КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Поліна Евальдівна ГЕРЧАНІВСЬКА

доктор культурології, професор, завідувачка кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0406, 4-0408

Контактні телефони +38044-256-29-70 (викладацька), +38044-256-29-12 (кабінет зав. кафедрою)

e-mail

 

Положення про кафедру філософії та культурології

 

Сторінка в   https://www.facebook.com/profile.php?id=100022681427130

Про кафедру

Кафедру філософії та культурології було створено шляхом перейменування кафедри філософії, політології та українознавства згідно з наказом № 229 «Про організацію освітніх підрозділів Університету» від 31 серпня 2021 року. Кафедра філософії, політології та українознавства була створена у липні 2012 року шляхом об’єднання трьох кафедр університету (філософії та культурології; політології та соціології й кафедри українознавства). Із 2012 по 2015 рр. кафедру очолювала А. А. Ільїна, доктор філософських наук, доцент, з 2015 по 2021 рр. – А. В. Сакун, доктор філософських наук, доцент. Із 2021 по 2023 рр. – А. А. Ільїна, доц. Із травня 2023 року завідувачем  кафедри призначено П. Е. Герчанівську, професора, доктора культурології.

Кафедра відіграє виняткову роль у формуванні сучасних спеціалістів та соціально-відповідальних громадян із високим рівнем загальної культури, духовно багатим світоглядом, розвинутою політико-правовою свідомістю, що визнають та цінують верховенство права, демократичні цінності та свободи, розуміють плюральність сучасного мультикультурного світу, мислять критично та системно. Формування таких компетентностей відбувається під час навчальної, просвітницької та виховної роботи науково-педагогічним колективом кафедри.

Професорсько-викладацький склад

На кафедрі працює 6 науково-педагогічних працівників, з них: 5 доцентів, 1 професор, 1 доктор філософських наук, 1 доктор культурології, 1 кандидат соціологічних наук, 1 кандидат історичних наук, 1 кандидат філософських наук, 1 кандидат культурологічних наук.

Поліна Евальдівна ГЕРЧАНІВСЬКА, доктор культурології, професор, завідувачка кафедри

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури за спеціальністю «Мистецтвознавство». 1999 р. навчалась у Гарвардському університеті (США). 2003 р. захистила дисертацію за темою: «Трансформація народної сакральної архітектури і живопису Марамороша у ХVII‒ХVIII століттях як відображення динаміки європейської культури» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю17.00.01 – «Теорія та історія культури». 2014 р. захистила дисертацію за темою «Культурологічно-релігієзнавчі виміри української народної культури» на здобуття ступеня доктора культурології за спеціальністю 26.00.04 – «Українська культура».

Нагороджена преміями:  лауреат Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави (2000); стипендіат Кабінету Міністрів України (2000–2001 н.р); лауреат Премії голови Київської міської державної адміністрації за активну участь у науковій діяльності (1995); лауреат Премії Президії Національної академії наук (1995).

Дослідницькі гранти: “V4 Heritrage Academy. Management of UNESCO World Heritrage Cultural Sites in Visegrad Countries” (11‒17 липня 2022). (International Cultural Centre in Kracow, Cultural Heritage Section of the Slovak Republic, Ministry of Culture of the Czech Republic, ICOMOS Hungerian Nastional Committee).

«Шведські дерев’яні церкви» (2001). Грант Шведського інституту, Швеція. «Віденська та роттердамська версії картини Брейгеля «Вавилонська вежа» (2000). Грант Nuffic, Нідерланди.

«Вплив австрійської архітектури на церковну архітектуру Західної України (XVIII–XIX ст.)» (1997). Грант уряду Австрійської республіки, Австрія

Автор 113 наукових праць , з них: монографій одноосібних ‒ 4; колективних монографій ‒ 5; навчальних посібників, затверджених МОН України ‒ 4; термінологічних словників ‒ 1.

Науково-організаційна діяльність: голова підкомісії 034 «Культурологія» науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України.

Наукове керівництво здобувачів: захистили докторські дисертації ‒ 2 здобувачі; кандидатські дисертації ‒ 3 здобувачі. 

Участь в атестації наукових кадрів: як перший опонент ‒ 23; голова разових рад ‒ 11.

Редакційна діяльність: головний редактор: фахового видання альманаху «Культура і сучасність»; член редакційних колегій наукових фахових видань: «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв»; Збірник наукових праць  «Українські культурологічні студії» Ukrainian Culture studies (КНУ ім. Тараса Шевченка).

Напрями наукової діяльності: культурологія, теорія та історія культури, релігієзнавство.

Викладає дисципліни: «Генезис культури», «Культурна дипломатія», «Візуальна культура та організація екскурсійної діяльності».

Антоніна Анатоліївна ІЛЬЇНА, доктор філософських наук, доцент

Закінчила в 1998 році Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Театрознавство». 2003 року – захистила кандидатську дисертацію з теми «Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття» за спеціальністю 09.00.03. – «Соціальна філософія та філософія історії». Захистила докторську дисертацію з теми «Потенціал освіти в трансформаціях суспільства знань» за спеціальністю 09.00.10 – «Філософія освіти».

Напрями наукової діяльності: філософія освіти, генезис культури.

Викладає дисципліни: «Філософія науки та методологія  досліджень».

 

Федір Миколайович ПРОДАНЮК, кандидат історичних наук, доцент

У 1988 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію з теми: «Внутрішня політика Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918 р.)».

Працює в Університеті з 1988 року, із 2006 по 2012 рр. — в. о. завкафедри українознавства.

Відповідальний за методичну роботу на кафедрі, виконує обов’язки секретаря кафедри.

Напрями наукової діяльності: Українська революція, Українська Держава Гетьмана П. Скоропадського.

Викладає дисципліни: «Українська та зарубіжна культура», «Історія етнографічних регіонів України», «Українська державність: історія та сучасність», «Теорія культури» (змістовий модуль ІІ).

 

Руслана Володимирівна МНОЖИНСЬКА, кандидат філософських наук, доцент

У 1992 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Релігійно-філософські погляди С. Оріховського в контексті віросповідного розмаїття в Україні (І пол. XVI ст.)». У КНУТД працює з 2006 року. Директор музею історії розвитку КНУТД.

Напрями наукової діяльності: історія філософії, релігієзнавство, етика та естетика.

Викладає дисципліни: «Українська та зарубіжна культура», «Філософія, політологія, соціологія», «Релігієзнавство», «Етика та естетика».

 

Дарина Сергіївна ЧЕРНЯК, кандидат соціологічних наук, доцент

Закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, факультет соціології та психології (2002) р. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія та історія соціології» та здобула науковий ступінь кандидата соціологічних наук. Із 01.07.2011 присвоєне вчене звання доцент кафедри політології і соціології. Із 2005 по 2009 р. працювала в Київському економічному інституті менеджменту. Із вересня 2007 р. по червень 2009 р. працювала за сумісництвом в КНУТД на посаді доцента кафедри політології та соціології.  Із вересня 2009 р. по серпень 2012 р. – доцент кафедри політології і соціології КНУТД. Із серпня 2012 – по теперішній час – доцент кафедри ФПУ (ФК). Підвищення кваліфікації: Люблінський науково-технологічний парк, Університет Марії Кюрі-Склодовської. (м. Люблін, Республіка Польща, 2017). Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2019). Куявський університет (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2020 р.). Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвійська Республіка, 2023), Міжнародна  Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща, 2023).

Відповідальна за наукову роботу та науково-дослідну роботу студентів кафедри, організацію та проведення наукових семінарів кафедри, організаційно-виховну роботу кафедри, висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах, вебсторінці кафедри та соціальних мережах.

Напрями наукової діяльності: стан та проблеми системи вищої освіти України, персональний брендинг викладача.

Викладає дисципліни: «Філософія, політологія, соціологія», «Філософія успіху», «Персональний брендинг та дизайн власного життя», «Теорія культури», «Людина  в полікультурному  середовищі», «Загальна соціологічна теорія».

 

Катерина Олександрівна ДАННИК, кандидат культурології

Закінчила у 2015 році Київський національний університет культури і мистецтв, отримала рівень магістра туризмознавства. У 2019 році закінчивши аспірантуру того ж університету успішно захистила дисертацію з теми «Етнокультурні аспекти діяльності вірменської меншини в незалежній Україні (на матеріалах національно-культурних товариств)» та здобула науковий ступінь кандидата культурології за напрямом 26.00.01.

Напрями наукової діяльності: етнічна культура,  сучасне мистецтво, історія культури та мистецтв, конфесійні та етнокультурні особливості народів України, художня культура, живопис.

Викладає дисципліни«Прикладна  культурологія», «Українська та зарубіжна культура», «Культурні дослідження символів», «Діджитал культура».

 

Навчальні та лабораторні приміщення

Навчальні аудиторії: 4-401, 4-403, 4-407, 4-402, 4-414, 4-416. 

1 корпус, фойє 3 поверху – Музей історії розвитку Університету.

Наукова діяльність

Кафедра  філософії та культурології вносить значний  внесок у наукову та інноваційну  діяльність Університету.

У рамках наукового  напряму «Дослідження проблем гуманітарних наук» підготовлено колективну  монографію  «Процеси гуманізації та гуманітаризації освіти». За результатами щорічного міжкафедрального наукового семінару за участі студентів, аспірантів КНУТД та НПП  опубліковано збірники наукових праць  («Дослідження проблем гуманітарної освіти»: зб. наукових праць  – Київ : КНУТД, 2018. – 210 с;  «Дослідження проблем гуманітарних наук»: зб. наукових праць.  – Київ : КНУТД, 2019. – 156 с., «Дослідження проблем гуманітарних наук». – Київ : КНУТД, 2020. – 104 с).

Науково-педагогічний колектив кафедри впроваджує передовий досвід у роботі з молоддю, кафедра підтримує зв’язки з провідними науковими установами, зокрема Інститутом обдарованої дитини НАПН України, закладами вищої освіти України та Європейського Союзу, викладачі  кафедри проходять стажування за кордоном та в Національній академії  педагогічних  наук України, публікують результати наукових  розвідок у збірниках наукових праць і фахових журналах, колективних монографіях, беруть участь у наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня, публікують результати досліджень за кордоном (Словенія, Польща, Литва, Румунія, Угорщина).

Здобутком  кафедри  стала  участь у  конкурсному  відборі проєктів наукових досліджень, що виконуватимуться  за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, з  проєктами «Асиміляція цінності успіху як мотиваційна  основа життєвої стратегії  сучасної молоді» (2019 р.) та «Успішність як ціннісно-мотиваційний компонент життєвої стратегії представників Internet Generation та пріоритетна  політика  суспільства  знань» (2020 р.).  

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та пошукачів усіх профілів до складання іспиту з філософії науки і методології досліджень.

Видано чимало наукових праць та монографій, зокрема: «Культура інноваційного мислення в освіті: інформація, творчість, знання» (А. А. Машталер), «Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія»  (А. А. Машталер, у співавторстві), «Еліта: витоки, сутність, перспектива» (А. А. Машталер, у співавторстві), «Підприємництво в Україні від витоків до сьогодення» (О. А. Пиріг,  Д. С. Черняк), «Політологія: Посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів» (Д. С. Черняк), «Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи студентів» навчальний посібник  (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк та ін.), «Філософія, політологія, соціологія: Хрестоматія: навч. посібник (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Р. В. Множинська, Д. С.Черняк, О. І. Хромова», «Філософія, політологія, соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання» (А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк),  «Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник» (Р. В. Множинська, Ф. М. Проданюк), «Філософія, політологія, соціологія: Видатні діячі філософської та соціально-політичної думки: cловник-довідник. Частина І, ІІ, ІІІ, ІV, V» (упор.: А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк), «Вступ до філософії. Візуалізація основних понять. Навчально-методичний посібник укр. та англ. мовами» (упор.: Сакун А. В., Кадлубович Т. І., Черняк Д. С.), «Філософія успіху. Частина І: навчальний  посібник» (Черняк Д. С., Кадлубович Т. І.).

Рік

Кількість

  конференцій

Кількість статей

Кількість тез

Кількість методичних рекомендацій

Кількість словників, довідників

Кількість навчальних посібників

Кількість 

 монографій

2014

31

14

8

21

 

 

 

2015

12

13

5

16

1

1

 

2016

23

19

12

11

1

 

 

2017

17

18

10

5

2

1

 

2018

15

19

10

4

2

2

 

2019

15

11

34

13

2

1

 

2020

18

14

23

21

4

1

2

2021

14

10

16

3

 

1

1

2022

7

12

15

1

2023

15

7

28

5 1

Дисципліни, що викладають на кафедрі
 1. «Філософія,  політологія та  соціологія».
 2. «Українська та зарубіжна  культура».
 3. «Філософія науки та методологія  досліджень».
 4. «Філософія  успіху (дисципліна  вільного вибору)».
 5. «Персональний  брендинг та дизайн  власного життя (дисципліна  вільного вибору)».
 6. «Теорія культури».
 7. «Історія етнографічних регіонів України».
 8. «Українська державність: історія та сучасність».
 9. «Етика та естетика».
 10. «Людина в полікультурному середовищі».
 11. «Генезис культури».
 12. «Релігієзнавство».
 13. «Візуальна  культура та організація  екскурсійної  діяльності».
 14. «Культурна дипломатія»;
 15. «Діджитал культура»;
 16. «Прикладна культурологія»;
 17. «Культурні дослідження символів»;
 18. «Менеджмент у соціокультурній сфері»;
 19. «Соціокультурна діяльність».

Навчально-методичне забезпечення

Викладачі кафедри постійно оновлюють навчально-методичну літературу для студентів здобувачів освітиденної, заочної та дистанційної форм навчання, систематично розробляють навчально-методичні комплекси та  електронні варіанти навчальних курсів.

Спеціальність

Із 2021 року кафедра філософії та культурології здійснює підготовку бакалаврів за спеціальнісю 034 «Культурологія», освітня  програма «Візуальне мистецтво  та менеджмент культурних проєктів». Гарант освітньої програми Герчанівська П. Е. професор, доктор культурології.

Студенти-культурологи 2021–2022 н.р

Студенти-культурологи 2022–2023 н.р

Мета  освітньої  програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у галузі професійної діяльності культуролога, що передбачає застосування теорій і методів культурології за умови комплексного сприйняття традиційних та  інноваційних форм візуального мистецтва з огляду  на  його ґенезу, основні  естетичні  ідеї, ідеологічні  принципи, стилі та персоналії  у актуальному артпросторі, здатних  до організації та розвитку культурних індустрій та менеджменту культурних проєктів, екскурсійної та музейно-галерейної діяльності, креативного підприємництва у сфері культури, основною метою якого є виробництво, просування та комерціалізація творів, послуг та діяльності культурного та  мистецького спрямування або такого, що пов’язане з культурним та історичним надбанням людства.

Освітня програма:

«Візуальне мистецтво  та менеджмент культурних проєктів»

Код та найменування спеціальності

034 «Культурологія»

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Кваліфікація:

Бакалавр з культурології

Термін навчання:

3 роки 10  місяців

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання

240 кредитів  ЄКТС

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра

Мова навчання:

Українська

Стандарти вищої освіти, на дотримання яких планується спрямувати навчання

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 03 – «Гуманітарні науки», спеціальності 034 – «Культурологія». Затверджено та введено в дію наказом МОН України від 16.06.2020 р. № 801

 

Згідно з наказом № 171 від 05.06.2023 за кафедрою філософії та культурології закріплено  підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Менеджмент соціокультурної діяльності». Гарант освітньої програми: Ільїна А. А., доцент, доктор філософських наук

Мета  освітньої  програми: підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі культури і мистецтва, що спрямовані на забезпечення особистого розвитку та професійну підготовку фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціокультурній сфері, у сфері освіти та науки, креативної економіки і культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Перспективи працевлаштування випускників

Випускники кафедри можуть бути працевлаштовані на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у галузі культури, а саме: науково-дослідних, освітніх, мистецьких закладах, культурних та креативних індустріях, event-агенціях, органах державної влади, ЗМІ.

Посади, які можуть обіймати випускники: event-менеджер, арткуратор мультимедійних проєктів та виставок, артдиректор, менеджер соціокультурної діяльності, менеджер з корпоративної культури, менеджер з реклами, експерт-консультант у ЗМІ, масмедіа, видавництвах, PR-агенціях, експерт/критик кіно, музики, театру та моди, педагог-організатор культурного дозвілля, консультант у закладах культури, державних установах, громадських організаціях, що займаються управлінням культурою та охороною пам’яток історії та культури, екскурсовод, гід.

Студенти 1 курсу. 2023-2024 н.р.
Науково-технічна бібліотека КНУТД

 

Посвята  в першокурсники (2023-2024 н.р.)
Презентація кафедри філософії та культурології студентам

Студенти

Кафедра сприяє розвитку у здобувачів освіти уявлень про доленосні події та трагічні сторінки в історії українського народу, формуванню почуття національної гідності, патріотизму, толерантності, пошуку спільної платформи вирішення глобальних соціокультурних перетворень, поширенню соціогуманітарних знань та нових наукових ідей, вихованню  любові до рідного краю, збереженню традицій, звичаїв, обрядів, духовної культури українського народу.

Студенти 2 курсу у Національному академічному театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка

Студенти 2 курсу в Національному музеї Тараса Шевченка

Виставка картин Марії Примаченко. Український дім. Студенти 2 курсу

Студенти 2 курсу в музеї Victoria

 

Здоровий спосіб життя та позитивне мислення, які допомагають долати життєві труднощі, плекання естетичних почуттів, формування суджень, уміння розуміти та цінувати витвори мистецтва, розвиток художнього смаку, творчої уяви, креативності, підвищення рівня художньо-естетичної освіченості – важливі складники виховної та просвітницької роботи кафедри.

Варто згадати  заходи, що організовує кафедра: Шевченківські  дні,  Сковородинські  навчання «Пізнай  себе», відзначення  знаменних та пам’ятних дат: Дня  Соборності  України, вшанування  пам’яті загиблих  під  час  Другої  світової війни, Голодомору 1932–1933 рр., Чорнобильської трагедії, визволення України від фашистсько-німецьких загарбників, Революції гідності, Дня Конституції України; проведення  творчих конкурсів та артпроєктів до Дня  вишиванки, Великодня та Різдвяних свят. 

Кафедра сприяє формуванню у студентства  естетичних  смаків, почуття  прекрасного (як приклад можна  назвати такі заходи: майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, писанкарства, літературні вечори в рамках відзначення Міжнародного  дня  поезії), уявлення про роль сім'ї та родинні  цінності,  які підтримуються та закріплюються в рамках підготовки й відзначення Міжнародного дня  матері та  Міжнародного дня  сім’ї.    

З метою пізнання історії, культури України та світу, викладачі кафедри  ініціюють краєзнавчі вікторини, фотовиставки студентських робіт «Кожному мила своя сторона», «Світе тихий, краю милий, Моя  Україно… », відвідування музеїв Києва та України, створення студентами анімованих презентацій – віртуальних екскурсій вітчизняними музеями та музеями світу.

Круглий стіл до Дня вишиванки «Великодня світлиця» – майстер-клас з писанкарського мистецтва

Майстер клас з виготовлення великоднього вінка

Міжнародний  день матері. Флешмоб

Майстер клас з розписування  пряників

Воркшоп для студентів 1 – 3  курсів «Українські жнива»


Викладачі кафедри активно залучають молодь до наукового життя, самостійних досліджень. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді на міжнародні та всеукраїнські конференції,  круглі столи та наукові семінари внутрішнього рівня.

Сковородинські навчання «Пізнай себе»

  

 

 

Студентські наукові гуртки

Виявленню творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу сприяють наукові гуртки, що функціонують на кафедрі, а саме: «Філософські проблеми сучасності», «Патріот», «Калокагатія», «Індиго».

Студенти залучаються і до розробки стартапів. Так у рамках  Всеукраїнської конференції  здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» було підготовлено стартапи «З Україною в серці» (Черняк Д., Множинська Р., Бівалькевич Є., 2020 р. ), «Сучасний гуманітарний простір» (Черняк Д., Кадлубович Т., Стаднік Д., 2020 р.), «Використання  методу візуалізації при вивченні курсу «Філософія, політологія та соціологія» (Черняк Д., Кадлубович Т., Глузд В. , 2021 р.), «Ukraine cult» (Черняк Д., Бівалькевич Є., Каріна М., 2022), «Аудиторія-трансформер» (Черняк Д.С., Квятковська П., Скрипник М., Каріна  М.).

 

 

Випускники

Кафедра працює зі студентами всіх спеціальностей на всіх факультетах і може пишатися випускниками, які навчалися в КНУТД та працюють на примноження авторитету та успіху університету та України.

Зарубіжне партнерство

Кафедра активно співпрацює з кафедрами гуманітарного спрямування провідних закладів освіти України та Європи. Викладачі  беруть участь у конференціях, тренінгах, наукових та методичних семінарах міжвузівського та міжнародного рівня, що проводяться в Україні та за кордоном.

 

 

Бази практик:

 • Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Остерської міської ради, Чернігівська обл., м. Остер;
 • Дирекція виставок Національної спілки художників України, м. Київ;
 • Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, м. Київ;
 • ГО «Вірменське товариство культурних зв’язків АОКС-Україна», м. Київ;
 • Обухівський краєзнавчий музей ім. Ю. Домотенка Обухівської міської ради Київської області;
 • ФОП Кравченко Я.Ю., Український незалежний театр «Дикий театр», м. Київ;
 • Управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради;
 • Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Ташанської сільської ради, с. Ташань Бориспільського р-ну Київської обл.;
 • Національний музей історії України, м. Київ.
Музей історії КНУТД

Кафедрі філософії та культурології підпорядковано музей історії Київського національного університету технологій та дизайну.

Музею вже понад 50 років. Його сучасним завданням є багатонаративний підхід у міждисциплінарній комунікації всіх факультетів та популяризації досягнень університету.

Виставкова зала музею розташована у 1-му корпусі університету, на 3-му поверсі.

Директор музею – Руслана Володимирівна Множинська, кандидат філософських наук, доцент кафедри ФК.

За час  існування музей став місцем зосередження інформації про понад 90-літню історію університету, про науково-педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу, життя багатьох, хто формував його історію та міжнародний імідж. Історія університету, із яким тепер пов’язана їхня біографія, представлена у фотографіях, документах, артефактах та книгах.

Для першокурсників усіх факультетів на початку навчального року проводяться ознайомчі екскурсії.

У контексті запиту сучасного суспільства, з метою просування та дистрибуції фахових досягнень вчених університету, а також виховної профорієнтаційної роботи з-поміж учнівської молоді в музеї проводять «Дні відкритих дверей». Щорічно їх відвідує понад 400 учнів шкіл та гімназій м. Києва, студенти Коледжу мистецтв та дизайну КНУТД, а також іноземні студенти.

Одним із напрямів виховної роботи музею є організація виставок. Це і персональні художні виставки робіт викладачів та студентів університету, а також загальнофакультетські.

Виставки до славетних дат України, які сприяють національно-патріотичному вихованню студентів, проводять у новому форматі. Експозиція галереї робіт, присвячених певній даті чи вшануванню персоналій,  поєднується із студентськими інсценуваннями та музичним супроводом.

Музей історії КНУТД є калейдоскопом різноманітних виставок та прагне комунікувати з відвідувачами, бути культурним провайдером різнопланового університетського контенту.

Виставка студентських робіт до Дня козацтва

Інсталяція на тему «Культура»

Виставка творчих робіт студентів 1 курсу КНУТД

Шевченківські дні. Виставка, організована за участю студентів 3 курсу спеціальності «Культурологія»

Дружня родина факультету культурних і креативних індустрій (2023 – 2024 н.р.)