КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Освітній ступінь «бакалавр»

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної, дистанційної  або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування:

бакалавр публічного управління та адміністрування – 3 роки 10 місяців навчання (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Мета програмизабезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного публічного управління в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування, здатних забезпечити соціально прийнятний рівень надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму.

Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської діяльності в публічному секторі; здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Студенти забезпечуються сучасною науковою та навчально-методичною літературою; сучасною комп'ютерною технікою; мають можливість вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів публічного управління та адміністрування з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також дослідницької діяльності та участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та олімпіадах.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати: в органах публічної влади, бізнес-структурах та громадському секторі на посадах радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, сільських, селищних рад та громад, в тому числі спеціаліста із зв’язків з громадськістю, інспектора з кадрів, адміністративного помічника, державного соціального інспектора, адміністративного секретаря, помічника-консультанта народного депутата, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інспектора з основної діяльності тощо.

 

Фахівець у галузі публічного управління та адміністрування може займати такі посади: спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників; головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби; керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

 

Студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Управління інноваційною діяльністю».

При факультеті економіки та бізнесу КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри менеджменту та публічного адміністрування мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри менеджмент та публічного адміністрування мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Публічне управління та адміністрування це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Публічне управління та адміністрування»