КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН»

 Освітня програма Дизайн (за видами), спеціалізація 022.03 «Дизайн середовища»

Фахове спрямування «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»

Освітній ступень «бакалавр», «магістр»

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ І МЕБЛІВ

 

Адреса:

01011м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0398

Телефони для довідок: +38044-256-21-59

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО) та творчі конкурси.

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістрр денної форми навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

В результаті навчання за даною спеціалізацією студенти будуть мати теоретичні знання та практичні навички професійної діяльності.

Для всебічної підготовки фахівців широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. У процесі навчання активно використовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення. В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну меблів, реклами, комп’ютерної графіки, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 Дизайн:

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», фаховими спрямуваннями: «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за названими програмами підготовки магістра.

 

Випускники фахового спрямування «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» мають можливість:

Фахівці здатні виконувати професійну роботу дизайнера, арт-директора, художника, мистецтвознавця в дизайнерських та архітектурних бюро, у сферах мистецтва, наукової та технічної діяльності, освіти, обіймати такі первинні посади:

 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Для підготовки до вступу на фахове спрямування «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу).

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.