КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність «ДИЗАЙН»

 Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Спеціалізація «Дизайн середовища»

(комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів)

 

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри дизайну інтер’єру і меблів:

м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0398

тел. (044) 256-21-59

e-mail: 

Сторінка кафедри дизайну інтер’єру і меблів

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс денної або заочної форм навчання вступники складають:

Вступні іспити:

Подаються сертифікати ЗНО 2016 – 2018 років:

 

Результати вступних екзаменів враховуються в рейтинговій оцінці при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

В результаті навчання за даною спеціалізацією студенти будуть мати теоретичні знання та практичні навички професійної діяльності.

Для всебічної підготовки фахівців широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. У процесі навчання активно використовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення. В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі проектування та графічного дизайну, формоутворення та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру, дизайну меблів, реклами, комп’ютерної графіки, виставкового дизайну, естетичних позицій декорування інтер’єру і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю «Дизайн»:

 

Отримання диплому дизайнера інтер'єру та меблів дасть можливість:

 

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», спеціалізаціями: «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» та «ландшафтний дизайн», що діють при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну» за названими програмами підготовки магістра.

Викладачами кафедри дизайну інтер’єру і меблів, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Для підготовки до вступу за спеціалізацією «комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів» на кафедрі дизайну інтер’єру і меблів організовані підготовчі курси, навчаючись на яких абітурієнти мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). Термін навчання – 3 або 7 місяців, вечірня форма.

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області,  забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.