КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Освітній ступінь «бакалавр»

Кафедра управління та смарт інновацій

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»);

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування:

бакалавр публічного управління та адміністрування – термін навчання 3 роки 10 місяців (денна, дистанційна або заочна форма навчання).

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Публічне управління та адміністрування

Кваліфікація:

Бакалавр зі спеціальності Публічне управління та адміністрування

Термін навчання

8 семестрів (4 роки)

Кредити ECTS

240

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами;

знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування;

уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування;

уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного управління та адміністрування;

уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності;

уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій;

уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;

уміти попереджати та нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України;

уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально - організаційних структур.

Сфера працевлаштування:

Випускники зможуть працювати:

керівниками та провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня; керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування; керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками; на керівних посадах у центральних органах державної влади; на керівних посадах у місцевих органах державної влади; на керівних посадах місцевих органів самоврядування; менеджерами (управителями) у соціальній сфері;  керівниками окремих ланок профспілкових організацій; керівниками громадських організацій.

 

Мета програми – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Студенти набувають: знання про теоретичні основи системної управлінської діяльності в публічному секторі; здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати: в органах публічної влади, бізнес-структурах та громадському секторі на посадах радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, сільських, селищних рад та громад, в тому числі спеціаліста із зв’язків з громадськістю, інспектора з кадрів, адміністративного помічника, державного соціального інспектора, адміністративного секретаря, помічника-консультанта народного депутата, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інспектора з основної діяльності тощо.

 

Фахівець у галузі публічного управління та адміністрування може займати такі посади: спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників; головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади; провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби; керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.

 

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій, за результатами здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньо-професійною (1 рік 4 міс.) програмою магістерської підготовки «Бізнес-адміністрування».

При факультеті управління та бізнес-дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата.

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Публічне управління та адміністрування це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Публічне управління та адміністрування»