КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ. Фітнес та рекреація

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» 

 Освітня програма «Фітнес та рекреація»

Освітній ступінь «бакалавр»

 

 КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ'Я


Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0351

Тел.: Кафедри фізичного виховання та здоров’я: (044) 256-21-94, (044) 256-29-67

Тел.: Приймальна комісія: (044) 256-29-75

E-mail: 

 

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну»

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом державного зразка за спеціальністю 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ, кваліфікація: бакалавр фізичної культури і спорту. Термін навчання – 3 роки 10 місяців (денна або заочна форма здобуття освіти).

Мета освітньої програми – підготовка компетентного, спроможного до конкуренції, фахівця з фітнесу та рекреації, здатного самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Програма орієнтує здобувачів вищої освіти на сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, зокрема у фітнесі та рекреації, які можуть використовуватися для розв’язання спеціалізованих задач в галузі фізичної культури і спорту.

Акцент на формуванні та розвитку професійних якостей сучасного фітнес-тренера та універсального спеціаліста з рекреації.

Випускники, які здобули освітній ступінь бакалавра фізичної культури і спорту за освітньо-професійною програмою «Фітнес та рекреація» здатні виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і можуть обіймати відповідні посади:

Інструктор з фізкультури;

Інструктор-методист з виробничої гімнастики;

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); Інструктор-методист спортивної школи;

Фітнес-тренер;

Фахівець із організації дозвілля.

Фахівець може обіймати посади у спортивних закладах, фізкультурно-оздоровчих організаціях, профіль або окремі напрямки діяльності яких, відповідають одержаній професійній програмі бакалавра.

Здобувачі вищої освіти кафедри фізичного виховання та здоров'я мають можливість, навчаючись на ІІІ  та ІV курсах, проходити програму підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть юнаки та дівчата всіх форм здобуття освіти. 

Всім здобувачам вищої освіти, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання у гуртожитках, розташованих неподалік від навчальних корпусів.

 

 

 

 

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ФІТНЕС ТА РЕКРЕАЦІЯ»

Кафедри фізичного виховання та здоров’я