КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна

декан факультету управління та бізнес-дизайну, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0403, 4-0410, 4-0412

Телефон для довідок: +38 044-256-21-45

e-mail:

Сторінка ФУБД в  http:// facebook.com/febknutd

Профіль ФУБД в  https://www.instagram.com/knutd_feb/

Про факультет

Факультет управління та бізнес-дизайну Київського національного університету технологій і дизайну готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема:

 • дослідження особливостей та механізмів функціонування ринку, вимірювання та прогнозування попиту та потреб споживачів, сучасних тенденцій розвитку глобального бізнесу;
 • розроблення конкурентоспроможної стратегії інноваційного розвитку підприємств на основі розуміння логіки розвитку та дизайну бізнесу;
 • застосування основ антикризового управління та бізнес-менеджменту в практиці господарювання та  реалізації смарт-інновацій;
 • розроблення балансів та цифровізація облікової й контрольно-фінансової діяльності, надання послуг з бізнес-консалтингу;
 • розроблення, та економічне обґрунтування маркетингових досліджень, дизайну комунікацій, організація рекламних медіа-заходів, презентацій, акцій;
 • практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень з фінансового менеджменту та інвестиційного консалтингу;
 • використання в практичній діяльності отриманих знань щодо основ підприємництва та комерційної діяльності, організації власної справи, механізму реалізації стартапів;
 • здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.

Місія факультету:

формування національної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення та підтримання власного іміджу та розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами.

Стратегічна мета діяльності:

полягає у забезпеченні високої якості надання освітніх послуг на засадах студентоцентризму, генеруванні та комерціалізації нових знань та інновацій, що сприятиме утвердженню та просуванню освітньо-наукового та підприємницького бренду  факультету.

Основні цілі та завдання:

- забезпечення теоретичної та професійної підготовки випускників та формування в них унікальних компетентностей на ринку освітніх послуг на основі упровадження освітніх програм нового покоління, які є конкурентними в сучасному європейському просторі вищої освіти та відповідають запитам стейкхолдерів;

- постійний розвиток науково-дослідницької діяльності кафедр факультету, просування наукового бренду факультету, створення та утвердження бізнес-школи як пріоритетний напрям розвитку кафедр;

- активна співпраця із зарубіжними партнерами щодо спільної участі у міжнародних дослідницьких програмах та грантових проєктах, програмах академічної мобільності;

- розвиток системи партнерської взаємодії кафедр факультету з підприємницьким сектором та державними установами на базі створеного на факультеті інформаційно-консультаційного центру бізнес-інновацій з метою  комерціалізації та трансферу  бізнес-проєктів.

Навчання на факультеті управління та бізнес-дизайну здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних бізнес-проєктів.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Спеціальність

Освітні програми, спеціалізації

Випускова кафедра

Шифр

Назва

Ступінь бакалавра

051

Економіка

Економіка

Кафедра смарт-економіки

Міжнародна економіка

Кафедра смарт-економіки

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Кафедра фінансів та інвестицій

073

Менеджмент

Менеджмент

Кафедра управління та смарт-інновацій

Туристичний бізнес

Кафедра управління та смарт-інновацій

 

075

Маркетинг

Маркетинг

Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра підприємництва та бізнесу

 

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Кафедра менеджменту та публічного адміністрування

Ступінь магістра

051

Економіка

Економіка

Кафедра смарт-економіки

Міжнародна економіка

Кафедра смарт-економіки

071

Облік і оподаткування

Міжнародний облік та аудит-консалтинг

Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Кафедра фінансів та інвестицій

073

Менеджмент

Туристичний бізнес

Кафедра управління та смарт-інновацій

Управління інноваційною діяльністю

Кафедра управління та смарт-інновацій

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

Кафедра  маркетингу та комунікаційного дизайну

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра підприємництва та бізнесу

Ступінь доктора філософії

051

Економіка

Економіка

Кафедра смарт-економіки

073

Менеджмент

Менеджмент

Кафедра управління та смарт-інновацій

075

Маркетинг

Маркетинг

Кафедра  маркетингу і комунікаційного дизайну

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра підприємництва та бізнесу

  

ПРОФЕСІЇ

ЕКОНОМІСТ 

Економіст – найпопулярніша в наші дні професія. Головним плюсом є високий рівень попиту на таких фахівців, а її універсальність дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері діяльності, на будь-якому підприємстві або в організації. Економісти потрібні всюди! Володіючи необхідним багажем знань і умінь, можна відкрити свою справу і бути впевненим, що вона стане прибутковою. Підготовка економістів на факультеті здійснюється за освітньою програмою «Економіка».

ЕКОНОМІСТ-МІЖНАРОДНИК

Професія економіста-міжнародника, яку можна здобути, навчаючись на освітній програмі «Міжнародна економіка», в усі часи вважалася елітною, високооплачуваною, престижною. Вона дає чудову можливість в рамках професії побувати в багатьох країнах світу, вивчити їх економіку, дослідити рівень життя населення та інші аспекті. Фахівець з міжнародної економіки вивчає різні напрями професійного обслуговування діяльності підприємств, до яких входять захист економічних інтересів компаній та організацій на міжнародних ринках, вибір методів та інструментів проведення експортно-імпортних операцій, здійснення взаємодії бізнесу з органами державної влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.

ФАХІВЕЦЬ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Професіонал у сфері публічного управління та адміністрування здатен вирішувати весь комплекс проблем державного та регіонального розвитку, місцевого врядування. Глибокі теоретичні знання, вміння системно та інноваційно мислити, здатність приймати ефективні рішення – характеристики нового покоління управлінців муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, потреба на яких на ринку праці з кожним роком зростає.

МЕНЕДЖЕР

Менеджер – це дуже затребувана професія, і на кваліфікованих фахівців з ґрунтовними знаннями та високим професіоналізмом завжди є великий попит на ринку праці. Актуальність цієї професії полягає в її багатогранності. Випускники спеціальності «Менеджмент» отримують комплекс фундаментальних знань, умінь і практичних навичок в різних сферах, зокрема в економіці, управлінні, маркетингу, PR-технологіях тощо. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців на освітніх програмах «Менеджмент» та «Управління інноваційною діяльністю».

МЕНЕДЖЕР ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Менеджер туристичного бізнесу – це експерт, який займається організацією туристичних подорожей, втілює мрії кожної людини про відпочинок, який всі чекають з нетерпінням. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на менеджерів у сфері туристичного бізнесу останнім часом зростає. Менеджер туристичного бізнесу – це фахівець, який займається організацією, формуванням, продажем та обслуговування туристичного пакету клієнтів. На сьогоднішній день це одна з найбільш затребуваних професій в індустрії відпочинку та розваг. Підготовка здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях (освітня програма «Туристичний бізнес», спеціальність 073 «Менеджмент»)..

МАРКЕТОЛОГ

Маркетолог – перспективна професія з можливістю значного кар'єрного зростання. Маркетолог – це фахівець з дослідження ринку та потреб споживачів. Він оцінює, яка продукція буде користуватися попитом і чому, пропонує шляхи просування нового товару або можливості збільшення продажів вже існуючих, збирає та аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкурентів, проводить моніторинг галузі, організовує роботу дослідницької команди, з'ясовує переваги потенційних покупців, обробляє отриману інформацію, робить прогноз і готує рекомендації. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами «Комунікаційний маркетинг» та «Цифровий маркетинг та електронна комерція».

ФАХІВЕЦЬ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Існують традиційні економічні професії, список яких очолюють, звичайно ж, найбільш популярні і затребувані спеціалісти – бухгалтер, податківець та аудитор. Вони здійснюють облік та аудит кожної господарської операції фірми або підприємства відповідно до закону, відстежують стан фінансів організацій, своєчасно розраховуються за податками, безпосередньо контактують з усіх грошових питань з державними органами та керівництвом компанії. Без представників цих професій неможливо уявити ні крихітне підприємство, ні солідну організацію, ні контролюючі органи держави в цілому.На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою «Облік та оподаткування».

ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

Змусити гроші працювати звичайній людині самостійно досить важко. Надати грамотну кваліфіковану допомогу у такій важливій і потрібній справі може фахівець, який має знання і досвід у відповідній сфері, здатний розбиратися в грошових потоках та орієнтуватися як в економічній, так і в політичній кон'юнктурах. Саме такими фахівцями і є фінансисти, фахівці з банківської справи та страхування. Їх безпосередньою метою є збільшення капіталу через інвестування грошей у нерухомість, різні проекти підприємства, прорахунок всіх можливих ризиків, розробка фінансових стратегій тощо. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання».

ФАХІВЕЦЬ З ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ-підприємств, митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу. Бакалаврська програма: «Підприємництво та комерційна діяльність». Магістерська програма:«Підприємництво та сервісна діяльність».

 

Деканат

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Євсейцева Олена Сергіївна

Телефон: +38 044-256-21-45

Заступник декана з виховної роботи

Матюха Микола Миколайович

Телефон: +38 044-256-21-45

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Будякова Олена Юріївна

Телефон: +38 044-256-21-45

Фахівець 1 категорії денного відділення

Мальована Мирослава Олексіївна

Телефон: +38 044-256-21-16

Фахівець 1 категорії заочного відділення

Сергієнко Лариса Володимирівна

Телефон: +38 044-256-21-91

Історія факультету

Факультет створений у 1930 році при Київському політехнічному інституті шкіряної промисловості і мав назву «інженерно-економічний факультет». Деканом факультету був Ісаак'ян Саак Галустович (1884 р.н.). До складу факультету належали:

 • кафедра економіки та обліку (економіки та нормування праці) — завідувач професор Чорний Б. О. (1883 р.н.);
 • кафедра планування (планування і раціоналізації шкіряно-взуттєвої промисловості) — завідувач професор Шелонін М. А. (1897 р.н.);
 • кафедра економіки праці (статистики та економіки шкіряно-взуттєвої промисловості) — завідувач Ісаак’ян С. Г.;
 • кафедра соціально-економічна — завідувач професор Богуш І.М.

З 1934 по 1938 роки деканами інженерно-економічного факультету були: Качер І.Л., Гільман М.Й., Мікулінський І.М., Яковлєв М.Д., Чернявський Г.І.

Починаючи з 1938 року, після реорганізації, до складу факультету входили кафедри:

 • економіки і планування промисловості — завідувач Славський Й. Л.;
 • організації та планування виробництва — завідувач Месежніков Г. Ш.

Після Великої Вітчизняної війни викладачі кафедр почали підготовку та випуск інженерів-економістів для всіх галузей і виробництв легкої промисловості. Очолював факультет у цей період Славський І.Л.

З 1957 року на факультеті розпочато здійснення підготовки інженерів широкого профілю за спеціальністю «Економіка, організація та планування підприємств товарів широкого вжитку». Деканом факультету була призначена доцент Щукіна Н. Г. До складу факультету в цей період входили кафедри:

 • кафедра економіки та організації шкіряного та взуттєвого виробництва;
 • кафедра економіки та організації швейно-трикотажного виробництва.

Після реорганізації кафедр факультету за функціональною ознакою в 1965 році було утворено дві кафедри:

 • кафедра економіки (завідувач професор Іспірян Г.П.);
 • кафедра організації та планування (завідувач професор Адамова Н. А.).

У вересні 2011 року факультет отримав назву «Факультет економіки та бізнесу».

У період з 1965 по 2016 роки факультет очолювали: доцент Скакунов І. І., доцент Алексєєва Л.Л., доцент Сімонов О. Й., доцент Рожок В. Д., професор Чмельов В. С., професор Яцишина Л. К., професор Ігнатьєва І.А., професор Хоменко О.В.

З липня 2016 року факультет економіки та бізнесу очолює доктор економічних наук, професор Ольшанська Олександра Володимирівна.

У листопаді 2021 року факультет отримав назву «Факультет управління та бізнес-дизайну».

Сьогодні на факультеті створені всі необхідні умови для гармонійного розвитку студента, підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до вимог сучасної світової економіки.

Наукові напрями факультету управління та бізнес-дизайну

НАУКОВА ШКОЛА: РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Науковий керівник – ГРИЩЕНКО Іван Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Напрями:

 • дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи вищої освіти;
 • розробка ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з комерційно-посередницької діяльності, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

Результати:

 • захищено 8 докторських та 10 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 280 науково-методичних праць.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ: КІБЕРНЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Засновник наукового напряму – ЧУБУКОВА Ольга Юріївна

доктор економічних наук, професор, академік УАІ та АЕНУ,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Керівник наукового напряму – ПОНОМАРЕНКО Ігор Віталійович,

кандидат економічних наук, доцент

Напрями:

 • розробка методичного забезпечення концептуального інформаційного моніторингу подолання невизначеностей граничних та ситуаційних станів розвитку державного сектору економіки та визначення критеріїв підвищення ефективності його функціонування;
 • створення дієвих інформаційних та координаційних інститутів для забезпечення оперативних та стратегічних контактів між державними органами управління та суб’єктами господарювання на основі принципів системно-ситуативного управління;
 • розробка механізмів проблемно-діагностичного моделювання економічного розвитку підпріємств легкої промисловості.

Результати:

 • захищено 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 230 науково-методичних праць. 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ: ОСНОВИ КОГНІТОЛОГІЇ

Засновник наукового напряму – РУБАН Владислав Якович

доктор технічних наук, професор, академік АТНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Керівник наукового напряму - КВІТА Галина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент  

Напрями:

 • розробка методичного забезпечення когнітивних процесів на засадах системно-ситуаційного моделювання  у просторі граничних ресурсів (знання та час), станів об’єктів розвитку (досконалість та небезпека) і часових ситуаційних станів (минулий, поточний та цільовий);
 • створення когнітивних систем для знання орієнтованого суспільства;
 • розробка моделей когнітивного розвитку освітніх закладів.

Результати:

 • захищено 8 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 200 науково-методичних праць. 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ: УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Засновник наукового напряму – РОЖОК Володимир Давидович

доктор технічних наук, професор, академік УТА і МКА, заслужений діяч науки і техніки України

Керівник наукового напряму – ШІКОВЕЦЬ Катерина Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент

Напрями:

 • розробка наукових основ побудови стратегій розвитку підприємств легкої промисловості;
 • розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкурентоспроможної продукції;
 • оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості;
 • розробка концептуальних методів формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості.

Результати:

 • захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертації;
 • опубліковано понад 200 наукових праць, з них 6 монографії, 6 навчальних посібників.
Зарубіжне партнерство

Факультет управління та бізнес-дизайну має налагоджені партнерські зв'язки з університетами Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії, Чехії, Угорщини, Словаччини, Китаю, Литви, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Білорусі та інших країн світу.

Студенти та викладачі факультету мають високу академічну мобільність, беручи участь у Програмі Еразмус+, у роботі Міжнародних науково-практичних конференцій, зарубіжних стажуваннях та програмах обміну студентів та викладачів завдяки підписаним угодам з університетами-партнерами. Студенти факультету управління та бізнес-дизайну мають можливість отримання подвійного диплому у провідних європейських вишах.

Університети-партнери факультету управління та бізнес-дизайну

Підписання угоди про співробітництво між Київським національним університетом технологій та дизайну та Вищою лінгвістичною школою у м. Ченстохові (Республіка Польща) 

Професорсько-викладацький корпус факультету управління та бізнес-дизайну являє собою колектив однодумців та фахівців, спроможних вирішити найважливіші завдання наукової, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи, має достатній потенціал для розвитку креативного ресурсу,  підтримання власного іміджу та утвердження міжнародної репутації наукових шкіл та кафедр факультету.

Свою місію науково-педагогічний склад факультету вбачає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та інновацій у галузі  економіки, менеджменту, фінансів, обліку та оподаткування, маркетингу, забезпеченні особистісного та професійного зростання студентів, підготовці їх як майбутньої ділової бізнес-еліти України, конкурентної як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці.

Саме тому, одним з важливих напрямів своєї діяльності професорсько-викладацький корпус факультету вбачає в організації та проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій, на яких наукові дослідження викладачів репрезентують специфіку сучасного етапу розвитку економіки України та світу в цілому, зокрема аналіз концептів загальноекономічного, управлінського, фінансового, облікового, маркетингового, аналітичного напрямів  її становлення, формування та функціонування.

 

Студенти та викладачі факультету управління та бізнес-дизайну на Міжнародному науково-практичному семінарі  

Студенти

Надзвичайно цікавим та насиченим є життя студентів факультету. Вони  беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах. За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим студентам призначаються іменні стипендії Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, Київського міського Голови, ради КНУТД.

Завдяки підписанню Меморандуму про співпрацю між Київським молодіжним центром та Київським університетом технологій та дизайну факультет управління та бізнес-дизайну виступає платформою для проведення регіонального конкурсу бізнес-планів для молоді міста Києва – LeaderShip

Для студентів факультету постійно організовуються тренінги та майстер-класи від представників провідних компаній та бізнес-структур. Проведення практичних занять роботодавцями значно підвищує рівень професійних компетентностей студентів та сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці. Прикладом може слугувати проведення циклу лекцій від ADC School*UA, який було репрезентовано відомими креативними директорами провідних українських компаній.

На факультеті діють студентські наукові гуртки:

 • «Студентський конгломерат бізнес-ідей», «Інвестор», «Бухгалтер: науковець і практик», «Креативний менеджер», «Клуб маркетологів «M-TEAM», «Фінансовий аналітик», «Студентська туристична агенція», «Підприємництво та бізнес: крок до успіху». 

 

 

На факультеті активно працює студентське самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств та клубів за інтересами;
 • розроблення та втілення в життя студентських бізнес-проектів;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.

Актив студентського самоврядування бере активну участь у профорієнтаційних заходах та заохоченню школярів до наукової та громадської діяльності.

Ініціатором багатьох культурних, спортивних та благодійних заходів є актив студентського самоврядування факультету. Студенти активно подорожують країною, відкриваючи для себе нові міста та регіони. У цьому їм допомагає керівництво університету та студенти-учасники гуртка «Студентська туристична агенція».

Студентська мандрівка у місто Лева

Святкування видатних подій в житті країни та університету, у тому числі День факультету, відбувається дружньо, весело та цікаво.

Святкування Нового Року  

Святкування Дня факультету

 

Ми професійні, креативні, інноваційні!

Приєднуйтеся до дружньої сім’ї нашого факультету!