КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРАВО. Господарсько-правова діяльність

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність: 081 Право

Освітня програма «Господарсько-правова діяльність»

Освітні ступені: «Бакалавр», «Магістр»

Освітня програма «Право»

Освітній ступень: «Доктор філософії»

 

 Кафедра приватного та публічного права

 

Контакти:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, кабінет № 1408

Телефон для довідок: + 380-256-24-60

Приймальна комісія: +38044-256-29-75

e-mail:

Сторінка кафедри приватного та публічного права

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Основною метою навчання за фахом є підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі права, що направлені на здобуття студентом правових знань юридичного напряму і наукової діяльності.

Всім студентам інституту права та сучасних технологій, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Студенти останнього року навчання проходять виробничу та переддипломну практику в юридичних та страхових компаніях, органах місцевого самоврядування, прокуратурі, в судах, у  системі нотаріату та адвокатури.

 

За результатами навчання випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у професійній правничій діяльності. Працевлаштування в державних і недержавних організаціях будь-якої форми власності, де потрібні юридичні знання (включаючи і підприємства легкої промисловості та побутового обслуговування).

Студенти-випускники можуть працювати як керівниками всіх рівнів управління так і галузевими фахівцями; правозахисних структурах так і у правоохоронних органах України; організаторами малого і середнього бізнесу; юрисконсультами на різних підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

 

Кафедра приватного та публічного  права підтримує і розвиває міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та організаціями із зарубіжних країн.

Міжнародне співробітництво реалізується через участь кафедри приватного та публічного права, разом зі студентами, у спільних освітянських проєктах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо. 

Кафедра постійно займається підготовкою бакалаврів та магістрів із Республік Польща, Словаччина, Грузія та ін.

 

Випускники мають широкий спектр можливостей:

Студенти кафедри приватного та публічного права мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайну, який проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 081 Право:

МИ ЗАПРОШУЄМО ВАС 

ПРИЄДНАТИСЯ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»