КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН»

 Освітня програма «Дизайн середовища» 

Освітній ступінь «бакалавр», «магістр»

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ І МЕБЛІВ

 

Адреса:

01011м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0398

Телефони для довідок: +38044-256-21-59

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які провадиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання здійснюється за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» здійснюється відповідно до «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

В результаті навчання за цією програмою студенти будуть мати теоретичні знання та практичні навички професійної діяльності.

Для всебічної підготовки фахівців широко застосовуються комп’ютерні технології навчання та програмне забезпечення освітнього процесу. У процесі навчання активно використовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки обладнання провідних фірм світу, комп’ютерна техніка та фахово орієнтоване програмне забезпечення.  Під час навчання студенти оволодівають знаннями в галузі проєктування та графічного дизайну, композиції та колористики інтер’єру, дизайну інтер’єру та ландшафту, дизайну меблів, комп’ютерної графіки тощо. Студенти ознайомлюються з основами наукових досліджень у галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом державного зразка за спеціальністю 022 «Дизайн»:

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр» мають можливість продовжити та отримати кваліфікацію «магістр дизайну середовища» за програмою підготовки магістра.

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Бакалаврський рівень

Магістерський рівень

 

Крім того, не менше як 25 % від загальної кількості дисциплін здобувач освіти обирає на власний вибір.

Випускники здатні здійснювати фахову діяльність у закладах мистецтвознавчого та культурологічного спрямування, у закладах вищої освіти сфери мистецької та дизайнерської освіти, проєктних установах різних напрямів архітектури та дизайну, на підприємствах творчого та мистецтвознавчого профілю, у дизайн-студіях, рекламних бюро, масмедіа тощо, провадити підприємницьку діяльність за фахом.

Студенти кафедри дизайну інтер’єру і меблів мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах,  здобути військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який здійснює військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути зараховані студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Усіх студентів Факультету дизайну, які проживають у містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено місцем проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.