КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. Фітнес та рекреація

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт

Освітня програма: «Фітнес та рекреація»

Освітній ступінь: «БАКАЛАВР»

Кафедра фізичного виховання та здоров’я

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, 3 поверх, ауд. 1-351

Тел.: Кафедри фізичного виховання та здоров’я: (044) 256-21-94, (044) 256-29-67

Тел.:Приймальна комісія: (044) 256-29-75

E-mail: kfv@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри фізичного виховання та здоров’я

 

Загальна інформація

Шановні вступники, вітаємо Вас на нашій сторінці!

У сучасних умовах постійно зростає інтерес до індустрії спорту, зокрема до сучасних фітнес-технологій. Сфера послуг постійно потребує нових кадрів, тому фахівець в галузі фізичної культури і спорту – один з найзатребуваніших, найпрестижніших і найбільш високооплачуваних спеціалістів!

Мета освітньої програми – підготовка компетентного конкурентоспроможного фахівця з фітнесу та рекреації, здатного самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, з широким доступом до працевлаштування.

Якщо Вам подобається працювати у сфері, що розвивається і має великі перспективи;

то ВАШ ВИБІР – ЦЕ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Програма орієнтована на залучення різних груп населення до занять фізичною культурою і спортом; спортивного та кондиційного тренування і фізкультурно-спортивної реабілітації; ведення здорового способу життя; організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту. Акцент на реалізацію навчально-тренувального процесу в умовах рекреаційних та фітнес закладах.

Майбутній фахівець в сфері фізичної культури і спорту вивчає дисципліни з питань медико-біологічних, психолого-педагогічних дисциплін, теорії і технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності, спортивної майстерності. Отримані знання дозволяють працювати в фітнес-центрах, фітнес-клубах, центрах спорту і здоров'я, центрах спорту для всіх.

 

Для кого ця професія: хто бажає розробити та впровадити культ ведення здорового способу життя. Для компетентного конкурентоспроможного фахівця з фітнесу та рекреації, здатного самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту. 

 

Характеристика освітньої програми 

Освітня програма:

ФІТНЕС ТА РЕКРЕАЦІЯ

Кваліфікація:

бакалавр з фізичної культури і спорту

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту, що передбачає застосування теорій та методів фізичного виховання та спорту, медико-біологічних, психолого-педагогічних дисциплін, менеджменту і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін у сфері фізичної культури і спорту; виконавську дисципліну; працювати в  міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій бізнес в сфері фізичної культури і спорту, управляти особистим саморозвитком (самонавчання, застосування знань на практиці, готовність і здатність навчатися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї. 

Сфера працевлаштування: 

випускники можуть працювати в фітнес-центрах, фітнес-клубах, центрах спорту і здоров'я, центрах спорту для всіх: інструктор-методист спортивної школи, інструктор з аеробіки, інструктор-методист тренажерного комплексу (залу), фітнес-тренер, фахівець із організації дозвілля, інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму), інструктор із стройової та фізичної підготовки, інструктор-методист з фізичної культури та спорту, інструктор-методист з виробничої гімнастики.

 

Можливість отримання військової спеціальності.

Під час навчання ви будете мати можливості:

Бажаючі можуть продовжити навчання в магістратурі.

Правила прийому

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ФІТНЕС ТА РЕКРЕАЦІЯ»

Кафедри ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я