За період з 2003 року кафедрою комп’ютерного дизайну інтер’єру та меблів підготовлено понад 400 спеціалістів в галузі проєктування інтер’єрного середовища та меблів. Студенти та випускники кафедри отримують високий рівень фахової підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

 

 

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів за спеціальністю веде кваліфікований науково-педагогічний склад кафедри ДІМ. Підготовка студентів на першому-третьому курсах ведеться на 8 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету.

Високопрофесійний науково-педагогічний склад кафедри здійснює навчання студентів за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн».

На сьогодні на кафедрі працюють 10 викладачів, серед яких 2 професори, 6 доцентів, 1 старший викладач та 1 асистент. 

Більшість викладачів кафедри, крім науково-педагогічної діяльності, працюють творчо в архітектурних бюро та дизайнерських фірмах за фахом дизайну інтер’єру і меблів, ландшафту.

Завідувач кафедри Д.Ю. Косенко, доценти кафедри Т.В. Булгакова, О.Є. Шмельова, О.В. Полякова, Р.М. Агліуллн та старший викладач І.В. Антоненко є членами Спілки дизайнерів України. Професор Вадим Адільєвич Абизов, Заслужений архітектор України, є членом правління Національної спілки архітекторів України.  

КОСЕНКО Данило Юрійович, завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КІБІ (тепер КНУБА), 1993 р., спеціальність - архітектура. Захистив дисертацію за темою: «Дизайн інтер’єру закладів середньої освіти: історичний розвиток і сучасні тенденції» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн (КНУТД, 2021). Працював в архітектурно-проєктних та дизайнерських установах. В 1998-2005 рр. викладав в КДІДПМД ім. Бойчука, з 2004 р. – в КНУТД. З 2020 р. – член Спілки дизайнерів України.

Викладає дисципліни: «Дизайн ландшафту», «Дизайн елементів середовища ландшафту», «Дизайн елементів середовища інтер’єру», «Комплексне дизайн-проєктування», «Виробнича практика». 

 

АБИЗОВ Вадим Адільєвич, доктор архітектури, професор кафедри ДІМ.

Заслужений архітектор України, член правління Національної спілки архітекторів України. Автор винаходів та близько 100 публікацій в галузі теорії та історії архітектури та дизайну, менеджменту містобудування, охорони та розвитку історичних територій, серед яких 5 монографій, зокрема «Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем» (2009 р.). Практична та наукова діяльність пов’язана з роботою в Київському зональному науково-дослідному інституті експериментального проєктування (КиївЗНДІЕП) і Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ), який В. А. Абизов очолював в 2002– 2006 рр. Офіційно представляв Україну на міжнародних нарадах, сесіях, семінарах, конференціях, асамблеях ООН/ЕЕК/Хабітат, ЮНЕСКО, Європейської комісії ТАСИС, Міжнародної федерації житла і містобудування, Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних поселень (ICOMOS/UNESCO). Нагороджений «Золотою каріатидою» Української академії архітектури, Подякою та орденом «Знак пошани» Київського міського голови, Почесними грамотами Держбуду та Мінрегіонбуду України, Мінкультури та Академії педагогічних наук України, НСАУ, золотою медаллю Національної премії з дизайну «Квітуча Україна», Подякою Кабінету Міністрів України та іншими нагородами.

Викладає дисципліни: «Проєктування інтер’єру і меблів», «Переддипломна практика»,  «Дизайн інтер’єру», «Комплексне дизайн-проєктування», «Проєктна графіка інтер’єру і меблів», «Виробнича практика».

  

МИХАЙЛОВА Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри ДІМ.

Захистила кандидатську дисертацію «Художня культура Південно-Західної Русі Х – першої пол. ХІV ст. (за матеріалами декоративно-прикладного мистецтва)» (канд. історичних наук, 1994 р.) та докторську дисертацію «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2009 р.). Понад 25 років працювала у наукових установах, зокрема в Інституті археології та Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Має понад 250 наукових праць. Автор монографії «Художня культура Галицько-Волинської Русі» (2007 р.). Науковий редактор І тому «Історії українського мистецтва» (2008 р.). Експерт творів мистецтва, рецензент дисертаційних досліджень, монографій. Член Спілки художників України (секція «Мистецтвознавство»). В оглядах сучасного мистецтва виступає як критик-експерт. Досліджує теоретико-мистецтвознавчі й історичні аспекти стародавньої та середньовічної художньої культури з метою історичної реконструкції художніх процесів в Україні, виявлення витоків її мистецьких традицій, значення в історії національної, а також європейської та світової художньої культури; в системі міждисциплінарних досліджень вивчає зміст образного навантаження творів архітектури, образотворчого та прикладного мистецтва; істотну увагу приділяє питанням систематизації, класифікації, типології мистецтва, аналізу художніх явищ як частини соціальних та політичних процесів.

Викладає дисципліни: «Художня і матеріальна культура», «Навчальна практика».

 

АГЛІУЛЛІН Руслан Марсельєвич,  доктор філософії, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Захистив дисертацію за темою: «Дизайн корпусних меблів кухонь житлових будинків» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 Дизайн (КНУТД, 2021). Ще студентом переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26-29 травня 2005 р. Учасник та фіналіст багатьох студентських конкурсів та олімпіад.  З 2006 р. займається проєктуванням інтер'єрів житлових та громадських приміщень, проєктує корпусні меблі і меблі з деревини. У 2007-2008 рр. позаштатний працівник газети «Сегодня» та журналу «Перепланировка квартир». Співавтор багатьох статей і майстер-класів з дизайну і декорування. З 2008 р. ассистент, з 2021 р. доцент кафедри ДІМ, виклає дисциплін «Технологія декорування інтер’єру» і «Дизайн меблів». У 2009-2011 рр. працював дизайнером меблів в компанії «Эліо-Україна». З 2012 р. провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture».

Викладає дисципліни: «Дизайн елементів середовища інтер’єру», «Виробнича практика».

 

БУЛГАКОВА Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: Українська Академія мистецтв (НАОМА), архітектор-художник. Захистила дисертацію за темою: «Комп’ютерний дизайн предметного середовища на основі моделювання візуального сприйняття» на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю 05.01.03 - Технічна естетика (КНУБА, 2019). Закінчила аспірантуру при НІІТАГ. З 1997 займається викладацькою діяльністю (курси дизайну інтер'єра при Інституті Дизайну України). Переможець конкурсу (І місце) з дизайну інтер’єру номеру готелю в стилі “hi-tech”, що проводила фірма  «Енран-Акрос» в 2000 році. З 2006 р. — член спілки дизайнерів України, з серпня того ж року — директор дизайн-бюро «Атриум». Автор великої кількості реалізованих проєктів  з дизайну інтер'єру, серед яких — проєкт реконструкції інтер'єрів готелю «Дніпро». Керівник дизайн-бюро з розробки інтер’єру і меблів на базі КНУТД.

Викладає дисципліни: «Дизайн інтер’єру», «Комплексне дизайн-проєктування», «Художня і матеріальна культура», «Виробнича практика».

  

ВИШНЕВСЬКА Олена Вячеславівна, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: Одеський політехнічний інститут, інженер-технолог, спеціальність «Автоматика і телемеханіка». Професійний викладач, педагогічний стаж більше 30 років. Є однією з засновників кафедри та її традицій. До утворення кафедри ДІМ викладала нарисну геометрію і комп'ютерну графіку на кафедрі інженерної і машинної графіки КНУБА. Автор багатьох методичних видань кафедри.

Викладає дисципліни: «Основи проєктування в дизайні середовища», «Дизайн-графіка», «Навчальна практика».

 

ПОЛЯКОВА Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Захистила дисертацію за темою: «Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керованого житлового середовища» на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн (КНУТД, 2018). Фіналістка конкурсів Maniglia Nuova 2018 і 2019 рр. та Ukrainian Wood Fashion 2017 р. Учасниця 20-го огляду-конкурсу дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2011 рік (диплом II ступеня). З 2011 р. займається проєктуванням інтер'єрів житлових та громадських приміщень. У 2009-2010 рр. працювала в ООО «Софтліст» технічним спеціалістом напрямку САПР (AutoCAD, ArchiCAD, ZWCAD). У 2011-2012 рр. працювала в ООО «ASP-Ексклюзив» дизайнером та візуалізатором. З 2020 р. — член Спілки дизайнерів України. Педагогічний стаж – 7 років.

Викладає дисципліни: «Основи композиції та кольорознавства».

 

ШМЕЛЬОВА Олександра Євгеніївна, доктор філософії, доцент кафедри ДІМ.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. Захистила дисертацію за темою: «Засоби і прийоми дизайну інтер’єрів сучасного закладу вищої освіти мистецького спрямування» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 Дизайн (КНУТД, 2021). Учасниця XXIII-XXIV огляду-конкурсу архітектурних та дизайнерських дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2015 рік (диплом II ступеня). Наукові інтереси: принципи формування інтер'єру освітнього середовища вищих навчальних закладів; методи педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу; фактори психологічного комфорту та особливості їх впливу на формування композиційно-просторової, функціональної та естетичної складових інтер'єру навчального середовища.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка», «Дизайн елементів середовища інтер’єру», «Дизайн інтер’єру», «Виробнича практика».

 

АНТОНЕНКО Ігор Володимирович, старший викладач кафедри ДІМ.

Освіта: КІБІ (КНУБА), архітектор. З 1987 р. працює в Київ ЗНДІЕП (лабораторія монументально-декоративного мистецтва), співпрацює з об’єднанням «УКРРЕКЛАМА». В 1992 р. проєктує інтер’єр салону компанії «DIO». У 1997 - 2002 р.р. - дизайнер інтер’єру ПБ ЗАО «Енран» (аеропорт «Бориспіль», термінал «В»; ювелірний магазин «УКРЗОЛОТО»; офісні приміщення компанії «УКРТЕЛЕКОМ»; інтер’єри туристичної фірми «САМ» та ін.) В 2003 р.  - виставковий стенд для фірми «СТИЛЬ-СЕРВІС», за який на Всеукраїнській меблевій виставці отримав приз «За творчу індивідуальність». З 2004р. співпрацює з архітектурною майстернею «АРТЕКС». В 2007 р. проєктує виставковий стенд для фірми «СНАЙТ», за що нагороджений відзнакою «За кращі меблі для кабінету».

Викладає дисципліни: «Основи проєктування в дизайні середовища», «Дизайн інтер’єру», «Комплексне дизайн-проєктування».

 

РИШКЕВИЧ Наталя Олександрівна, асистент кафедри ДІМ.

Освіта: Маріупольський Машинобудівний технікум, молодший спеціаліст з комп’ютерних наук (1997-2000 рр). Київський національний університет технологій та дизайну, магістр з дизайну (2002-2007рр).

Досвід роботи: Дизайнер інтер’єру і меблів студії дизайну «Твій Простір (Your Space)» (2007-2013рр). З 2008 р. – асистент кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД.

Викладає дисципліни: «Основи 2D-графіки в дизайні», «Дизайн-графіка», «Навчальна практика», «Виробнича практика».

 

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів має широке коло аудиторій, обладнаних сучасними технічними засобами для проведення лекційних і практичних занять. Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано необхідну базу наочно-методичного оснащення таких приміщень університету:

1-0397 – Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища (проф. В.А. Абизов, проф. Р.Д. Михайлова, доц. Р.М. Агліуллін, доц. Т.В. Булгакова,  доц. Д.Ю. Косенко; дисципліни: «Художня і матеріальна культура», «Проєктування інтер’єру і меблів / ландшафту», «Проєктна графіка інтер’єру і меблів / ландшафту», «Дизайн інтер’єру», «Дизайн елементів середовища інтер’єру», «Дизайн ландшафту», «Дизайн елементів середовища ландшафту», «Комплексне дизайн-проєктування», «Сучасні методи дизайн-проєктування середовища», «Сучасні технології дизайн-діяльності»);

1-0396 – Навчальна аудиторія з формоутворення та графічного дизайну (ст. викл. І.В. Антоненко; дисципліни: «Основи проєктування в дизайні середовища», «Дизайн інтер’єру», «Комплексне дизайн-проєктування»);

1-0395 – Лабораторія-майстерня колористики, формоутворення і дизайну середовища (доц. О.Є. Шмельова, доц. О.В. Полякова; дисципліни: «Основи композиції та кольорознавства», «Дизайн елементів середовища інтер’єру», «Дизайн інтер’єру»);

1-0393а – Навчальна аудиторія проєктування та проєктної графіки (проф. В.А. Абизов, доц. Д.Ю. Косенко, доц. Р.М. Агліуллін; дисципліни: «Дизайн інтер’єру», «Дизайн елементів середовища інтер’єру», «Дизайн ландшафту», «Дизайн елементів середовища ландшафту», «Комплексне дизайн-проєктування», «Проєктування інтер’єру і меблів / ландшафту», «Проєктна графіка інтер’єру і меблів / ландшафту», «Сучасні методи дизайн-проєктування середовища», «Сучасні технології дизайн-діяльності»);

1-0193 – Мультимедійний лекторій з проєктування та конструювання меблів (проведення лекцій);

1-0278 – Навчальна аудиторія дизайну середовища та проєктної графіки (доц. Д.Ю. Косенко, доц. Т.В. Булгакова; дисципліни: «Дизайн інтер’єру», «Комплексне дизайн-проєктування», «Художня і матеріальна культура», «Дизайн ландшафту», «Дизайн елементів середовища ландшафту», «Комплексне дизайн-проєктування»).

Наукова діяльність

Вдосконалення програм фахових дисциплін кафедри відбувається на основі системних наукових досліджень, що проводяться викладачами кафедри у напрямку дизайну середовища, а також вимог ринку праці до фахових компетентностей випускників кафедри. До досліджень залучаються магістранти та аспіранти кафедри. Апробацією результатів досліджень є наукові статті у фахових виданнях, успішно захищені магістерські роботи наших випускників та дисертації викладачів кафедри. За період існування кафедри захищено більше 150 магістерських дисертацій, 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора філософії.

Наукові дослідження проводяться проводяться викладачами кафедри за науковими темами, які очолюють професори кафедри В.А. Абизов і Р.Д.  Михайлова. У наукових дослідженнях задіяний весь викладацький склад кафедри.

Наукові теми кафедри:

1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дизайну середовища. Науковий керівник: Вадим Адільєвич Абизов, доктор архітектури, професор.

Мета наукової і методичної роботи: визначення стану та змін, що відбуваються у структурі сучасного українського дизайну, основних тенденцій процесу оптимізації часово-просторової структури життєзабезпечення людини, ґрунтуючись на результатах системного аналізу проведених в Україні і світі культурологічних, соціологічних, екопсихологічних  досліджень у напрямку естетики і дизайну середовища; формування відповідних професійних орієнтацій; впровадження результатів досліджень в навчальний процес і дипломне магістерське проєктування; вдосконалення методології викладання фахових дисциплін кафедри

2. Культурологічні і мистецтвознавчі аспекти в дизайні. Науковий керівник: Рада Дмитрівна Михайлова, доктор мистецтвознавства, професор.

Мета наукової і методичної роботи: сучасний культурологічний та мистецтвознавчий аналіз формування та функціонування простору-середовища, як важливої частини творчої практики, що  є проявом цивілізаційного рівня людства.

Загальна кількість надрукованих за останні 5 років наукових статей – більше 100, надруковано тез - 113 , в тому числі за матеріалами міжнародних конференцій.

Всі викладачі  задіяні також в  наукових та методичних семінарах, до яких залучаються студенти і представники  студій дизайну і виробників меблів, з якими кафедра має договори про співпрацю («Лана Со. LTD», ТОВ «ДиКонцепт», ДП «ЕкспоЛайн» та інші). Такі семінари проводяться як на базі КНУТД, так і на базі виробничих компаній, міжнародних виставок меблів. На сьогодні підписані договори про співпрацю з провідними виробниками меблів і відомими дизайн  - студіями ТОВ «Меблі «Арт-Класік», ДП «ЭкспоЛайн» дочірнім підприємством польської фірми «ЕкспоЛайн», ТОВ «Торговельно-Інформаційний Сервіс», ТОВ «ДИ КОНЦЕПТ», ООО «ELIO Україна», Науково-дослідним інженерно-технічним центром «КиївЗНДІЕП» та ін., де студенти мають можливість пройти виробничу практику і взяти участь у проєктуванні реальних об’єктів. 

Студенти кафедри беруть участь у Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів, вузівських та міжвузівських олімпіадах з дизайну, республіканських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт.

На основі проведених наукових досліджень кафедрою виконано розробку цілого ряду комплексних дизайн-проєктів інтер'єрів готелів, ресторанів, телестудій, театрів та інших закладів та організацій.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Дизайн інтер'єру
 • Дизайн ландшафту
 • Дизайн елементів середовища інтер’єру
 • Дизайн елементів середовища ландшафту
 • Дизайн-мислення (ДВВС)
 • Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 • Комплексне дизайн-проєктування (за видами дизайну)
 • Основи 2D-графіки в дизайні (ДВВС)
 • Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 • Основи проєктування в дизайні середовища
 • Проєктна графіка інтер'єру і меблів / ландшафту
 • Проєктування інтер'єру і меблів / ландшафту
 • Сучасні методи дизайн-проєктування середовища
 • Сучасні технології в інтер’єрі (ДВВС)
 • Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)
 • Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри, на яких базується професійна підготовка студентів у сфері дизайну інтер’єру і меблів, ґрунтується на таких засадах:

 • введення у навчальну практику комплексу заходів із створення нових якісно удосконалених навчальних програм;
 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних навчальних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД);
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та навчальний процес;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню.

Для навчання студентів на кафедрі використовується комп’ютерний клас, оснащений ліцензійним прикладним програмним забезпеченням, зокрема – системами AUTODESK AutoCad, 3DsMAX. Актуальність навчання цим системам підтверджується тим, що вони домінують серед спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення підприємств меблевого та інтер’єрного напрямів в Україні. Викладаються також базові програми комп’ютерної графіки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано більше 100 науково-методичних видань, 23 конспекти лекцій та навчально-методичних матеріалів та посібників (в тому числі на електронних носіях). Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними матеріалами, розробленими співробітниками кафедри та представленими в Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД.

Освітні програми

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів є випускаючою за освітньою програмою 022 Дизайн (за видами), спеціалізацій «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «Ландшафтний дизайн».

Бакалаврська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн середовища»

Фахові спрямування: «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів», «Ландшафтний дизайн» 

Ступінь вищої освіти: «Бакалавр»

Факультет: Дизайну

Термін навчання: 8 семестрів (3 роки 10 місяців)

Кредити ECTS: 240

Мова навчання: українська

  

Магістерська освітня програма

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Освітня програма: «Дизайн (за видами)»

Фахові спрямування: «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів», «Ландшафтний дизайн» 

Ступінь вищої освіти: «Магістр»

Факультет: Дизайну

Термін навчання: 3 семестри (1 рік 4 місяці)

Кредити ECTS: 90

Мова навчання: українська

 

Студенти

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів навчається біля 250 студентів денної форми навчання (за освітніми програмами бакалаврської та магістерської підготовки «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн»).

Навчаючись на кафедрі, студенти виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах дизайнерів предметного середовища, де постійно виборюють призові нагороди. Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів (підсекція «Комп'ютерний дизайн інтер'єру і меблів»), вузівських та міжвузівських олімпіадах з дизайну, республіканських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт.

Сміливі проєкти неодноразово демонструвались і на Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних і дипломних робіт на кращий проєкт дизайну інтер’єру, меблів, що регулярно проходять в рамках виставок меблів, на міжвузівських олімпіадах тощо.

Про високий рівень підготовки студентів кафедри свідчить їх незмінний успіх у міжнародному конкурсі з інтер’єрного дизайну «Get Me To The Top» під егідою представництва Асоціації британського та міжнародного дизайну SBID (The Society of British and International Design). Успіхом 2020 року стало здобуття студентками кафедри двох головних премій конкурсу:

Гран-прі – Анна Лапіна,  1 місце – Катерина Смайлова.

 

  

Конкурсна робота Анни Лапіної Конкурсна робота Катерини Смайлової

 

У 2019 році у фінал конкурсу «Get Me To The Top» в категорії «Private space» та «Healthcare design» пройшли наші студенти: Ірина Ващук, Ганул Анна, Фльока Надія, Синицька Марина та Лачинов Сергій.

У 2021 році переможцем у категорії “Private space” стала наша студентка Юлія Бражнікова.

 

Конкурсна робота Юлії Бражнікової

 

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 1. Всеукраїнська  наукова конференція молодих вчених та студентів.
 2. Міжнародний огляд-конкурс дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів.
 3. Всеукраїнський конкурс «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts».
 4. Всеукраїнський конкурс «Ukrainian Design: The Very Best Of»
 5. Щорічний конкурс архітектури і дизайну інтер’єрів від виробника керамічної плитки Porcelanosa, Іспанія.
 6. Щорічний всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Get me 2 the Top Ukraine», організований SBID (Society of British & International Design).
Перспективи для студентів

Під час навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів студенти, під керівництвом викладачів, виконують науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалів, аналізу, узагальнення, обґрунтування наукових та творчих проєктних висновків – тобто розвивають своє аналітичне мислення. Ці знання їм необхідні не лише як майбутнім науковцям чи фахівцям, а й у спілкуванні, коли виникне потреба по-діловому висловлювати думки, переконувати замовника у доцільності того чи іншого рішення.

Поєднання отриманих знань з практичним застосуванням, активна участь у престижних конкурсах дає можливість студентами втілювати у життя найсміливіші ідеї та дизайнерські рішення, вдосконалювати мистецтво презентації проєктів та постійно знаходитися в творчому пошуку. Важливою є загальна ідея середовища, яка закладається на початку процесу проєктування. І якщо дизайнер бачить цілісну картину: один стиль, цікава ідея - від проєктування складних поверхонь до освітлення середовища, наповнення меблями та іншими речами побутового вжитку, - тоді проєкт буде якісним, а його втілення принесе задоволення і виконавцю, і замовнику.

В ході навчання на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів студенти оволодівають знаннями в галузі проєктування та графічного дизайну, дизайну ландшафту, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну малих архітектурних форм, дизайну меблів, реклами, комп’ютерної графіки, ландшафтного формоутворення та колористики тощо. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

В процесі викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін активно застосовуються сучасні методи навчання, з урахуванням творчих розробок відомих дизайнерів, найновіших зразків меблевого обладнання провідних фірм світу, використовується комп’ютерна техніка та фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри отримують знання як в рамках загальноуніверситетських циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів різних напрямів проєктної діяльності.

Після закінчення навчання випускник знатиме:

 • Методи і способи дизайну і конструювання меблів;
 • Принципи розробки ландшафтних дизайн-проєктів;
 • Технології дизайну інтер'єру;
 • Нормативні документи з проєктування;
 • Технології виробництва меблів;
 • Порядок і правила використання систем автоматизованого проєктування (САПР);
 • Основи менеджменту і маркетингу.

Після закінчення навчання дизайнер вмітиме:

 • Користуватись відомими методами конструювання і проєктування меблів;
 • Користуватись типовими методиками виготовлення меблів та розробляти нові;
 • Користуватись технологіями дизайну та побудови інтер'єру та ландшафтного простору;
 • Проєктувати системами комп'ютерного дизайну інтер'єру і меблів.

Кожного року розширюється перелік баз практичної підготовки студентів:

 1. ТОВ «Меблі «Арт-Класік», Київська обл., м. Гостомель;
 2. ТОВ «СМАРТ СПЕЙС ІНТЕРІОРС», Київська обл., м. Бориспіль;
 3. ТОВ «Еліо Фекторі», м. Київ;
 4. ТОВ «ІКОСА», м. Київ;
 5. ТОВ «Ди Концепт» (Архітектурне бюро), м. Київ;
 6. ТОВ «Студія Істо», м. Київ.

Отримання диплому дизайнера дасть можливість:

 • працювати на підприємствах, у проєктних бюро та студіях в галузі дизайну інтер’єру, ландшафту, меблів тощо;
 • відкрити свою справу за даним напрямком;
 • викладати у закладах середньої, фахової передвищої та вищої освіти.

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітніми програмами «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» чи «ландшафтний дизайн» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою магістерської підготовки «Дизайн (за видами)», фахових спрямувань «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» чи «ландшафтний дизайн», що діють при кафедрі, та отримати освітній ступінь «магістр».

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (перелік спеціальностей 2015 р.). 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Студентські гуртки

На кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовано та успішно діють студентські наукові гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

Серед найбільш значущих напрямів діяльності студентів у науково-творчих гуртках необхідно виділити такі з них:

 1. Сучасні комп'ютерні технології в дизайні середовища (керівник: доцент Вишневська О.В.)
 2. Перспективні напрямки науково-практичної діяльності в сучасному дизайні середовища (керівник: професор Абизов В.А.)
 3. Постмодернізм у світовій та українській художній культурі (керівник: професор Михайлова Р.Д.)
 4. Використання сучасних технологій в інтер'єрі (керівник: доцент Булгакова Т. В.)
 5. Сучасні тенденції проєктування освітнього середовища (керівник: доцент Косенко Д.Ю.)
Випускники

Серед випускників кафедри – молоді та перспективні дизайнери у галузі проєктування середовища та предметного дизайну. Регулярно беруть участь у конференціях, семінарах у сфері дизайну, різних міжнародних та всеукраїнських конкурсах, в тому числі у щорічному конкурсі «Інтер’єр року», отримують нагороди. 

 • Руслан Агліуллін - провідний дизайнер інтер’єру та меблів у меблевій компанії «Nenov furniture». Випускник 2008 року. Займається проєктуванням виробів з деревини. Переможець конкурсу «New namedesign» при II Міжнародній виставці подарунків та декору «Décor &Gifts» 26-29 травня 2005 р. Викладач кафедри ДІМ.

 

 • Ольга Полякова – дизайнер інтер’єру та меблів. Випускниця 2011 року. Займається проєктуванням інтер’єрів житлових та громадських приміщень. Фіналістка конкурсу «Ukrainian Wood Fashion 2017». Учасниця виставки «Interior-Mebel 2012», в м. Києві. Учасниця ХХ огляду-конкурсу дипломних проєктів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України, 2011 рік (диплом II ступеня). Переможець I ступеня МАН України за спеціальністю «Інформаційні технології» 2006 року. Доцент кафедри ДІМ КНУТД та викладач дисципліни «Основи композиції та кольорознавства».

 

 • Ольга Сингаєвська – старший дизайнер у Лондонській компанії «Clive Christian Harrods», що спеціалізується на дизайні інтер'єру і меблів для розкішних житлових приміщень.

 • Ірина Черній - дизайнер інтер’єру у Київському дизайн- бюро Вікторії Файнблат.

 

 • Дмитро Бабанін – дизайнер, директор компанії «IQOSA», Микита Ряжко та Володимир Філь – дизайнери, співзасновники компанії «IQOSA», що надає послуги професійного проєктування, дизайну та візуалізації. Понад 10 випускників кафедри працюють у команді «IQOSA».

  

 • Тетьяна Рогоза і В'ячеслав Рукавишніков – дизайн-студия «Rogoza Design» отримали найвищу нагороду міжнародної премії European Property Awards за свій проєкт "Beauty salon Maxim Kulikov", який став кращим в категорії Leisure Interior Design 2017-2018.

 

 • Валерія Катасонова – засновниця інтер’єрної дизайн-студії «KATASONOVA».

 

 • Анна Тарабанова – дизайнер інтер’єру «Yo Dezeen» - архітектурно дизайнерській студії з великим досвідом роботи в сфері проєктування та дизайну інтер’єрів громадських та житлових об’єктів.