КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА. Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ»

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, 1 поверх, аудиторії 1-0109, 1-0111, 1-0128.

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук, доцент Стаценко Дмитро Володимирович

Телефон для довідок: + 38 044 256 2903, + 38 044 256 2940.

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

Сторінка кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

e-mail[email protected]

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти! Вітаємо Вас на нашій сторінці і запрошуємо Вас до нас на навчання!

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – це спеціальність, яка, в значній мірі, визначає рівень науково-технічного прогресу та матеріальну культуру сучасної цивілізації. Її межі безперервно розширюються, а зміст поглиблюється за рахунок відкриття нових фізичних принципів  та використання новітніх матеріалів і технологій.

Місія кафедри: формування національної науково-технічної еліти, що має креативний ресурс щодо створення та впровадження нової техніки та інноваційних інтелектуальних  технологій для промислових та побутових споживачів.

Освітня програма «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів» спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі електричної інженерії для розв’язання спеціалізованих задач з розроблення, проектування, обслуговування інтелектуальних систем із використанням відновлювальних джерел та джерел живлення електромобілів, а також для вирішення практичних проблем у професійній діяльності з врахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр». 

  

Для вступу на 1 курс денної форм навчання за освітньою програмою «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» запрошуються абітурієнти, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, затверджених правилами прийому до КНУТД. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти за посиланням.

Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до державного закладу вищої освіти для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно діючих «Правил прийому на навчання до Київського національного університету технологій та дизайну»

Навчання за освітньою програмою «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів» здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб  (за контрактом). 

Термін навчання:  3 роки 10 місяців.

 

Вміння та знання

За результатами навчання бакалавр з інтелектуальних систем відновлювальної енергетики та електромобілів здобуває знання та вміння:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки створений спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри - докторів технічних наук, зокрема науковий гурток «Перспективи альтернативної енергетики». Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з загально-технічних та фахових дисциплін, у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Працевлаштування

Випускник кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, може працювати у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінської, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності.  Фахівці, які опанували програму «Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів», можуть виконувати професійну роботу як викладачі професійно-технічного закладу освіти, займати посади молодшого управлінського персоналу промислових підприємств, науково-дослідних установ, комерційних структур, а саме: інженера з впровадження нової техніки і технологій, інженера з керування й обслуговування систем, інженера з розрахунків та режимів, інженера з підготовки виробництва, інженера з ремонту, інженера-дослідника, інженера з аналізу роботи об’єктів відновлювальної енергетики.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути  військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати  можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«Інтелектульані системи відновлювальної енергетики та електромобілів»

кафедри КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

  

Наш девіз:

Освіта – найпотужніша зброя, яку можна використати, щоб змінити світ