КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

ВЛАСЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

доцент, к.е.н., директор Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, кімната 4-0216

Телефон (факсдля довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Сторінка ННІСТН в   https://www.facebook.com/nnistnknutd

Про інститут

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання  використовуючи технології дистанційного навчання дає можливість здобувачам вищої освіти отримати диплом Київського національного університету технологій та дизайну без відриву від виробництва у зручний час та у зручному для себе місці.

Напрями діяльності інституту:

  • Організація освітньої діяльності здобувачів вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання.
  • Підтримка інформаційного середовища (МСОП) денної та заочної форм навчання.
  • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
  • Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

 

Місія інституту:

забезпечити громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей. [п. 1.4 ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання № 466 від 25.04.2013]

 

Мета діяльності:

надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників [п. 1.5 ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання № 466 від 25.04.2013]

Кафедри
Співробітники навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання

Заступник директора ННІСТН

Жданова Ольга Алімівна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: 

Методист вищої категорії

Абрінова Наталя Сергіївна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-43

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Методист вищої категорії

Чабан Тамара Віталіївна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Фахівець першої категорії

Хоменко Інна Василівна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-29-98

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Фахівець першої категорії

Бродюк Ірина Василівна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-47

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Фахівець першої категорії

Свіргун Лариса Пилипівна

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-21-47

e-mail: nnistn@knutd.edu.ua

Історія

Заочне навчання було і залишається важливою частиною системи освіти в державі. З метою покращення науково-методичного забезпечення, організаційної роботи та подальшого розвитку нових форм навчання студентів без відриву від виробництва на базі заочного факультету, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 557 від 08.12.2000 р., в університеті було створено Інститут заочно-дистанційної освіти (ІЗДО).

Першим деканом заочного факультету було призначено Глущенка Мину Семеновича, який обіймав цю посаду з 1957 до 1970 року. З 1970 до 1981 року факультет очолював Ємець Павло Мокійович, а з 1982 року по 2011 рік заочним факультетом, на базі якого створено Інститут заочно-дистанційної освіти, керував Клименко Анатолій Павлович.

З квітня 2011 року по вересень 2014 року ІСТН очолювала Тарасенко Ірина Олексіївна.

Відповідно до наказу від 01.08.2013 року № 260 приєднано кафедри філософії, політології та українознавства, вищої математики та фізики.

У квітні 2014 року ІЗДО перейменовано в Інститут сучасних технологій навчання (ІСТН).

З вересня 2014 року директором ІСТН призначено Власюк Тетяну Миколаївну.

Наказом № 81 від 28.04.2015р. Інститут сучасних технологій навчання перейменовано у Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання (ННІСТН).

Відповідно до наказу від 01.09.2017 № 169 з вересня ННІСТН підпорядковано кафедри техногенної безпеки та теплообмінних процесів та іноземних мов.

Галузі знань і спеціальності

Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування