КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Науково-дослідний інститут економіки

ЛЮБОВ ПЕТРІВНА ХМЕЛЕВСЬКА

к.е.н., директор науково-дослідного інституту економіки

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, 4 навчальний корпус, к. 4-0917

Контактний телефон+38044256-29-56

e-mail: 

Про інститут

Науково-дослідний інститут економіки створений 14 жовтня 2011 року.

Основною метою діяльності Науково-дослідного інституту економіки є організація, координація та проведення наукових досліджень з питань економічного розвитку як на макро-, мезо-, так і мікрорівні.

Інститут здійснює свою діяльність за такими напрямами:

  • організація та координація наукових досліджень з питань економічного розвитку держави, галузей, регіонів, підприємств;
  • дослідження проблем та відшукання джерел економічного зростання, забезпечення довготривалої сталості, економічних наслідків технічного прогресу, підходів до вимірів факторів та результатів;
  • здійснення наукових досліджень з питань ціннісно-мотиваційного управління якістю вищої освіти; формування адаптивних економічних механізмів управління інноваційним вузом в умовах створення глобальних інтеграційних структур;
  • становлення і розвиток інноваційного багаторівневого освітнього комплексу в умовах формування відкритого глобального освітнього простору;
  • залучення до наукової роботи талановитої молоді, в тому числі аспірантів та студентів;
  • підтримка участі у міжнародних програмах і проектах, в тому числі грантових, з економічної тематики;
  • підтримка наукових зв’язків з науковими та освітніми закладами в частині організації та проведення наукових заходів (в тому числі конференцій, “круглих столів”, семінарів тощо) та виконання досліджень з питань економічного розвитку держави, галузей, регіонів, підприємств;
  • здійснення підготовки (сприяння у підготовці) та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників.

Серед наукової діяльності Інституту важливе місце займають дослідження освітнього простору в контексті адаптації вищих навчальних закладів України до ринкових умов господарювання з урахуванням стратегічних завдань соціально-економічного розвитку держави та розробка моделі економічного забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти з урахуванням досвіду провідних країн світу.