КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна

декан факультету економіки та бізнесу, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кiмн. 4-0403, 4-0410, 4-0412

Телефон для довідок: +38 044-256-21-45

e-mail:

Сторінка ФЕБ в  http:// facebook.com/febknutd

Профіль ФЕБ в  https://www.instagram.com/knutd_feb/

Про факультет

Факультет економіки та бізнесу Київського національного університету технологій і дизайну готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема:

 • дослідження особливостей та механізмів функціонування ринку, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів, їхніх мотивацій, тенденцій розвитку попиту та пропозиції;
 • розроблення конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємств на основі розуміння логіки розвитку бізнесу;
 • обґрунтування та прийняття стратегічних рішень у сфері управління людськими ресурсами та економіки праці;
 • застосування основ антикризового та ризик-менеджменту в практиці господарювання;
 • розроблення, економічне обґрунтування та організація рекламних заходів, презентацій, акцій, виставок та ярмарків;
 • розроблення балансів та ефективна організація облікової й контрольно-фінансової діяльності;
 • практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень фінансово-економічних процесів;
 • використання в практичній діяльності отриманих знань щодо системи оподаткування, страхування, безпосереднього керівництва підприємством, його матеріально-технічним забезпеченням;
 • здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.

 

Місія факультету:

формування національної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення та підтримання власного іміджу та розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами.

 

Мета діяльності:

 • забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах студентоцентрованого навчання та максимального забезпечення можливості отримання студентами першого місця роботи завдяки врахуванню вимог та очікувань потенційних роботодавців, а також постійного підвищення наукового, навчально-методичного та професійно-педагогічного рівня професорсько-викладацького корпусу факультету;
 • посилити теоретичну та професійну підготовку випускників та сформувати в них унікальні компетентності в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг за рахунок запровадження освітніх програм нового покоління, які є конкурентними в сучасному європейському просторі вищої освіти та відповідають запитам стейкхолдерів;
 • сформувати у студентів професійно орієнтовану іншомовну комунікативну компетентність відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння іноземною мовою;
 • забезпечити вихід на провідні позиції у світовій освітньо-професійній сфері та інтеграцію зі світовим науково-освітнім товариством, дбайливо зберігаючи національні та корпоративні досягнення, цінності і традиції, напрацьовані на кафедрах факультету та в університеті.

Факультет економіки та бізнесу є одним з найбільших в університеті. Навчання здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проектів.

Кафедри
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

Назва

Назва

код

Ступінь бакалавра

051

Економіка

Економічна кібернетика

БЕК

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Економіка

БЕП

Кафедра бізнес-економіки та туризму

Міжнародна економіка

БМЕк

Кафедра бізнес-економіки та туризму

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

БОА

Кафедра обліку та аудиту

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

БФ

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

073

Менеджмент

Менеджмент

БМО

Кафедра менеджменту

Туристичний бізнес

БМТБ

Кафедра бізнес-економіки та туризму

075

Маркетинг

Маркетинг

БМР

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

БПУА

Кафедра менеджменту

Ступінь магістра

051

Економіка

Бізнес-аналітика

МгЕК

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Економіка

МгЕП

Кафедра бізнес-економіки та туризму

Міжнародний бізнес та комерція

МгМБК

Кафедра бізнес-економіки та туризму

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

МгМОК

Кафедра обліку та аудиту

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

МгФМ

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки

073

Менеджмент

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

МгФБ

Управління інноваційною діяльністю

МгУІД

Кафедра менеджменту

Менеджмент

МгУР

Туристичний бізнес

МгМТБ

Кафедра бізнес-економіки та туризму

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

МгКМ

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Цифровий маркетинг та електронна комерція

МгЦМЕк

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Ступінь доктора філософії

051

Економіка

Економіка

ДФЕ

Кафедра бізнес-економіки та туризму

073

Менеджмент

Менеджмент

ДФМн

Кафедра менеджменту

075

Маркетинг

Маркетинг

ДФМ

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

 

ПРОФЕСІЇ

ЕКОНОМІСТ 

Економіст – найпопулярніша в наші дні професія. Головним плюсом є високий рівень попиту на таких фахівців, а її універсальність дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері діяльності, на будь-якому підприємстві або в організації. Економісти потрібні всюди! Володіючи необхідним багажем знань і умінь, можна відкрити свою справу і бути впевненим, що вона стане прибутковою. Підготовка економістів на факультеті здійснюється за двома фаховими спрямуваннями: «Економіка підприємства» та «Економіка індустрії моди».

ЕКОНОМІСТ В ГАЛУЗІ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Економіка індустрії моди спрямована на формування виробничих і комерційних можливостей наповнення ринку високоякісною fashion–продукцією вітчизняних та зарубіжних модельєрів, будинків моди, провідних виробничих підприємств. Фахівці цієї сфері набудуть навиків просування модних тенденцій на ринок, їх комерціалізації та налагодження масового виробництва продукції індустрії моди. Підготовка висококваліфікованих фахівців здійснюється на магістерському рівні на освітній програмі «Бізнес-економіка».

ЕКОНОМІСТ-КІБЕРНЕТИК

Економіст-кібернетик – це професія майбутнього! Особлива вона актуальна в еру потужного розвитку цифрової економіки, оскільки передбачає формування таких професійних компетенцій, як знання та вміння щодо побудови та застосування економіко-математичних моделей ефективного управління економічними процесами; розробки і застосування інформаційних технологій для аналізу та оптимізація економічних рішень; системного аналізу економіки на рівні країни, галузей і регіонів, підприємств і організацій; стратегічного планування розвитку організацій тощо. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою «Бізнес-аналітика».

ЕКОНОМІСТ-МІЖНАРОДНИК

Професія економіста-міжнародника, яку можна здобути, навчаючись на освітній програмі «Міжнародна економіка» на бакалавраті, в усі часи вважалася елітною, високооплачуваною, престижною. Вона дає чудову можливість в рамках професії побувати в багатьох країнах світу, вивчити їх економіку, дослідити рівень життя населення та інші аспекті. Фахівець з міжнародної економіки вивчає різні напрями професійного обслуговування діяльності підприємств, до яких входять захист економічних інтересів компаній та організацій на міжнародних ринках, вибір методів та інструментів проведення експортно-імпортних операцій, здійснення взаємодії бізнесу з органами державної влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою «Міжнародний бізнес та комерція».

МЕНЕДЖЕР З ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Фахівець з туристичного бізнесу – це експерт, який займається організацією туристичних подорожей, втілює мрії кожної людини про відпочинок, який всі чекають з нетерпінням. Це найромантичніша та найцікавіша професія – свято кожен день, можливість подорожувати в далекі країни. На даний час – це одна з найбільш затребуваних професій в індустрії відпочинку та розваг. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою «Туристичний бізнес» (спеціальність «Менеджмент»).

ФАХІВЕЦЬ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Професіонал у сфері публічного управління та адміністрування здатен вирішувати весь комплекс проблем державного та регіонального розвитку, місцевого врядування. Глибокі теоретичні знання, вміння системно та інноваційно мислити, здатність приймати ефективні рішення – характеристики нового покоління управлінців муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, потреба на яких на ринку праці з кожним роком зростає.

МЕНЕДЖЕР

Менеджер – це дуже затребувана професія, і на кваліфікованих фахівців з ґрунтовними знаннями та високим професіоналізмом завжди є великий попит на ринку праці. Актуальність цієї професії полягає в її багатогранності. Випускники спеціальності «Менеджмент» отримують комплекс фундаментальних знань, умінь і практичних навичок в різних сферах, зокрема в економіці, управлінні, маркетингу, PR-технологіях тощо. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців на освітніх програмах «Менеджмент» та «Управління інноваційною діяльністю».

МАРКЕТОЛОГ

Маркетолог – перспективна професія з можливістю значного кар'єрного зростання. Маркетолог – це фахівець з дослідження ринку та потреб споживачів. Він оцінює, яка продукція буде користуватися попитом і чому, пропонує шляхи просування нового товару або можливості збільшення продажів вже існуючих, збирає та аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкурентів, проводить моніторинг галузі, організовує роботу дослідницької команди, з'ясовує переваги потенційних покупців, обробляє отриману інформацію, робить прогноз і готує рекомендації. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами «Комунікаційний маркетинг» та «Цифровий маркетинг та електронна комерція».

ФАХІВЕЦЬ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Існують традиційні економічні професії, список яких очолюють, звичайно ж, найбільш популярні і затребувані спеціалісти – бухгалтер, податківець та аудитор. Вони здійснюють облік та аудит кожної господарської операції фірми або підприємства відповідно до закону, відстежують стан фінансів організацій, своєчасно розраховуються за податками, безпосередньо контактують з усіх грошових питань з державними органами та керівництвом компанії. Без представників цих професій неможливо уявити ні крихітне підприємство, ні солідну організацію, ні контролюючі органи держави в цілому.На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньою програмою «Облік та оподаткування».

ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

Змусити гроші працювати звичайній людині самостійно досить важко. Надати грамотну кваліфіковану допомогу у такій важливій і потрібній справі може фахівець, який має знання і досвід у відповідній сфері, здатний розбиратися в грошових потоках та орієнтуватися як в економічній, так і в політичній кон'юнктурах. Саме такими фахівцями і є фінансисти, фахівці з банківської справи та страхування. Їх безпосередньою метою є збільшення капіталу через інвестування грошей у нерухомість, різні проекти підприємства, прорахунок всіх можливих ризиків, розробка фінансових стратегій тощо. На магістерському рівні здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання».

 

Деканат

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Євсейцева Олена Сергіївна

Телефон: +38 044-256-21-45

Заступник декана з виховної роботи

Матюха Микола Миколайович

Телефон: +38 044-256-21-45

Фахівець 1 категорії денного відділення

Мальована Мирослава Олексіївна

Телефон: +38 044-256-21-16

Фахівець 1 категорії заочного відділення

Сергієнко Лариса Володимирівна

Телефон: +38 044-256-21-91

Секретар денного відділення

Зінорук Лідія Володимирівна

Телефон: +38 044-256-21-16

Історія факультету

Факультет створений у 1930 році при Київському політехнічному інституті шкіряної промисловості і мав назву «інженерно-економічний факультет». Деканом факультету був Ісаак'ян Саак Галустович (1884 р.н.). До складу факультету належали:

 • кафедра економіки та обліку (економіки та нормування праці) — завідувач професор Чорний Б. О. (1883 р.н.);
 • кафедра планування (планування і раціоналізації шкіряно-взуттєвої промисловості) — завідувач професор Шелонін М. А. (1897 р.н.);
 • кафедра економіки праці (статистики та економіки шкіряно-взуттєвої промисловості) — завідувач Ісаак’ян С. Г.;
 • кафедра соціально-економічна — завідувач професор Богуш І.М.

З 1934 по 1938 роки деканами інженерно-економічного факультету були: Качер І.Л., Гільман М.Й., Мікулінський І.М., Яковлєв М.Д., Чернявський Г.І.

Починаючи з 1938 року, після реорганізації, до складу факультету входили кафедри:

 • економіки і планування промисловості — завідувач Славський Й. Л.;
 • організації та планування виробництва — завідувач Месежніков Г. Ш.

Після Великої Вітчизняної війни викладачі кафедр почали підготовку та випуск інженерів-економістів для всіх галузей і виробництв легкої промисловості. Очолював факультет у цей період Славський І.Л.

З 1957 року на факультеті розпочато здійснення підготовки інженерів широкого профілю за спеціальністю «Економіка, організація та планування підприємств товарів широкого вжитку». Деканом факультету була призначена доцент Щукіна Н. Г. До складу факультету в цей період входили кафедри:

 • кафедра економіки та організації шкіряного та взуттєвого виробництва;
 • кафедра економіки та організації швейно-трикотажного виробництва.

Після реорганізації кафедр факультету за функціональною ознакою в 1965 році було утворено дві кафедри:

 • кафедра економіки (завідувач професор Іспірян Г.П.);
 • кафедра організації та планування (завідувач професор Адамова Н. А.).

У вересні 2011 року факультет отримав назву «Факультет економіки та бізнесу».

У період з 1965 по 2016 роки факультет очолювали: доцент Скакунов І. І., доцент Алексєєва Л.Л., доцент Сімонов О. Й., доцент Рожок В. Д., професор Чмельов В. С., професор Яцишина Л. К., професор Ігнатьєва І.А., професор Хоменко О.В.

З липня 2016 року факультет економіки та бізнесу очолює доктор економічних наук, професор Ольшанська Олександра Володимирівна.

Сьогодні на факультеті створені всі необхідні умови для гармонійного розвитку студента, підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до вимог сучасної світової економіки.

Економічні напрями факультету економіки та бізнесу

Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом

Науковий керівник – ГРИЩЕНКО Іван Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Напрями:

 • дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи вищої освіти;
 • розробка ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з комерційно-посередницької діяльності, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

Результати:

 • захищені 5 докторські та 6 кандидатських дисертації;
 • опубліковано понад 265 науково-методичних праць.

Кібернетичні засади інноваційного розвитку

Науковий керівник – ЧУБУКОВА Ольга Юріївна

доктор економічних наук, професор, академік УАІ та АЕНУ

Напрями:

 • розробка методичного забезпечення концептуального інформацийного моніторингу подолання невизначеностей граничних та ситуаційних станів розвитку державного сектору економіки та визначення критеріїв підвищення ефективності його функціонування;
 • створення реально діючих інформаційних та координаційних інститутів для забезпечення оперативних та стратегічних контактів між державними органами управління та суб’єктами господарювання на основі принципів системно-ситуативного управління;
 • розробка механізмів проблемно-діагностичного моделювання економічного розвитку підпріємств легкої промисловості.

Результати:

 • захищено 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 230 науково-методичних праць.

 

Основи когнітології

Засновник наукової школи – РУБАН Владислав Якович

доктор технічних наук, професор, академік АТНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Керівник наукової школи - КВІТА Галина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Напрями:

 • розробка методичного забезпечення когнітивних процесів на засадах системно-ситуаційного моделювання  у просторі граничних ресурсів (знання та час), станів об’єктів розвитку (досконалість та небезпека) і часових ситуаційних станів (минулий, поточний та цільовий);
 • створення когнітивних систем для знання орієнтованого суспільства;
 • розробка моделей когнітивного розвитку освітніх закладів.

Результати:

 • захищено 8 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 200 науково-методичних праць.

 

Удосконалення управління виробництвом з використанням економіко-математичного моделювання

Засновник наукової школи – РОЖОК Володимир Давидович

доктор технічних наук, професор, академік УТА і МКА, заслужений діяч науки і техніки України

Керівник наукової школи – ШІКОВЕЦЬ Катерина Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Напрями:

 • розробка наукових основ побудови стратегій розвитку підприємств легкої промисловості;
 • розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкурентоспроможної продукції;
 • оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості;
 • розробка концептуальних методів формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості.

Результати:

 • захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертації;
 • опубліковано понад 200 наукових праць, з них 6 монографії, 6 навчальних посібники. 
Зарубіжне партнерство

Факультет економіки та бізнесу має налагоджені партнерські зв'язки з університетами Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії, Чехії, Угорщини,  Китаю, Литви, Казахстану, Білорусі та інших країн світу.

Студенти та викладачі факультету мають високу академічну мобільність,беручі участь у Програмі Еразмус+, у роботі Міжнародних науково-практичних конференцій, зарубіжних стажуваннях та програмах обміну студентів та викладачів завдяки підписаним угодам з університетами-партнерами. Студенти факультету економіки та бізнесу мають можливість отримання подвійного диплому у провідних європейських вишах.

Університети-партнери факультету економіки та бізнесу

Підписання угоди про співробітництво між Київським національним університетом технологій та дизайну та Вищою лінгвістичною школою у м. Ченстохові (Республіка Польща) 

Професорсько-викладацький корпус факультету економіки та бізнесу являє собою колектив однодумців та фахівців, спроможних вирішити найважливіші завдання наукової, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи, має достатній потенціал для розвитку креативного ресурсу,  підтримання власного іміджу та утвердження міжнародної репутації наукових шкіл та кафедр факультету.

Свою місію науково-педагогічний склад факультету економіки та бізнесу вбачає в актуалізації, генеруванні та популяризації знань та інновацій у галузі  економіки, менеджменту, фінансів, обліку та оподаткування, маркетингу, забезпеченні особистісного та професійного зростання студентів, підготовці їх як майбутньої ділової бізнес-еліти України, конкурентної як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці.

Саме тому, одним з важливих напрямів своєї діяльності професорсько-викладацький корпус факультету вбачає в організації та проведенні Міжнародних науково-практичних конференцій, на яких наукові дослідження викладачів репрезентують специфіку сучасного етапу розвитку економіки України та світу в цілому, зокрема аналіз концептів загальноекономічного, управлінського, фінансового, облікового, маркетингового, аналітичного напрямів  її становлення, формування та функціонування.

 

Студенти та викладачі факультету економіки та бізнесу на Міжнародному науково-практичному семінарі  

Студенти

Надзвичайно цікавим та насиченим є життя студентів факультету. Вони  беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових студентських робіт та олімпіадах. За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим студентам призначаються іменні стипендії Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, Київського міського Голови, ради КНУТД.

Завдяки підписанню Меморандуму про співпрацю між Київським молодіжним центром та Київським університетом технологій та дизайну факультет економіки та бізнесу виступає платформою для проведення регіонального конкурсу бізнес-планів для молоді міста Києва – LeaderShip

Для студентів факультету постійно організовуються тренінги та майстер-класи від представників провідних компаній та бізнес-структур. Проведення практичних занять роботодавцями значно підвищує рівень професійних компетентностей студентів та сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці. Прикладом може слугувати проведення циклу лекцій від ADC School*UA, який було репрезентовано відомими креативними директорами провідних українських компаній.

На факультеті діють студентські наукові гуртки:

«Студентський конгломерат бізнес-ідей», «Інвестор», «Бухгалтер: науковець і практик», «Креативний менеджер», «Клуб маркетологів «M-TEAM», «Фінансовий аналітик», «Студентська туристична агенція». 

 

 

На факультеті активно працює студентське самоврядування.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств та клубів за інтересами;
 • розроблення та втілення в життя студентських бізнес-проектів;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.

Актив студентського самоврядування бере активну участь у профорієнтаційних заходах та заохоченню школярів до наукової та громадської діяльності.

Ініціатором багатьох культурних, спортивних та благодійних заходів є актив студентського самоврядування факультету. Студенти активно подорожують країною, відкриваючи для себе нові міста та регіони. У цьому їм допомагає керівництво університету та студенти-учасники гуртка «Студентська туристична агенція».

Студентська мандрівка у місто Лева

Святкування видатних подій в житті країни та університету, у тому числі День факультету, відбувається дружньо, весело та цікаво.

Святкування Нового Року  

Святкування Дня факультету економіки та бізнесу

 

 

Ми професійні, креативні, інноваційні!

Приєднуйтеся до дружньої сім’ї нашого факультету!